سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 16:53
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

باغساران حقيقت

 

 

باغساران حقيقت/ تلخيص و بازنويسي حديقه‌الحقيقه سنايي غزنوي / بازنويسي داستانهاي منظوم /9

نويسنده : زهير توكلي

چاپ و شمارگان : اول 90/ 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميركبير

 

پيشگفتار ناشر ، مقدمه ، تحول سنايي با دوگانگي شخصيت شعري او‌، پايان عمر ، حديقه‌الحقيقه يا دايره‌المعارف عرفان  آغاز كتاب ، در معرفت ، حكايت جهل ، در مراقبت ، حكايت زكات ، تقديس خداوند ، عيب نقاش ، حكايت چشم لوچ ، در ذكر و يادكرد ،‌ حكايت ظالم ، رزق و روزي ، حكايت قحطي ، حكايت بيداري ، حب و محبت ، حكايت قيامت ،‌ايثار برگزيدگي ، حكايت روباه و سگ ،‌حكايت زاهد و نفس ،‌ در صفت زهد و زاهد ، نماز و رغبت به عبادت ، حكايت نماز ، قضا و قدر ، حكايت گوهرشناسي ، زهد و حكمت ، حكايت غيبت ، مجاهده و تلاش ،‌حكايت پارسايي ، حكايت بهترين آفريده ، حكايت جهالت ، شرف نفس و عقل ، حكايت داد و ستد خردمند ، در فضيلت علم ، تمثيلي درباره عالم و علم‌آموز ، حكايت محبت و شكر ،‌ حكايت خاموش ، حكايت مرد راه ،  در توصيف عشق ، حكايت نيروي عشق ، حكايت عشق دروغين ، طلب دنيا ، حكايت راحتي دنيا ، سرشت آدمي ، حكايت جرم آدمي ،‌ نقص دنيا ، حكايت روزگار آدمي ، حكايت دين و دنيا ، حكايت بلبل و زاغ ، حكايت گل‌خواري ،‌ حكايت برباد رفتن ، حكايت عمر نوح ( ع )‌،  حكايت جهان فاني ،‌ حكايت مرد يخ‌فروش ،‌ حكايت گرفتگي ، دوستي و دشمني ، حكايت هم‌كيسه بودن ،  ترك‌‌هم نشيني با فرومايگان‌ ،  حكايت‌ بي‌وفايي ،  حكايت جانشيني ، حكايت اصل و نسب ، تمثيلي درباره ايمان ضعيف و هراس از اندكي رزق ، حكايت روزي ،  فريفتگان دنيا ، در رازداري ، حكايت رازپوش ، احوال صوفيان و همچنين حكايت صوفي راستين عناوين اصلي كتاب‌ حاضر را تشكيل مي‌دهند .

ناشر در پيشگفتار خود بيان مي‌‌كند كه ادبيات فارسي گنجينه‌اي سرشار از حكمت و معرفت است كه در قالب‌‌هاي شعر و نثر آفريده شده و در دسترس ما قرار گرفته است . با گذشت  زمان ،‌ مطالعه متون كهن ادبي براي مخاطبان امروزي ، دشوار شده است ؛ به طوري كه دستيابي به مرواريدهاي نهفته در اين گنجينه ،‌ به آساني گذشته نيست . ناشر ادامه مي‌دهد كه نخستين قدم براي نزديك شدن به اين گنجينه ، شناساندن آن به مخاطب است تا انگيزه لازم را براي مطالعه اين آثار پيدا كند . ناشر منظومه‌هاي فارسي را آثار ادبي مي‌داند كه ماهيت روايي و داستاني دارد . منظومه‌هايي كه نمونه‌هاي درخشاني از پيشينه داستان‌پردازي در ادبيات فارسي است .

شركت سهامي كتابهاي جيبي در پايان مقدمه خود يادآور مي‌شود كه در بازنويسي و تلخيص اين متون تلاش شده است كه خط سير اصلي داستان ، با وجود حذف عناصر غيراصلي ،  محفوظ بماند و متن گزينش شده ، نموداري از متن اصلي باشد كه مثال‌آوري بيت‌‌هاي درخشان منظومه‌ها نيز با همين هدف انجام گرفته است .

حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي در دهه هفتاد قرن پنجم ،‌ بين 464 تا 473 در غزنين زاده و در قرن ششم هجري ،‌ بين سالهاي 524 تا 545 در همان جا رخت از دنيا برمي‌بندد . ديوان ، سيرالعباد الي المعاد ، كارنامه بلخ يا مطايبه نامه ،‌ تحريمه القلم و همچنين مكاتيب سنايي از جمله آثار او به شمار مي‌روند .

در « حكايت جهل » و « حكايت ظالم » كتاب حاضر مي‌خوانيم :

كسي از جاهلي پرسيد : «‌تا حالا زعفران ديده‌اي يا اصلا ً نام زعفران را شنيده‌اي ؟ »

گفت : « ديده‌ام ؟ زكي ! تا حالا صدبار با ماست خورده‌ام . » آن شخص گفت : « پس معلوم مي‌شود كه نه تنها زعفران را نديده‌اي ، خيار را هم نمي‌شناسي . »

نسبت ما و حواس پنج‌گانه ما و ادراكي كه زندگي روزمره را با آن مي‌گذرانيم ،  با حقايق عالم غيب و از آن فراتر ،  غيب‌الغيب و سرانجام ذات خداوند ،‌ نسبت همان جاهل با زعفران است . زعفران را بايد ببيني و بو بكشي و بخوري ؛ و گرنه چگونه با تخيل و تصور ،‌ زعفران را خواهي شناخت ؟

·        سفيان ثوري ، در حالي مي‌گريست ،‌ از بايزيد بسطامي پرسيد : « اي پير ، به من بگو ظالم كيست ؟ »

بايزيد گفت : « ظلم آن انسان است بي رزق و روزي است كه در شبانه‌روز ، گرچه به اندازه لحظه‌اي ، از سر غفلت او را فراموش كند . اگر يك نفس او را فراموش كردي ، ظالم‌تر و هرزه‌‌تر از تو در جهان موجودي نيست . »

باغساران حقيقت/ تلخيص و بازنويسي حديقه‌الحقيقه سنايي غزنوي / بازنويسي داستانهاي منظوم /9 به قلم زهير توكلي در چاپ نخست خود با قيمت 1350 تومان توسط كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير به چاپ رسيده است .

 

 

 

 

چهارشنبه 10 خرداد 1391 - 9:59


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری