جمعه 9 خرداد 1399 - 20:3
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

ابراهيم حيدري

 

پناهي نيست جز مأواي قرآن

 

بيا بشنو ز زجان آواي قرآن

نباشد زندگي منهاي قرآن

بود قرآن کتاب آسماني

بنوش از چشمه زيباي قرآن

اگر دقت نمائيم با دل و جان

شويم با چشم دل بيناي قرآن

که آياتش يکي از ديگري به

نباشد در جهان همتاي قرآن

تمام آيه­ها نور است و حکمت

اگر بينيم حقايق­هاي قرآن

مبارک در چهار و هشت آيه

تجلي گشته در سيماي قرآن

بود در وصف قرآن چهار مورد[1]

درخشيده است در ديباي قرآن

يکي بيت الحرام است و دگر آب

شب قدر و عنايت­هاي قرآن

دگر نوح نبي، موسي و عيسي

بيان شد در رسالتهاي قرآن

بيوت مؤمنين و خانواده

به بين اندر اشارتهاي قرآن

بدان زيتون که آمد در دو مورد

شده مصداق در ايماي قرآن

تمامي را مبارک خوانده خالق

که شد مکتوب در املاي قرآن

بيا با جان و دل بشنو کلامش

که تا يابي سعادتهاي قرآن

شود آرامش روح و روانت

وجودت گر شود پشواي قرآن

اگر  خواهي سعادت در عمل کوش

به امر و نهي و مثبت­هاي قرآن

کمک از عقل و تنت گير و اجماع

تواني پي بري معناي قرآن

اگر بهر خدا همت گماريم

عيان گردد هدايتهاي قرآن

بدان که هفتصد هفتاد و نه بار

بيان شد علم در انشاي قرآن

علوم قرن بيستم در بر آن

نمي­باشد از اين ژرفاي قرآن

بود پنج علم مطلق، سوره حشر

نداند جز خدا گوياي قرآن

علوم خلقت بي منتهايش

نهفته رمز آن در باي قرآن

که سيارات و انجم کهکشانها

مطيعند جمله در ايماي قرآن

محمد بنده محبوب حق است

که گفتارش بود القاي قرآن

به معراجش نگر با آن عنايت

که سبحان الّذي اسراي قرآن

امامان هم به اذن حق بدانند

علوم علّم الاسماء قرآن

که قرآن صامت و ناطق امامان

کنند روشن معماهاي قرآن

خدا ما را به قرآن آشنا کن

بحقّ آيت عظماي قرآن

بود قرآن شفيع روز محشر

هر آنکس که شود شيداي قرآن

شفاي روح و جان باشد کلامش

دوايش صوت روح افزاي قرآن

مسلمان پيرو قرآن و عترت

پناهي نيست جز ماواي قرآن

قيامت (حيدري) دارد اميدي

شفاعت چون بود مبناي قرآن[1]. انعام 92 و 155  انبياء 50 و صاد 29

 

شنبه 6 خرداد 1391 - 13:45


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری