شنبه 17 خرداد 1399 - 16:6
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

اسلام دين آزادانديشي در برابر استعمار فكري حكومت هاي فاسد

 

هر آنكس با صاحبان انديشه مشورت كند از درخشش افكار بهره مند است.

مولاي متقيان حضرت علي(ع)

 

 

آيه هجدهم از سوره مباركه زمر آزادانديشي مسلمانان و انتخابگري آنها در مسائل گوناگون را به خوبي نشان مي دهد. «الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولوالباب.»

آيه 18 سوره زمر

«همان كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آنها پيروي مي كنند، آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندانند.»

بسياري از مذاهب، پيروان خود را از مطالعه و بررسي سخنان ديگران را نهي مي كنند، چرا كه به دليل ضعف منطق خويش، از اين مي ترسند كه منطق ديگران برتري پيدا كند و پيروانشان را از دستشان بگيرد؛ اسلام بندگان راستين خداوند را كساني معرفي كرده كه اهل تحقيق اند. نه از شنيدن سخنان ديگران وحشت دارند،‌ نه تسليم بي قيد وشرط مي شوند و نه هر وسوسه اي را مي پذيرند. اسلام به كساني بشارت مي دهد كه گفتارها را مي شنوند و نه هر وسوسه اي را مي پذيرند . اسلام به كساني بشارت مي دهد كه گفتارها را مي شنوند و خوب ترين آنها را برمي گزينند. نه تنها خوب را بر بر ترجيح مي دهند، در ميان خوب ها هم خوب ترين ها را برمي گزينند. اصولاً مكتبي كه داراي منطقي نيرومند است، دليلي ندارد كه از گفته هاي ديگران وحشت داشته باشد و از طرح مسائل آنها هراس به خود راه دهد. آنهايي كه بايد بترسند كه ضعيف و بي منطق هستند. در حديثي از امام كاظم (ع) مي خوانيم:

خداوند متعال، اهل عقل و فهم را در كتابش بشارت داده و فرموده: بندگانم را بشارت ده؛ آنان كه سخنان را مي شنوند و از بهترين آنها پيروي مي كنند. همچنين در روايتي از امام علي(ع) مي خوانيم: «حكمت، گمشده مومن است. پس حكمت را فراگير؛ گرچه از اهل نفاق باشد.»

راه و رسم همه حكومت هاي جبار و فاسد اين است كه براي ادامه خودكامگي، مردم را در سطح پاييني از فكر و انديشه نگه دارند و با انواع وسايل آنها را تحقير كنند؛ آنها را در يك حال بي خبري از واقعيت ها فرو برند و ارزش هاي دروغين را جانشين ارزش هاي راستين كنند و پيوسته آنها را از حقايق و واقعيت ها دور نگه دارند؛ چرا كه بيدارشدن ملت ها و آگاهي و رشد فكري آنها، بزرگ ترين دشمن حكومت هاي خودكامه و شيطاني است كه با تمام قوا با آن مبارزه مي كنند. اين شيوه فرعوني يعني استخفاف عقول، با شدت هرچه تمام تر در عصر و زمان ما بر همه جوامع فاسد، حاكم است. اگر فرعون براي دستيابي به اين هدف، وسايل محدودي در اختيار داشت، طاغوتيان امروز با استفاد از وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات و فرستنده هاي راديو و تلويزيوني و وسايل ديگر نظير آنها به استخفاف عقول ملت ها مي پردازند تا در بي خبري كامل فرو روند و از آنها اطاعت كنند. به همين دليل، دانشمندان و متعهدان ديني كه خط فكري و مكتبي انبيا را تداوم مي بخشند، وظيفه سنگيني را در مبارزه با برنامه استخفاف عقول بر عهده دارند.

آيه شماره 54 سوره مباركه الزخرف بيانگر روش حكومت هاي فاسد و مستبد در استعمار فكري مردم است.

«فاسخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فسقين.» آيه 54 سوره الزخرف

«فرعون قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت كردند، آنان قومي فاسق بودند.»

جالب توجه اين كه اين آيه با اين جمله پايان يافته است: «آنان قومي فاسق بودند.»؛ اشاره ره اين كه اين قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و حكم عقل نبوده تسليم چنين تبليغاتي نمي شدند و اسباب گمراهي خود را به دست خويش فراهم نمي كردند. به همين دليل، آنها هرگز در اين گمراهي معذور نبودند. درست است كه فرعون عقل آنها را دزديد و به اطاعت خويش واداشت؛ ولي آنها نيز با تسليم كوركورانه، موجبات اين امر را فراهم كردند. آري، آنها فاسقاني بودند كه از فاسقي تبعيت مي كردند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 3 خرداد 1391 - 10:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری