شنبه 10 خرداد 1399 - 3:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

محورهايي براي پيشنهاد دهي شما همكار عزيز و ارجمند

 

آيا مي دانيد:

در سازمان هاي داراي ساختار سلسله مراتبي، هريك از كاركنان به سمت افت توانمندي ها سوق پيدا مي كنند.

 

اگر چه نمي توان پيشنهاددهي را در يك يا چند مورد و محور مشخص و محدود نمود لكن براي آنكه ذهن شما تمركز بيشتري پيدا كند زمينه هاي پيشنهاد در بخش هاي عمومي و خدماتي را بيان مي داريم:

1-    بهبود و اثربخشي و بهره وري كلي در واحد و سازمان

2-    ساده سازي گردش كار از جمله ساده كردن فرم هاي اداري، كم كردن نسخ فرم اداري و اجرايي

3-    افزايش دقت و سرعت كار

4-    ساده كردن ارتباطات

5-    بهبود روش انجام كار

6-    افزايش راندمان كار

7-    سيستم كاهش هزينه

8-    پاسخگويي و چگونگي تسريع در راه اندازي كار ارباب رجوع

9-    شفاف سازي و اطلاع رساني چگونگي ارائه خدمات براي جلب مخاطبان طرح ها و برنامه هاي سازمان

10-صرفه جويي خردمندانه در هزينه ها

11-ارتقا سطح كميت و كيفيت خدمات

12-كم كردن مدت زمان اجراي كار و جلوگيري از كاغذبازي

13-افزايش ايمني عمومي در برابر حوادث

14-استفاده بهينه از امكانات و منابع و بالابردن بهره وري

15-بهبود روابط عمومي

16-افزايش سطح بهداشت عمومي

17-افزايش سطح تفاهم و همكاري و صميميت بين مديريتت و كاركنان و ارباب رجوع

18-جلوگيري از كارهاي موازي و تكراري

19-اصلاح و تغيير در قوانين و مقرراتي كه غيركاربردي هستند

20-ايجاد ارتباط خوب و مفيد با دنياي خارج از محيط سازمان

21-پيشنهاد در جهت ايجاد نظم و انضباط

22-ايجاد تناسب كار با فيزيك شخص(ارگونومي)

23-ايجاد روحيه همكاري و تفاهم و كار گروهي

24-ايجاد انگيزه در همكاران

25-بالابردن كارايي كاركنان

26-بهبود امور رفاهي كاركنان در حد مقدور

27-ارائه طرح هاي آموزشي براي ارتقا سطح آموزش علمي و عملي كاركنان

28-استفاده بهينه و بهتر از كليه توانايي ها و مهارت هاي نيروي انساني موجود

29-افزايش روحيه كاري و نشاط در كاركنان

30-افزايش وجدان كاري

31-افزايش ابتكار و خلاقيت يا ساخت و تغيير در منابع موجود (وسائل، ساختمان، تاسيسات و ...)

32-كاهش ضايعات و انرژي

33-كاهش آلودگي صدا و هوا

34-زيباسازي و پاكسازي و سالم سازي محيط كار

35-مكانيزه يا اتوماسيون نمودن كارها و فعاليت ها

36-كم كردن مراحل كار ارباب رجوع يا كاركنان

و بالاخره،

ارائه طرح هاي ابتكاري، هنري و تبليغاتي

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391 - 10:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری