دوشنبه 29 دی 1399 - 21:8
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

فرهنگ لغات

 

انتشارات اميركبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، در بخش «فرهنگ لغات» اقدام به انتشار كتب ذيل نموده است. اين سازمان با معرفي اين كتب سعي دارد آن را به مخاطبان و علاقمندان اين كتب معرفي نمايد. باشد اين اقدام گام كوچكي براي توليد تحقيق و پژوهش شود.

 

فرهنگ فارسي به انگليسي فشرده

نويسنده: عباس آريانپور

نوبت چاپ: 1387

قيمت: 140،000 ريال

معرفي كتاب:  هدف مؤلف در نگارش فرهنگ حاضر، گنجانيدن تعداد واژه و معني در کمترين شمار صفحات مي‌باشد. همچنين در اين کتاب کوشيده شده است تا در کنار واژه‌هاي آشنا و ديرين که پايه اصلي هر فرهنگ دوزبانه‌اي را تشکيل مي‌دهد، واژه‌هاي نوين نيز که نشان‌دهنده دگرگوني و جهت حرکت هر زبان زنده مي‌باشد، درج گردد.

 

فرهنگ فارسي عميد (جلد اول)

نوبت چاپ: 1389

نويسنده: حسن عميد

قيمت: دوره 300،000 ريال

معرفي كتاب:  فرهنگ عميد شامل هزاران واژه فارسي و لغات عربي و اروپايي مصطلح در زبان فارسي و همين‌طور اصطلاحات علمي و ادبي است که به‌صورت الفبايي گردآوري شده است.

 

فرهنگ فارسي عميد (جلد دوم)

نويسنده: حسن عميد

نوبت چاپ: 1389

قيمت: دوره 300،000 ريال

 معرفي كتاب:  فرهنگ عميد شامل هزاران واژه فارسي و لغات عربي و اروپايي مصطلح در زبان فارسي و همين‌طور اصطلاحات علمي و ادبي است که به‌صورت الفبايي گردآوري شده است.

 

فرهنگ فارسي عميد (جلد سوم)

نويسنده: حسن عميد

نوبت چاپ: 1389

قيمت: دوره 300،000 ريال

معرفي كتاب:  فرهنگ عميد شامل هزاران واژه فارسي و لغات عربي و اروپايي مصطلح در زبان فارسي و همين‌طور اصطلاحات علمي و ادبي است که به‌صورت الفبايي گردآوري شده است.

 

فرهنگ فارسي عميد (جلد سوم)

نويسنده: حسن عميد

نوبت چاپ: 1389

قيمت: دوره 300،000 ريال

معرفي كتاب:  فرهنگ عميد شامل هزاران واژه فارسي و لغات عربي و اروپايي مصطلح در زبان فارسي و همين‌طور اصطلاحات علمي و ادبي است که به‌صورت الفبايي گردآوري شده است.

 

فرهنگ کامل جديد فارسي ـ فرانسه (جلد اول)

نويسنده: مرتضي معلم

نوبت چاپ: هشتم، 1382

قيمت: 125،000 ريال

معرفي كتاب:  اين فرهنگ براي کساني‌که زبان فارسي مي‌دانند و به‌خواندن فرانسه آشنايي دارند و براي آنهايي که مي‌خواهند معادل واژه‌هاي فارسي را به فرانسه بدانند يا از ضرب‌المثل‌هاي شيرين فارسي که به فرانسه ترجمه شده اطلاع يابند و براي فرانسه‌دان‌هايي که بخواهند در زبان شيرين فارسي مطالعه نمايند بسيار مفيد است.

 

فرهنگ فشردة انگليسي به فارسي (يک جلدي)

نوبت چاپ: چهل و سوم، 1386

قيمت: 190،000 ريال

معرفي كتاب:  مجموعه حاضر تلخيصي از فرهنگ پنج جلدي آريانپور است که شامل لغات انگليسي به فارسي به‌صورت فشرده مي‌باشد و بيش از شصت هزار واژه انگليسي دارد که در زمينه‌هاي مختلف بيان گرديده است.

 

فرهنگ کامل نامه‌‌نگاري و بازرگاني

نويسنده: احمدحسين مديري

نوبت چاپ: يازدهم، 1387

قيمت: 85,000 ريال

معرفي كتاب:  اين کتاب حاوي مطالب زيادي دربارة نامه‌نگاري و بازرگاني مي‌باشد. طرز نامه‌نويسي و تلکس و تلگرام نيز در آن شرح داده شده است. در پايان تعدادي از اصطلاحات و اختصارات مفيد بازرگاني نيز آمده است.

 

فرهنگ لاروس عربي فارسي (جلد اول)

نويسنده: خليل الجر

مترجم: حميد طبيبيان

نوبت چاپ: هجدهم، 1387

قيمت: 120،000 ريال

معرفي كتاب: فرهنگ عربي ـ فارسي لاروس، از معتبرترين فرهنگ‌هايي است که در زمينة زبان عربي توسط يکي از ناشران باتجربه‌اي که سابقه‌اي طولاني در زمينة تدوين و چاپ فرهنگ‌هاي واژگاني دارد يعني کتابخانة لاروس فرانسه انتشار يافته و در ايران توسط استاد فرزانه دکتر حميد طبيبيان با ترجمه‌اي دقيق و عالمانه به فارسي برگردانده شده است.

 

 فرهنگ لاروس عربي فارسي (جلد اول)

نويسنده: خليل الجر

مترجم: حميد طبيبيان

نوبت چاپ: هجدهم، 1387

قيمت: 120،000 ريال

معرفي كتاب:  فرهنگ عربي ـ فارسي لاروس، از معتبرترين فرهنگ‌هايي است که در زمينة زبان عربي توسط يکي از ناشران باتجربه‌اي که سابقه‌اي طولاني در زمينة تدوين و چاپ فرهنگ‌هاي واژگاني دارد يعني کتابخانة لاروس فرانسه انتشار يافته و در ايران توسط استاد فرزانه دکتر حميد طبيبيان با ترجمه‌اي دقيق و عالمانه به فارسي برگردانده شده است.

 

 

 

شنبه 16 ارديبهشت 1391 - 14:4


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری