چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 3:2
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

وظايف بازماندگان اموات

 

وظايف بازماندگان اموات

نويسنده: مريم سادات زيارتي

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 28000 ريال

انتشارات چاپ و نشر بين الملل

کتاب «وظايف بازماندگان اموات» نوشته «مريم سادات زيارتي» از سوي شرکت چاپ و نشر بين الملل، منتشر شد.

اين پژوهش با عنوان«وظايف بازماندگان اموات» گذري دارد بر بخشي از احاديث فراواني که پيرامون مرگ و وظايف بازماندگان اموات از لسان معصومين (ع) صادر شده است. در فصل اول، تعاريف و توضيحاتي پيرامون مرگ و لزوم آمادگي براي اين سفر خطير و همچنين لحظات احتضار و سکرات موت و وظيفه هرکس در برابر محتضر ارائه گرديده است؛ و در فصل دوم وظايف بازماندگان اموات پيش از مراسم خاکسپاري و در مراسم خاکسپاري (غسل، کفن، نمازميت، تشييع جنازه، دفن) عنوان شده است، فصل سوم درباره اعمال مطلوب بعد از دفن اموات مي­باشد؛ که شامل مباحثي همچون نماز وحشت، گفتن استرجاع هنگام مصيبت، صبر کردن و راضي بودن به قضاي الهي، زيارت قبور مومنين و خيرات براي اموات مي­باشد؛ در فصل چهارم نيز مراسم بزرگداشت اموات، مورد تفحص قرار گرفته که شامل شش مبحث مي­باشد؛ که در ابتدا سخنراني و سپس مداحي و گريه و نوحه سرايي براي اموات و لباس مشکي پوشيدن در مجالس آنان و مدت زمان عزاپوش بودن براي مرگ عزيزانمان بحث شده است؛ و بالاخره در آخرين فصل اين مجموعه به بحث تسليت به اهل مصيبت پرداخته شده است، که شامل مباحثي همچون: ثواب تسليت به اهل مصيبت، آسيب شناسي تسليت دادنهاي کنوني، کيفيت تسليت دادن، عوامل آسان کننده و بزرگ کننده مصائب، فراموشي مصيبت، پاداش مرگ فرزند و روش اهل بيت (ع) در مصيبت­ها مي­باشد.

فصل اول با عنوان کليات شامل دو مبحث با عناوين «مرگ» و «وظايف هر شخص در برابر محتضر» مي­باشد. در مبحث اول عناوين ذيل ذکر شده است:

گفتار اول: مرگ در فرهنگ قرآن و روايات؛ گفتار دوم: نتايج فراواني ياد مرگ؛ گفتار سوم: آرزوي مرگ نکردن، گفتار چهارم: چگونگي آمادگي براي مرگ، گفتار پنجم: در آستانه مرگ؛ گفتار ششم: اختياري بودن مرگ براي مومن.

مبحث دوم نيز مباحث ذيل را شامل مي­شود:

الف) واجبات در حال احتضار، ب) مستحبات در حال احتضار، ج) مکروهات در حال احتضار، د) وظايف هر شخص هنگام جان دادن محتضر.

فصل دوم، وظايف بازماندگان اموات نام دارد را شامل دو مبحث با عنوان­هاي «وظايف پيش از مراسم خاکسپاري» و «مراسم خاکسپاري» است که عناوين هريک از اين مباحث عبارتند از:

مبحث اول: وظايف پيش از مراسم خاکسپاري: پوشاندن ميت با ملحفه، روشن کردن چراغي کنار ميت در شب، خبردار کردن مومنين براي تشييع جنازه، مکروهات پيش از مراسم خاکسپاري؛ مبحث دوم: مراسم خاکسپاري، گفتار اول: غسل ميت، الف) غسل ميت، ب) فلسفه غسل ميت، ج) ثواب غسل دهنده ميت، د) غسل مس ميت، هـ) جواز بوسيدن ميت، قبل از غسل و بعد از آن، گفتار دوم: کفن کردن ميت، الف) احکام کفن، ب) فلسفه کفن کردن، ج) ثواب کفن کردن ميت؛ گفتار سوم: نماز ميت: الف) احکام نماز ميت، ب) وقت نماز ميت، علت تکبيرهاي پنج گانه در نماز ميت، د) ثواب نماز خواندن بر ميت، گفتار چهارم: تشييع جنازه، الف) فضيلت و ثواب تشييع جنازه، ب) آداب تشييع جنازه، ج) مکروهات تشييع جنازه، د) دعاهاي وارده هنگام ديدن جنازه و تشييع آن، هـ) پيام­هاي دردناک جنازه، گفتار پنجم: دفن اموات، الف) احکام دفن اموات، ب) علت دفن کردن ميت، ج) ثواب کندن قبر.

فصل سوم، اعمال مطلوب بعد از دفن اموات نام دارد که مطالب ذيل را در بر دارد:

مبحث نماز اول: نماز وحشت، مبحث دوم: گفتن جمله استرجاع هنگام مصيبت، مبحث سوم: خبر کردن و راضي بودن به قضاي الهي، گفتار اول: تعريف صبر، گفتار دوم: اقسام صبر، گفتار سوم: دعوت به صبر، گفتار چهارم: فضيلت صبر، گفتار پنجم: نشانه صابر، گفتار ششم: آنچه صبر مي­آورد و گفتار هفتم: شعبه­هاي صبر؛ مبحث چهارم: زيارت قبور مومنين، گفتار اول: سفارش پيامبر اکرم (ص) در مورد زيارت اموات، گفتار دوم: عبرت گرفتن از زيارت اموات، گفتار سوم: برخي از سوژه­ها و دعاهاي وارده هنگام زيارت اموات، گفتار چهارم: ثواب قبور والدين و قبر پيامبر اکرم (ص)، گفتار پنجم: بهترين اوقات براي زيارت اموات، زيارت ميت از خانواده­اش و مبحث پنجم: خيرات.

فصل چهارم، مراسم بزرگداشت اموات است که عناوين ذيل را در بر مي­گيرد:

مبحث اول: سخنراني، گفتار اول: آداب مجلس، گفتار دوم: بيان موضوعات درخور توجه در مجالس ترحيم توسط سخنرانان، مبحث دوم: مداحي، مبحث سوم: گريه بر اموات، مبحث چهارم: نوحه سرايي براي اموات، مبحث پنجم: لباس مشکي پوشيدن در مجالس اموات و مبحث ششم: مدت زمان لباس عزا پوشيدن و ترک زينت و آرايش به خاطر احترام به اموات.

فصل پنجم فصل آخر است که تسليت دادن به اهل مصيبت، مبحث دوم: آسيب شناسي تسليت دادن­هاي کنوني، مبحث سوم: کيفيت تسليت دادن، مبحث چهارم: آسان کننده مصائب، گفتار اول: ياد مرگ، گفتار دوم: دل کندن از دنيا و گفتار سوم: ياد کردن از مصائب معصومين (ع)، مبحث ششم: آنچه مصائب را بزرگ مي­کند، مبحث هفتم: فراموشي مصيبت، مبحث هشتم: شاد شدن از مصيبت ديگران، مبحث نهم: پاداش مرگ فرزند و مبحث دهم: روش اهل بيت در مصيبت­ها.

شکي نيست که با همه دانسته­ها و شنيده­هايمان، اگر همچنان از زاد و توشه سفر، غفلت کنيم، لحظه مرگ هولناک­ ترين لحظات زندگيمان خواهد بود.

گفتني است، کتاب «وظايف بازماندگان اموات» نوشته «مريم سادات زيارتي» با شمارگان سه هزار نسخه و قيمت 28000 ريال با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

 

سه‌شنبه 12 ارديبهشت 1391 - 13:39


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری