سه‌شنبه 17 تير 1399 - 14:59
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

افزايش کارايي سازمان با حداقل هزينه

 

بخش پاياني

سيستم مديريت کيفيت فراگير  t.q.m پيکره متحرک معني دار و هدفمند و زنده­اي است که همه اجزايش از يک قلب تغذيه مي­کنند و با يک روح زنده­اند.  t.q.mمدلي است مبتني بر حرکت، نه ثبوت و در طراحي مدل اجرايي آن بايد جهت حرکت را تعيين و رشد تکاملي مستمر سازمان را نشانه گرفت.

واژه کيفيت که در مديريت کيفيت فراگير آمده است داراي تعاريف مختلفي است، که به چند نمونه آن اشاره مي­شود:

1- کيفيت امري است که توسط مخاطبان طرحها و برنامه­هاي سازمان تعيين مي­شود.

2- کيفيت بايد نياز مخاطبان سازمان را تأمين کند.

3- کيفيت بايد خشنودي مخاطبان را به دنبال داشته باشد.

4- کيفيت بايد به کل سيستم توليد و عرضه محصول يا خدمت توجه نمايد.

5- خصوصيات محصول يا خدمات بايد با مشخصاتي که رضايت مخاطبان را تأمين مي­کند مطابقت داشته باشد.

6- انجام صحيح کار يا خدمت در دفعه اول و براي هميشه باشد.

7- کيفيت چيزي است که مخاطبان سازمان روي آن قضاوت مي­کنند.

8- هدف در کيفيت، افزايش کارايي سازمان با حداقل هزينه است.

9- کيفيت به معناي تجمل و لوکس گرايي نيست.

کيفيت به معناي درجه عالي بودن و برتري نمي­باشد، بلکه امري نسبي است و هر سازمان به منظور نيل به کيفيت مطلوب بايد اهداف سه گانه زير را مدنظر داشته باشد:

الف- براي تأمين خواسته­ها و نيازهاي خدمات گيرنده و ارباب رجوع به طور مستمر کيفيت فرآورده و يا خدمات توليدي خود را بهبود و ارتقاء بخشد.

ب- مديريت خود را متقاعد کند که دستيابي و حصول به کيفيت امري ضروري و حياتي است.

ج- به مخاطبان طرحها و برنامه­هاي خود اطمينان دهد که فرآورده او کيفيت لازم را داراست و يا در مدت زمان معيني به آن حد از کيفيت مطلوب دست خواهد يافت.

 

 بايد توجه داشت که تغييرات بنيادي در تمامي زمينه­هايي که مطرح شد کاري بس دشوار است و بسته به شرايط داخلي هر سازمان و ميزان حمايت مديريت ارشد آن، روش اجرايي خاص خود را مي­طلبد.

                                                                                        «و من الله التوفيق وَ عليه التکلان»

 

 

 

دوشنبه 11 ارديبهشت 1391 - 13:23


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری