جمعه 16 خرداد 1399 - 19:46
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

افزايش كارآيي سازمان با حداقل هزينه

 

هر كسي مي تواند با كمك عقلش جنس بهتري توليد كند و با كاهش قيمت كالاي بهتري عرضه كند

 

قسمت اول

ظهور سازمانها و موسسات فرهنگي-اجتماعي متعدد و گسترش روزافزون آنها، فرو ريختن انحصارات، بروز تحولات سياسي، اجتماعي و تكنولوژي و وجود انتظارات متعدد و متنوع جامعه در حال تحول، همواره نيازهاي مديريتي جديدي را مطرح و پويايي بيشتري را طلب مي نمايد. در چنين شرايطي دستيابي به موفقيت در هر سازمان فرهنگي توانايي هايي را طلب مي كند كه مهمترين آنها را مي توان به شرح زير بيان نمود:

-درك خواسته هاي مخاطبان طرح ها و برنامه هاي سازمان و تامين آن در كوتاهترين زمان ممكن.

-كاهش هزينه ها

-ارائه محصولات فرهنگي و خدمات ديني كه مورد اعتماد مردم باشد با درنظر گرفتن شرايط اجتماعي و دوام آن.

-توان درك تغييرات تدريجي در زمينه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي و همخواني با آنها.

-پيش بيني نيازهاي آتي فرهنگي و پيشي گرفتن در طراحي نيازهاي فرهنگي.

بديهي است كسب تواناييهاي فوق مستلزم تحول عميق در فرهنگ قديمي مديريت و آشنايي با مفاهيم جديد، بهبود مستمر، اقدامات پيشگيرانه،‌مشاركت همگاني در بهبود فرآيندهاي توليدي و خدماتي در محدوده داخلي و خارجي سازمان و استقرار يك سيستم "مديريت كيفيت" به عنوان هسته اوليه تحقيق مديريت كيفيت جامع (tqm) مي باشد.

امروزه اغلب سازمانها دريافته اند كه براي بقاي خود ضرورت دارد كه بهاي تمام شده محصولات خود ار مدام كاهش دهند و اين در حالي است كه به طور همزمان مي بايد كيفيت را براي حضور شايسته در بازار پررقابت جهاني ارتقاء دهند. كليد حل اين مشكل كه همه سازمانهاي توليدي و خدماتي با آن دست به گريبان هستند در مقوله نظام با كيفيت مديريت فراگير tqm خلاصه شده است.

در دنيايي كه مهمترين سلاح رقابت و ابزار براي حفظ بقاء كيفيت كالاها و خدمات توليدي است، نظام مديريت با كيفيت فراگير در حقيقت راه و روش آينده است. اما نكته اي كه قطعا توجه به آن براي تمامي مديران ضرورت دارد، آنست كه نظام مديريت باكيفيت فراگير مقوله اي بس گسترده تر از اطمينان از كيفيت كالاها و خدمات است.

نظام مديريت باكيفيت فراگير راهي براي اداره يك سازمان است به سويي كه مديريت سازمان از «رضايت مخاطبان طرحها و برنامه هاي آن» به معناي عام كلمه اطمينان حاصل كند. چرا كه چنين نگرشي در موفقيت هر حركت صنعتي و خدماتي به عنوان يكي از اصول اساسي و بنيادين مديريت به شمار مي رود.

در مجموع مديريت با كيفيت فراگير سيستمي است كه اجزاء آن هماهنگ، متناسب، داراي ارزش و روش علمي مي باشند.

اجزاء اين سيستم در يك نظام علت و معلولي پيوسته، مرتبط و زنده شكل مي گيرند و هرگز نبايد انتظار داشت كه به صرف آگاهي تئوريك از يك سلسله مفاهيم، بتوان سيستم مديريت باكيفيت فراگير را در سازمان به صورت مدلي پويا به اجرا درآورد.

ادامه دارد...

 

سه‌شنبه 5 ارديبهشت 1391 - 14:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری