يكشنبه 11 خرداد 1399 - 8:6
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

مجموعه جهان ما/1

 

«مجموعه جهان ما» شامل كتاب هايي است كه به طور مختصر اما كاربردي و مفيد به معرفي كشورهاي جهان مي پردازد.

هر كدام از كتاب هاي اين مجموعه افزون برآنكه مي تواند منبعي روزآمد و كامل براي تحقيق و مطالعه درباره يك كشور باشد،‌به عنوان يك راهنماي دستي در مسافرت نيز قابل استفاده خواهد بود.

در اين نوشتار، به معرفي برخي از كتب اين مجموعه مي پردازيم.

·        مصر

محمد صدر هاشمي

کتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1390

قيمت: 3000 تومان

معرفي كتاب: در قرآن کريم آيات بسياري دربارهي ضرورت و اهميت شناخت سرزمينها و اقليمهاي ديگر آمده است. مجموعه جهان ما نيز در همين راستا و با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پيرامون تدوين و منتشر ميشود. در هر کتاب از اين مجموعه يک کشور از زواياي گوناگون تاريخ و جغرافيا، سياست و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ مورد بررسي و معرفي قرار ميگيرد. کتاب حاضر نيز دربارهي سرزمين و مردم مصر ميباشد. مصر را بايد با مصر شناخت؛ با نيل، با هرمهاي سه گانه، با فراعنه، با کاخها و معابد پر هيبت الاقصر، و . . .

نيل عظمتي به درازاي تاريخ دارد؛ از دل آن زندگيها جاري شده و تمدنها برخاسته است. هرمهاي سه گانه با معماري و اندوختههاي اسرارآميز خود، با سينههايي ستبر و قامتهايي استوار، فاتحانه در مرز ميان تاريخ و ماقبل  آن ايستادهاند. پيش از اين همه، در عظمت اين سرزمين همين بس که خاستگاه انبياي الهي بوده است و رسولاني چون موسي (ع) و يوسف (ع) آموزههاي آسماني را به مردم اين ديار هديه کردهاند. تنها شناسنامه ي باستاني مصر نيست که چنين اعتبار و منزلتي به آن بخشيده است، تاريخ هزار و چند سالهي دورهي اسلامي نيز بر آن اعتبار و منزلت افزوده است. قرنها قاهره مرکز علمي و فرهنگي جهان اسلام و مصر مقصد بسياري از عالمان و اديبان و سياحان جستجوگر بوده است.

 

·        آلمان

نويسنده : بهنام اوراني

چاپ و شمارگان : اول 90 / 3000 نسخه

ناشر : شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير

معرفي كتاب: ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که 33 آيه از آيات قرآن دلالت دارند بر ضرورت و اهميت شناخت سرزمين ها و اقاليم ديگر و سفر به قصد مکاشفه و دريافتن اينکه روزگاران کهنه و نو بر ديگران چه رفته است و مردماني از تيره ها و مشارب متفاوت چگونه به سر مي برند در زير آسماني که منظر توحيد است ، اگر به درستي دريافته شود . شرکت سهامي کتابهاي جيبي تاکيد مي کند که مجموعه جهان ما در همين راستا و با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پيرامون تدوين و منتشر مي شود و در هر کتاب از اين مجموعه يک کشور از زواياي گوناگون تاريخ ، جغرافيا ، سياست ، اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ مورد بررسي و معرفي قرار  مي گيرد . ناشر مي افزايد که علاوه بر آن بخش ويژه اي نيز به معرفي فضاي سياحتي کشورها اختصاص يافته است ، تا بعنوان يک راهنماي سفر نيز به کار آيد .

سرزمين و اقليم ، موقعيت جغرافيايي ، حدود و مساحت ،  جمعيت ، آب و هوا ، زيست بوم ، ايالت ها و شهرهاي مهم ، دوسلدورف ، در عرصه روزگار ، پيدايش آلمان ، برآمدن پروس ، اديان و مذهب ، شوراي مرکزي مسلمانان ، زبان و ادبيات ، ادبيات آلماني در قرون وسطي ، فريدريش فون شيلر ، هاينريش بل ، هرمان هسه ، ويلي برانت ، خوراک ، سياست و حکومت ، صدراعظم و وزيران ، حزب سوسيال دموکرات ، روابط ايران و آلمان ، بخش خدمات ، فرهنگ و هنر ، سينماي آلمان ، موسيقي ، نظام آموزش، سفر و گردشگري ، شهرداري مونيخ ، باغ وحش هاي ديدني ، پارک ملي هاينيش ، صومعه ايرباخ ، هتل خرس سرخ موزه ها و همچنين گزيده منابع از جمله موضوعات مهمي هستند که در کتاب حاضر مورد بررسي قرار مي‌گيرد .

 

·        انگلستان

نويسنده : كيومرث اميري

چاپ و شمارگان : اول 90- 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که 33 آيه از آيات قرآن دلالت دارند بر ضرورت و اهميت شناخت سرزمين ها و اقاليم ديگر و سفر به قصد مکاشفه و دريافتن اينکه روزگاران کهنه و نو بر ديگران چه رفته است و مردماني از تيره ها و مشارب متفاوت چگونه به سر مي برند در زير آسماني که منظر توحيد است ، اگر به درستي دريافته شود . شرکت سهامي کتابهاي جيبي تاکيد مي کند که مجموعه جهان ما در همين راستا و با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پيرامون تدوين و منتشر مي شود و در هر کتاب از اين مجموعه يک کشور از زواياي گوناگون تاريخ ، جغرافيا ، سياست ، اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ مورد بررسي و معرفي قرار مي گيرد . ناشر مي افزايد که علاوه بر آن بخش ويژه اي نيز به معرفي فضاي سياحتي کشورها اختصاص يافته است ، تا بعنوان يک راهنماي سفر نيز به کار آيد .

سرزمين و اقليم ، موقعيت و حدود ، موقعيت جغرافيايي ، آب و هوا ، جمعيت و شهرهاي مهم ، منابع طبيعي و معدني ، رودخانه تيمز ، در عرصه روزگار ،  دوره باستان ، جنگ هاي فرانسه و انگليس ، هنري هشتم و استقلال از كليسا ، سرآغاز استعمارگري ، دوران ملكه ويكتوريا ، انگلستان و جنگ جهاني اول ، جنگ جهاني دوم و بريتانياي كبير ، وينستون چرچيل ، پس از جنگ جهاني دوم ، دوران تاچريسم ، روابط ايران و انگليس ، زندگي و مردم ، ويژگي هاي انگليسي ها ، دين و مذهب ، مسلمانان در بريتانيا ، ماه رمضان ، عاشورا ، پرچم بريتانياي كبير ، مناسبت ها و تعطيلات رسمي ، جشن طلاق ، غذهاي رايج ، بهداشت و درمان ، سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت ، احزاب سياسي ، نظام مالياتي ، واحد پول ، فرهنگ و هنر ، ويليام شكسپير ، جورج برنارد شاو ، چارلز ديكنز ، چارلي چاپلين ، برتراند آرتور ويليام راسل ، نظام آموزشي ، آموزش عالي ، دانشگاه آكسفورد ، دانشگاه كمبريج ، كالج سلطنتي لندن ، دانشگاه لندن ، مطبوعات ، سفر و گردشگري از جمله موضوعاتي هستند كه در كتاب حاضر مورد بررسي قرار مي‌گيرند .

 

·        الجزاير (مردم و سرزمين)

از مجموعه جهان ما

نويسنده: فاطمه اميرخاني

انتشارات: شركت سهامي كتاب هاي جيبي ( موسسه انتشارات امير كبير)

نوبت چاپ: اول 1389

معرفي كتاب: كشور پهناورالجزاير با سواحل طولاني اش در كناره درياي مديترانه در قلب خود صحرا را دارد كه آن همه زيبايي، طبيعت و شكوه خاص را به رخ مي كشاند. اين كشور كه به حاطر مبارزات استقلال طلبانه ضد اشغالگران فرانسوي به كشور يك ميليون شهيد نيز معروف است، از كشورهاي شمال آفريقا و از توليد كنندگان مهم نفت و گاز در جهان به شمار مي رود.

الجزاير در كنار صحراي بزرگ عربي و با داشتن آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي بسيار زيبا مانند شهر تاريخي تلمسان، صحراي ممنوعه ، دره باشگوه مذب و مساجد و قله هاي بسيار شگفت انگيز از كشورهايي با سابقه تاريخي درخشان است. كتاب حاضر كه به اين جاذبه ها و جذابيت ها اشاره دارد در شش فصل سامان گرفته است. در هر فصل نيز جاوه اي از جاوه هاي گوناگون تاريخي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و نيز زندگي، فرهنگ، هنر و نمادها و نمودهاي طبيعي آن به تصوير كشيده مي شود.

 

·        امارات متحده عربي

تاليف :الهام بازدار

چاپ و شمارگان : اول / 90 ، 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 معرفي كتاب: سرزمين و اقليم ، تقسيمات اداري و شهرهاي مهم ،‌ در عرصه روزگار ، زندگي و مردم ،‌ سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت ، فرهنگ و هنر و همچنين سفر و گردشگري از جمله فصول گوناگون كتاب حاضر است . در مقدمه ابتداي كتاب نويسنده امارات متحده عربي را كشوري معرفي مي‌كندكه در جنوب خليج فارس واقع شده و عضو شوراي همكاي خليج فارس است ،‌ متشكل از هفت اميرنشين بزرگ و كوچك مستقل است كه به صورت يك نظام فدرالي مبتني بر توارث و آيين‌هاي قبليه‌اي اداره مي‌شود . الهام بازدار ادامه مي‌دهد كه امارات از يك سو تلاش مي‌كند تا خود را كشوري پيشرفته و توسعه يافته معرفي كند و توسعه اجتماعي و اقتصادي را اولويت اصلي كشور در نظر گرفته است . اما از سوي ديگر ، توسعه سياسي را فرو نهاده و سنت‌هاي قبيلگي را مبناي حكومت و نهادهاي سياسي ،‌ حقوقي و مدني قرار داده است .

موقعيت و حدود ،‌ آب و هوا ،‌كوه‌ها ،‌ آبشار وريعه ، دره حام ، جزاير ، پوشش گياهي ، حيات وحش ، بنادر ، تقسيمات اداري و شهرهاي مهم ، ابوظبي ، دبي ، شارجه ،‌ عجمان ، ام‌‌القوين ، راس الخيمه ، فجيره ، جمعيت و تركيب جميعتي از جمله مباحث طرح شده در فصل سرزمين و اقليم كتاب حاضر مي‌باشد . نويسنده در اين فصل تاكيد مي‌كند كه بسياري از ساكنان اين كشور را هنوز عرب‌هاي صحرانشين تشكيل مي‌دهند ولي با اين حال تعداد آنها از كارگران مهاجر غير عرب كمتر است . در شهرك‌هاي ساحلي تعداد زيادي ايراني ، هندي ، پاكستاني و آفريقايي سكونت دارند .

 

·        سوئد

تاليف :گيله‌گل بهروزان

چاپ و شمارگان : اول / 89 ، 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 معرفي كتاب: سرزمين و اقليم ، در عرصه روزگار ، سياست و حكومت ، فرهنگ و هنر ، زندگي و مردم و همچنين سفر و گردشگري بخش‌هاي مختلف كتاب سوئد را تشكيل مي‌دهد . مولف در ابتداي كتاب خود تاكيد مي كند كه امروزه به دليل ارتباطات گسترده و وابستگي متقابل كشورها كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه بدون داشتن روابط با ساير ملل بتواند به حيات خود ادامه دهد . بهروزان ادامه مي‌دهد كه در كتاب خود از سرزمين و ملتي سخن خواهد گفت كه آشنا شدن با تاريخ ، فرهنگ ، هنر و بطور كلي ويژگي‌هاي آن گامي در جهت بالا بردن سطح دانش عمومي است .

مقدمه كتاب حاضر سوئد را سومين كشور بزرگ در اروپاي غربي معرفي مي‌كند كه وسعت آن معادل يك برابر و نيم انگستان و كمي بزرگ‌تر از ايالت كاليفرنيا در آمريكا است كه بيش از همه ، سرزمين تضادها با آفتاب دائمي تابستان ، دشت‌هاي حاصلخيز ، صدها درياچه ، جنگل‌هاي وسيع ، اقامتگاه‌هاي تاريخي و هفت‌ هزار و ششصد كيلومتر ساحل است . سوئد از جمله سرزمين‌هايي است كه چهار فصل دارد . سوئد به دليل شرايط آب و هوايي پوشش گياهي متنوعي دارد . در جنوب درختان بارده فراوان هستند و در قسمت‌هاي شمالي‌تر كاج و صنوبر و در شمال آنها درختان قان مي‌رويند . درختان جنگلي نواح مركزي انواع كاج ، بيد و در مناطق جنوبي درخت بلوط ، افرا ، زبان گنجشك و نارون هستند . تراكم جنگل‌هاي كاج در سرزمين‌هاي كم ارتفاع مركزي و مناطق ساحلي بيشتر است .

 

·        تانزانيا

نويسنده : شيما طاهري

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: جلد هفدهم مجموعه جهان ما درباره كشور تانزانيا به طرح مسائلي همچون پوشش گياهي ، منابع معدني و حيات وحش ، تانزانيا در عصر باستان ، جغرافياي انساني ، خانواده ، استقلال كشور تانزانيا ، تقسيمات كشوري ، نظام اقتصادي  گونه‌هاي مذهبي در تانزانيا ، نظام آموزشي و مقوله سفر و گردشگري مي‌پردازد . شيما طاهري در ابتداي كتاب يادآور مي‌شود كه تانزانيا يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي منطقه شرق آفريقا از نظر وسعت و جمعيت است . اين كشور كه از اتحاد دو منطقه تانگانيا و زنگبار پديد آمده ، با بهره‌گيري از طبيعتي بكر و سرسبز متشكل از ده‌ها رودخانه ، چندين درياچه بزرگ ، پارك‌هاي وحش دل‌انگيز ، جنگل‌هاي وسيع و سواحل دل‌پذير حاشيه اقيانوس هند در زمره‌كشورهاي فقير جهان به شمار مي‌آيد .

در بخش تانزانيا در عرصه روزگار به موضوعات سلسله شيراز‌ي‌‌ها در زنگبار ، حاكميت پرتغالي‌ها ، حاكميت اعراب ، حاكميت انگليسي‌ها و اعلام استقلال تانزانيا پرداخته مي‌شود . بخش زندگي و مردم كتاب حاضر به چگونگي زندگي مردم مي‌پردازد . تانزانيا داراي بيش از صد و سي طايفه نژادي مي‌باشد كه به پنج طايفه اصلي به نام‌هاي بوشمن ، نيلوتيك ، هاميتيك ، نيلو – هاميتيكو و همچنين بانتو تقسيم مي‌شوند . قبيله سوكوما ، چاگو و ماسايي از معروف‌ترين قبايل تانزانيا مي‌باشند . افراد قبليه چاگو معمولا ً داراي شغل هستند و اكثر آنها بچه‌هاي خود را به مدرسه مي‌فرستند و فراگرفتن علوم را براي فرزندان خود واجب مي‌دانند . در بين افراد قبيله چاگو ، عده قليلي كشاورز وجود دارند كه برخي از مزارع قهوه ، موز  و انبه را اداره مي‌كنند . اكثر افراد اين قبيله در شهرها و روستاهاي اطراف قله كليمانجارو زندگي مي‌كنند . مولف كتاب در ادامه مباحث خود بر روي اين موضوع تاكيد مي‌كند كه در تانزانيا در روز عيد قربان و عيد فطر جشن‌هاي باشكوهي برپا مي‌شود . ايام ماه رمضان در اين سرزمين از اهميت بسياري برخوردار است و شور و شوقي در بين مسلمانان شعله‌ور مي‌شود و در هر كوي و برزن آثار و علائم مسلماني مشاهده مي‌شود . عاشورا در تانزانيا ، اربعين حسيني در زنگبار با فرهنگ خاص مردم  اين سرزمين برگزار مي‌شود .

 

·        تركمنستان

نويسنده : سيامك باقري چوكامي

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: جلد نوزدهم از مجموعه جهان ما درباره تركمنستان به قلم سيامك باقري چوكامي به طرح مباحثي همچون  از هخامنشيان تا قاجاريه ، روابط با جمهوري اسلامي ايران ، واژه‌هاي مشترك تركمني و فارسي ، زندگي و مردم ، خصايص ويژه اجتماعي ، فعاليت‌هاي اجتماعي و اوقات فراغت ، بازي‌هاي محلي ، سوگواري و آداب آن و همچنين سفر و گردشگري مي‌پردازد . مولف در ابتداي كتاب اين موضوع را يادآوري مي‌كند كه آسياي مركزي كه تركمنستان را در خود جاي داده ، سرزميني باستاني است كه به نوعي مهد تمدن ايراني بوده و تركمن‌ها در اين منطقه طي قرن‌هاي متمادي با ايرانيان زيسته‌اند . زبان فارسي هنوز هم به نوعي زبان فرهنگي كشور تركمنستان و ساير دولت‌هاي آسياي مركزي است به نحوي كه در بين ملت‌‌هاي ترك اين منطقه زباني غريبه محسوب نمي‌شود . بررسي آيين‌ها و مراسم‌ها در تركمنستان امروزي حكايت از عمق روابط فرهنگي با ايران دارد به نحوي كه به هيچ وجه امكان جداسازي روابط فرهنگي از نظر قومي ، ديني ، آداب و رسوم ، مفاخر و شخصيت‌هاي علمي مشترك دو كشور تركمنستان و ايران وجود ندارد .

مولف در بخش سياست و حكومت به استقلال تركمنستان در سال 1991 و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق بعنوان يك كشور مستقل اشاره مي‌كند  . رييس جمهور تركمنستان رييس قوه مجريه و رييس دولت و عالي‌ترين مقام دولتي اين كشور است كه اختيارات بسيار گسترده‌اي در نظام حكومتي دارد . تنها شهروندان تركمنستان كه بالاي 40 سال سن داشته و ساكن اين كشور باشند مي‌توانند با راي مستقيم مردم و حداكثر دو بار براي مدت 5 سال به رياست جمهوري برگزيده شوند . جمهوري اسلامي ايران جزو اولين كشورهايي بود كه استقلال اين كشور دوست و همسايه را به رسميت شناخت . از آن پس تاكنون روابط تهران – عشق‌آباد روز به روز توسعه يافته و ابعاد تازه‌‌تري به خود گرفته است .

 

·        مالزي

نوشته: رويا ملكي

شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي

معرفي كتاب: 33 آيه در قرآن كريم دلالت دارند بر ضرورت و اهميت شناخت سرزمين‌ها و اقاليم ديگر و سفر به قصد مكاشفه و دريافتن اينكه بر ديگران چه گذشته است در روزگاران كهنه و نو و مردماني از تيره‌ها و مشارب متفاوت چگونه به سر مي‌برند در زير آسماني كه منظر توحيد است اگر به درستي دريافته شود.

مجموعه جهان ما در همين راستا و با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پرامون تدوين و منتشر مي‌شود.در هر كتاب از اين مجموعه يك كشور از رواياي گوناگون تاريخ و جغرافيا، سياست و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ مورد بررسي و معرفي قرار مي‌گيرد. اگر چه نوع قطع كتاب و نيز حجم مختصر صفحات امكان ارائه اطلاعات تفصيلي را سلب مي‌كند اما تلاش شده در همين مختصر هم همه عناوين و سرفصل‌هاي مورد نياز ارائه شود. آنچنان كه كتاب به عنوان يك منبع اطلاع‌رساني براي پژوهش‌هاي مرتبط نيز قابل استفاده باشد.

 

·        ازبكستان نويسنده : محمدرضا راشد

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: جلد پانزدهم مجموعه جهان ما به معرفي كشور ازبكستان مي‌پردازد . كتاب حاضر موضوعاتي همچون حدود وسعت و موقعيت ، خاندان ازبك ، حاكميت روس‌ها ، سياست و حكومت ، روابط ازبكستان و جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي ، نظام آموزشي ، ادبيات و آثار مكتوب و همچنين مقوله سفر و گردشگري كشور ازبكستان مي‌پردازد . ازبكستان به لحاظ قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم همواره مورد توجه كشورهاي بزرگ و محل تلاقي اديان ، فرهنگ و تمدن‌هاي مختلف بوده و عامل انتقال اختراعات و اكتشافات و دانش بشري به شرق و غرب بوده است . ازبكستان زماني بخشي از امپراتوري عظيم پارس‌هاي هخامنشي بوده است . ازبكستان به لحاظ قرارگرفتن در مركز آسياي ميانه همواره در طول تاريخ مورد تاخت و تاز و حمله واقع شده است .

مولف در بخش درعرصه روزگار اين موضوع را مطرح مي‌كند كه ازبك‌ها در اواسط قرن 15 به طرف جنوب شرق پيشروي كرده و به رودخانه سيردريا رسيدند و با اقوام تركي كه در آنجا بودند درآميختند . در سال 1468- 1412 ميلادي زمان حكومت ابوالخيرخان كه از نسل چنگيزبود ، قبايلي كه در گروه كيپچاك بودند به دو بخش تقسيم شدند . يكي از اين قبايل ( قزاق‌ها ) ، از اتحاد قبيله‌اي سرباز زده و ترجيح دادند در ناحيه خشك قزاقستان به صورت مهاجر زندگي كنند . گروه بعدي كه ازبك نام گرفته بودند ، ماوراءالنهر را تصرف كردند . نويسنده كتاب در بخش زندگي و مردم يادآور مي شودكه در ازبكستان حدود 129 مليت مختلف زندگي مي‌كنند كه بيش از 70 درصد اين كشور را ازبك‌ها تشكيل مي‌دهند . زبان رسمي ازبكي شاخه‌اي از گروه زبان تركي شرقي است . ازبكستان داراي 15 دين و مذهب گوناگون است كه مهم‌ترين آنها اسلام ، مسيحيت و يهوديت مي‌باشند . دين اغلب در ازبكستان اسلام است و بيشتر ازبك‌ها سني و حنفي هستند . شيعيان با جميعت 500000 نفر اقليت قابل توجهي را تشكيل مي‌دهند .

 

·        ونزوئلا / مجموعه جهان‌ما

نويسنده : ماهوش آموزگار

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: جلد 19 مجموعه جهان‌ما درباره كشور ونزوئلا به طرح موضوعاتي همچون وجه تسميه سرزمين ونزوئلا ، شهرهاي مهم ، كريستف كلمب و كشف ونزوئلا ، دوران استعمار اسپانيا ، هوگو چاوز و سياست استمرار ، فرهنگ و هنر ونزوئلا ، پيشينه صنعت نفت ونزوئلا ، دانشگاه‌ها ، شخصيت‌هاي مشهور علمي و فرهنگي ، جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري مي‌پردازد . ابتداي كتاب حاضر را نويسنده با يادآوري اين نكته مي‌آغازد كه ونزوئلا در گذشته مستعمره اسپانيا بوده ، اما در حال حاضر يك جمهوري فدرال است . در طول تاريخ ونزوئلا با گينه بر سر منطقه اسكيبو درگيري و مشاجراتي داشته و همچنين با كلمبيا نيز بر سر خليج ونزوئلا اختلافاتي داشته است . امروزه ونزوئلا به خاطر اهميت صنعت نفت  تنوع زيست محيطي و مشخصه‌هاي طبيعي آن شهرت يافته و همه ساله هزاران جهانگرد را در خود مي‌پذيرد . كريستف كلمب ، اولين فردي اروپايي بود كه در سال 1498 از ونزوئلا ديدن و تاكيد كرد كه اين منطقه در مقايسه با ديگر جزاير كارائيب برتري‌هاي بسياري دارد .

 

·        پاكستان / مجموعه جهان‌ما

نويسنده : كيومرث اميري

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: جلد نوزدهم مجموعه جهان‌ ما به كشور پاكستان و بررسي ويژگي‌‌هاي سرزميني – اقليمي ، زندگي و مردم ، دين و مذهب ، سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت ، فرهنگ و هنر  و همچنين سفر و گردشگري اين كشور آسيايي مي‌پردازد . كيومرث اميري نويسنده كتاب در مقدمه به تاريخ چند هزارساله جمهوري اسلامي پاكستان يا كشور پاكان اشاره مي‌كند و اينكه تاريخ اين كشور سراسر حادثه و فراز و فرود از تمدن كهن‌سال مهنجودارو آغاز و به استقلال اين كشور از بريتانيا مي‌انجامد .  از نظر اميري كشور مسلمان پاكستان ، ميراث تاريخ و فرهنگ مسلمانان شبه قاره و ثمره مجاهدات كساني است كه دل در گرو اسلام داشتند و به اعتلاء و گسترش آن همت گذاشته‌اند . مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد كه اسلام از طريق ايرانيان به اين سرزمين وارد شده است . مولف هدف اين كتاب را معرفي و تبيين سيماي پاكستان مي‌داند كه در هر بخش  اطلاعات و آگاهي‌هاي ارزشمندي را در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد .

بخش سرزمين و اقليم مباحثي همچون حدود و مساحت ، ارتفاعات و كوهها ، آب و هوا ، تقسيمات كشوري پاكستان را در برمي‌گيرد . در اين بخش كراچي بزرگ‌ترين و مهم‌ ترين شهر پاكستان معرفي مي‌‌شود كه به مركز صنعت و تجارت و به شهر كارخانه‌هاي بزرگ و كالاهاي گوناگون و اجناس الكتريكي ، اشياي پلاستيكي ، مواد شيميايي و انواع پارچه‌هاي پنبه‌اي معروف است . از ديدگاه نويسنده كتاب دره سند يا پاكستان امروزي ، در روزگاران كهن، مهد تمدن و فرهنگ بوده و فرهنگ‌هاي معروف آن به ويژه موهنجودارو ، هاراپا ، كت ديجي و آمري با ساير فرهنگ‌ها و به ويژه فرهنگ باستاني ايران در تبادل و تعامل بوده‌اند . شباهت‌هاي فراوان بين تمدن دره سند و ايران باستان را مي‌توان از نقش سفال‌هاي آن ازجمله نقوش هندسي ، حيواني ، گياهي و ظروف سنگي ، ظروف سوراخ‌دار ، نوع مهر ونقوش حك شده روي آنها و مهره‌ها و اشياي فلزي نتيجه گرفت . در اين كتاب محمد علي جناح بعنوان بنيان‌گذار پاكستان و اقبال لاهوري بعنوان طراح انديشه كشور پاكستان معرفي مي‌شوند و اينكه جناح پس از گفتگو با علامه اقبال لاهوري راجع به تاسيس كشور مستقل مسلمان و نظريه دو ملت ، ملت مسلمان و ملت هندو ، و پذيرش آن از سوي رهبران حزب مسلم ليگ ، اقداماتي را براي استقلال مناطق مسلمان نشين آغاز كرد . در مقابل هندوان با نظرات مسلمانان به مخالفت برخاستند و منازعات مذهبي شدت گرفت .

 

·        گرجستان / مجموعه جهان‌ما

نويسنده : حميد صفري

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 معرفي كتاب: جلد 13 مجموعه جهان ما با عنوان گرجستان نوشته حميد صفري به طرح موضوعاتي همچون سرزمين و اقليم ، زندگي و مردم ، سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت ، فرهنگ و هنر ، دين و مذهب و همچنين مقوله سفر و گردشگري مي‌پردازد . صفري در ابتداي مباحث كتاب به اين نكته اشاره مي‌كند كه گرجستان كشوري با مساحت 700/69 كيلومتر مربع و نزديك به پنج ميليون نفر جمعيت در جغرافياي جهان از جمله كشورهاي كوچك به شمار مي‌رود . با اين همه اين جغرافياي از چنان غناي تاريخي و فرهنگي و تنوع جغرافيايي و آب و هوايي برخوردار است كه نظير آنرا به ندرت مي‌توان يافت . بر اساس اسناد تاريخي ، قدمت و حيات فرهنگي مادي مردمان ساكن در اين سرزمين به سه هزار سال مي‌رسد .

تفليس ، كوتايزي ، روستاوي ، باتومي و سوخومي از شهرهاي اصلي گرجستان به حساب مي‌آيند .  تفليس پايتخت گرجستان است كه در حال حاضر سيصد و پنجاه كيلومتر وسعت و بالغ بر يك و نيم ميليون نفر جمعيت دارد . براي اولين‌بار در سالنامه‌هاي مربوط به قرن چهاردهم ميلادي از تفليس بعنوان قلعه‌شهر نام برده شده است . گرجستاني‌ها مهمان‌نوازي و معاشرت را از خصوصيات بارز خود مي‌دانند . از ديگر خصوصيات گرجستاني‌ها كه به آن افتخار مي‌كنند پختن غذاهاي لذيذ و نوشيدني‌هاي بسيار است . گرجي‌ها افسانه‌اي دارند كه بر اساس آن ، خداوند در هنگام تقسيم زمين در بين اقوام به گرجستان زميني نداد ، چرا كه آنها در هنگام تقسيم حضور نداشته و به جشن و پايكوبي مشغول بوه‌اند . از خصوصيات بارز غذاهاي گرجي ، استفاده فراوان گردو در غذاهاست . مولف كتاب در بخش در عرصه روزگار به اين نكته مهم اشاره مي‌كندكه برخي از مورخان معتقدند براي شناخت تاريخ گرجستان لازم است تاريخ ايران بازخواني شود . زيرا در هيچ برهه‌اي از تاريخ اين سرزمين مقطعي وجود ندارد كه تاثير سياسي ، فرهنگي ، معنوي ، ديني و اجتماعي حضور تاريخي ايرانيان در قفقاز و نواحي كارتيل و گرجستان رخ ننمايد . به همين دليل در بررسي تاريخ گرجستان به مقاطع مختلف تاريخي و تحولات رخ داده در آن به طور مجمل و مختصر اما قابل بهره‌برداري اشاره مي‌شود . در اين بخش دوره مغول‌ها ، تيمور گوركاني ، صفويان ، نادرشاه افشار ، زنديه و قاجارها مورد بررسي قرار مي‌گيرد .

 

·        افغانستان / مجموعه جهان‌ما

نويسنده : غلامرضا اميرخاني

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: ناشر كتاب حاضر در پيشگفتار خود به اين موضوع اشاره مي‌كند كه 33 آيه از آيات قرآن دلالت دارند بر ضرورت شناخت سرزمين‌ها و اقاليم ديگر و سفر به قصد مكاشفه و دريافتن اينكه در روزگاران كهنه و نو بر ديگران چه رفته است و مردماني از تيره‌ها و مشارب متفاوت چگونه بسر مي‌برند در زير آسماني كه منظر توحيد است ، اگر به درست دريافته شود . از ديدگاه ناشر مجموعه جهان‌ما در همين راستا و با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پيرامون تدوين و منتشر شده است . در هر كتاب از اين مجموعه يك كشور از زواياي گوناگون تاريخ ، جغرافيا ، سياست اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ مورد معرفي و بررسي قرار مي‌گيرد .

 ناشر تاكيد مي‌كند كه مجموعه جهان‌ما در بخش ويژه‌اي از هر كتاب به معرفي فضاي سياحتي كشورها اختصاص يافته است ، تا بعنوان يك راهنماي سفر نيز به كار آيد . در كتاب حاضر به بررسي مسائلي همچون سرزمين و اقليم ، محيط زيست و منابع طبيعي ، در عرصه روزگار ، ظهور طالبان ، زندگي و مردم ، سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت فرهنگ و هنر و سفر و گردشگري افغانستان پرداخته مي‌شود . از ديدگاه نويسنده ، افغانستان كشوري سرشار از شگفتي‌ها و نمونه بارزي از سرزميني است كه مردمان آن به سبب خودخواهي حاكمان ، دخالت قدرت‌هاي استعماري و وجود زمينه‌هاي تاريخي در سال‌هاي آغازين قرن بيست و يكم ، با محروميت‌هاي ناشي از جنگ‌هاي طولاني مدت دست به گريبانند . شاخص اقتصادي اين كشور كماكان در پايين‌ترين سطح ممكن و رفاه اجتماعي نيز در وضعيتي نامطلوب است . غلامرضا اميرخاني به همسايگي ايران با كشور افغانستان اشاره مي‌كند و مي‌گويد ايرانيان ميزباني ميليون‌ها افغاني را در طول جنگ‌هاي خانمان‌سوز داخلي برعهده داشته‌اند . اميرخاني تصريح مي‌كند كه به رغم دشواري‌هايي كه مردم افغانستان به هنگام اقامت در ايران داشتند ، وقتي به سرزمين‌شان پا مي‌گذاريم ، تنها از خاطرات خوش خود از ايران و ايرانيان سخن مي‌گويند و مردم فرهنگ دوست اين سرزمين به ايران به چشم برادري نگاه مي‌كنند .

آب و هوا ، كوه‌ها ، حوضه‌هاي آبريز ، دشت‌ها ، درياچه‌ها ، محيط زيست و منابع طبيعي ، حيات وحش ، شهرهاي مهم در بخش سرزمين و اقليم كتاب افغانستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد .

 

·        بنگلادش

معرفي كتاب: «بنگلادش» نخستين كتاب از مجموعه «جهان ما» نوشته ماندانا مشايخي از سوي شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، مجموعه جهان ما شامل كتاب‌هايي است به شكل مختصر اما كاربردي و مفيد كه به معرفي كشورهاي جهان مي‌پردازد.هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه، افزون بر آنكه مي‌تواند منبعي روزآمد و كامل براي تحقيق و مطالعه درباره كشوري باشد، به عنوان راهنمايي دستي در مسافرت نيز قابل استفاده خواهد بود.

 

·        كويت

به اهتمام ناصر كرمي

شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي

چاپ اول 1388

معرفي كتاب: كويت يكي از كشورهايي است كه در مجموعه جهان ما، به آن پرداخته شده و خصوصيات جغرافيايي، تاريخي و اقتصادي و فرهنگي آن به اجمال شرح داده شده است.

كويت براي ايراني‌ها نامي بسيار آشناست. آن قدر كه انگار پاره‌اي از ايران باشد. در فرهنگ عامه‌ها «كويت بودن» كنايه از نهايت خوشي و خرمي است. تصويري كه از اين كشور بياباني و گرمسير در ذهن مردم ايران وجود دارد سرزميني است مرفه و متمكن كه در آن هيچ كس گرسنه و برهنه نيست و همگان كاري جز تفريح و شادكامي ندارند. اين تصوير احتمالاً ساخته‌ ايرانيان مهاجري است كه در صد سال گذشته در جستجوي معاشي فراخ‌تر به كويت رفته‌اند.

سرزمين و اقليم، سياست و حكومت، فرهنگ و هنر، سفر و گردشگري و همچنين روابط سياسي آن با ايران از جمله مواردي است كه در اين مجموعه به آن اشاره شده است.

 

·        ليبي

در بخشي از كتاب " ليبي‌ " مي خوانيم : اغلب شخصيت‌هاي سياسي و علمي ليبي اسناد و کتب خطي و کتابخانه‌هاي شخصي دارند. هنوز در اين کشور درباره کتابخانه‌هاي قديمي و نسخه‌هاي خطي بررسي علمي و پژوهشي نشده است و بسياري از اسناد و کتب خطي نزد خانواده‌هاي ليبيايي است. برخي از اين اسناد و کتب خطي به خارجيان فروخته شده و تعدادي نيز بر اثر عوارض جوي و مشکلات حمل و نقل و جابجايي از بين رفته يا به آنها آسيب جدي رسيده است.

همچنين در کتاب "ليبي" ضمن بررسي سرزمين و اقليم اين کشور به مسائل ديگر همچون سياست و حکومت، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر و همچنين زندگي و مردم اين کشور پرداخته مي‌شود.

بخش سفر و گردشگري از ديگر قسمت‌هاي خواندني اين کتاب محسوب مي‌شود که مي‌تواند براي مسافران و گردشگران به اين کشور مفيد باشد.

 

·        تايلند

نويسنده : فاطمه اميرخاني فرهاني

نوبت چاپ و شمارگان : اول ( 1389 ) – 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتا‌ب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: واندن يك صفحه ازيك كتاب را مي توان چند گونه تعبيركرد؛ چيدن شاخه گلي از يك باغ، چشيدن جرعه اي ازاكسير دانايي، لحظه اي همدلي با اهل دل، استشمام رايحه اي ناب، توصيه يك دوست براي دوستي با دوستي مهربان و... .

اقتصاد تايلند به طور سنتي اقتصادي كشاورزي است كه توليد و صدور برنج، مهم‌ترين محصول آن بوده است و بيشتر مخارج و نيازهاي ارزي كشور، بدين طريق تأمين مي‌شود. ساير محصولات كشاورزي تايلند كاساوا، ذرت، شكر، كائوچو، دانه‌هاي روغني و ميوه‌هاي گرمسيري است. تايلند از دهه 1970 سياست متنوع‌سازي اقتصاد و سياست توسعه صنعتي را در پيش گرفت و چندين سال طلايي را پشت سر گذاشت. طي سال‌هاي دهه 70، اين كشور از توسعه سريع اقتصادي و تجاري برخوردار شد؛ اما توسعه به بروز آثار نامطلوب اجتماعي نظير اختلاف شديد طبقاتي و گسترش فساد و اثرات مضر زيست‌محيطي منجر گرديد.

 

·        بحرين

تاليف :‌ الهام بازدار

چاپ و شمارگان : اول / 89 ، 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

 

 معرفي كتاب: پيشگفتار ناشر ، مقدمه و مرور ، سرزمين و اقليم ، زندگي و مردم ، زبان ، خانواده ، آداب و رسوم ، شخصيت‌هاي مشهور سياست و حكومت ، اقتصاد و معيشت ، فرهنگ و هنر و همچنين سفر و گردشگري بخش‌هاي مختلف كتاب بحرين را تشكيل مي‌دهد . در پيشگفتار كتاب حاضر به اين موضوع اشاره مي‌شود كه مجموعه جهان ما با هدف ترغيب جوانان ايران اسلامي به شناخت دنياي پيرامونشان تدوين و منتشر مي‌شود . در هر كتاب از اين مجموعه يك كشور از زواياي گوناگون تاريخ ، جغرافيا ، سياست ، اقتصاد ، اجتماع  و فرهنگ مورد بررسي و معرفي قرار مي‌گيرد .

كشور پادشاهي بحرين با اكثريت جمعيت شيعه خود در كناره‌هاي جنوبي خليج فارس و در نزديكي سواحل قطر و عربستان سعودي واقع شده است . اين كشور كه قرن‌ها جزء خاك ايران بود و حكمرانان آن تابع دولت مركزي ايران بودند ، با حضور استعمارگران انگليسي در قرن نوزدهم اندك اندك پيوند خود را با ايران گسست و سرانجام در سال 1971 توسط سازمان ملل از پيكره ايران جدا شد و به استقلال رسيد . از شگفتي‌هاي سرزمين بحرين بي‌رودخانه‌ بودن آنست . در عوض ، به جاي رودخانه چشمه‌هاي آب زيرزميني‌ فراوان دارد كه از ويژگي‌هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس است . بحرين به علت موقعيت استراتژيكي خود در خليج فارس و به دليل بهارهاي زيبايي كه دارد همواره مورد توجه جهانگردان و بازرگانان بوده است .

موقعيت و حدود ، آب و هوا ، كوه‌ها و آتشفشان‌ها ، جزاير بحرين ، جزيره منامه ، جزيره محرق ، جزيره ام نعسان ، جزيره نبي‌صالح ، جزيره ستره ، جزيره ركا ، جزيره قزا ، جزيره حوار ، حيات وحش ، پوشش گياهي ، تقسيمات اداري ، شهرهاي مهم و همچنين بحث جمعيت در بخش سرزمين و اقليم كتاب حاضر مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌‌گيرد .

 

·        يمن

تاليف :‌ سيامک باقري چوکامي

چاپ و شمارگان : اول / 89 ، 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب: در کتاب "يمن" ضمن بررسي سرزمين و اقليم اين کشور به مسائل ديگر همچون سياست و حکومت، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر و همچنين زندگي و مردم اين کشور پرداخته مي‌شود.

بخش سفر و گردشگري از ديگر قسمتهاي خواندني اين کتاب محسوب مي‌شود که مي‌تواند براي مسافران و گردشگران به اين کشور مفيد باشد.

 

·        ايتاليا

تاليف :‌ محمود اميري

چاپ و شمارگان : اول / 89 ، 3000 نسخه

ناشر : شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميركبير

معرفي كتاب:

در کتاب "ايتاليا" ضمن بررسي سرزمين و اقليم اين کشور به مسائل ديگر همچون سياست و حکومت، اقتصاد و معيشت، فرهنگ و هنر و همچنين زندگي و مردم ايتاليا پرداخته مي‌شود.

بخش سفر و گردشگري از ديگر قسمتهاي خواندني اين کتاب محسوب مي‌شود که مي‌تواند براي مسافران و گردشگران به اين کشور مفيد باشد.

 

 

سه‌شنبه 5 ارديبهشت 1391 - 9:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری