سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 7:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

طريق التحقيق

 

 

طريق التحقيق / جستارهايي در پژوهش و هنرپژوهي

نويسنده : محسن کرمي

چاپ و تيراژ : اول 90 / 2500 نسخه

ناشر : انتشارات سوره مهر

 

 کتاب حاضر با اين جمله از طريق التحقيق ، سنايي غزنوي آغاز مي شود : « آخرالامر ، يک شبي با دل گفتم : اي خفته ز خود غافل بس از اين وصف زلف و طره و خال بس از اين هرزه گفت و گوي محال زين سپس در ره طريقت پوي گر سخن گويي، از حقيقت گوي . »

پژوهش چيست ؟ تحقيق چه ها نيست ؟  بايسته هاي روش شناختي پژوهش ، پي نکته هايي بر بايسته هاي روش شناختي ... تعليقه اي بر پي نکته ها ... سنجش پروژه يا برنامه ، جغرافياي پژوهش در هنر اسلامي ، در باب هنرپژوهشي و همچنين کتاب شناسي عناوين اصل کتاب طريق التحقيق را تشکيل مي دهد . تعليم و تدريس ، گفت و گو ، تبليغ ، مذاکره ، جر و بحث ، ابهام ، ايهام ، غموض / پيچيدگي ، منظر گوينده ، وجه مورد سوال ، وضوح در تحقيق ، در باب موضوع ، در باب استدلال يا تقويت ادله و همچنين سنخيت مدعا با دليل  موضوعاتي هستند که در فصل اول کتاب حاضر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند .

محسن کرمي در ابتداي فصل سوم کتاب بيان مي کند که در فصول پيشين به ربط و نسبت روش شناسي پژوهش يا معرفت شناسي و طرح برخي مباحث عمده در روش شناختي پرداخته شده است . کرمي ادامه مي دهد که در اين جستار نيز نکاتي چند در باب پژوهش و تحقيق برشمرده مي شود که به رغم اهميت و قدر و قيمت و شان و اعتبار ويژه اي که در تحقيق دارند ، در بسياري از مواضع و مواقع ، التفات چنداني بدانها نمي شود . تقدم تعليم بر تاليف ، پرهيز از اصطلاح زدگي يا علم فروشي ، تعيين حوزه فعاليت ، دوري از پيشداوري ، نيازي به مطالعه نيست ، همه چيز ساده و واضح است ! فرسنگ ها دور از استدلال و اصول منطق ، چون دلم مي خواهد و همچنين تبيين وضوح در برنامه ها ديگر موضوعاتي هستند که توسط نويسنده کتاب براي خوانندگان واکاوي مي شود .  محسن کرمي در باب تبيين و وضوح در برنامه ها اظهار نظر مي کند  که در باب اينکه چگونه يک برنامه روي در صواب خواهد داشت مي توان اجمالا ً گفت که مهم ترين مساله روشني و وضوح يک برنامه است . به عبارت ديگر ، واضح کردن متن برنامه به نحوي که ، تا حد امکان ، عاري از لفاظي و کلي گويي ، - و ، به عبارت دقيق تر  ، ابهام ، و غموض – باشد . کرمي ادامه مي دهد که به زبان ساده تر هرچه قدر يک برنامه در مرحله طرح و موضوع از وضوح بيشتري برخوردار باشد ، اميد دستيابي به راه حل و کارگشايي آن برنامه يا پروژه بيشتر خواهد بود ؛ و بالعکس ، به ميزاني که يک برنامه يا پروژه در مرحله طرح و موضوع از وضوح کمتري برخوردار باشد و ، در نتيجه ، به ابهام و ايهام و غموض بيشتري آلوده باشد ، اميد دستيابي به راه حل و کارگشايي آن برنامه يا پروژه کمتر خواهد بود .

فصول پاياني کتاب طريق التحقيق نيز موضوعاتي همچون پژوهش ، هنر ، دين و هنرپژوهي را مورد بررسي قرار مي دهد . در فصل در باب هنرپژوهي نويسنده کتاب حاضر به طرح سوالات مهمي مي پردازد : چه عوامل روانشناختي اي باعث مي شوند که  فردي به خلق اثر هنري دست فراز کند ؟ آيا اثر هنري آيينه روان و ذهن هنرمند است ؟ کدام ساحت / ساحت هاي دروني هنرمند ، بيشتر ، در اثر هنري اش جلوه گر است / اند : باورها و عقايد ، احساسات و عواطف و هيجانات ، يا نيازها و خواسته هايش ؟ بروز و ظهور باورها و عقايد ، احساسات و عواطف هيجانات ، و يا نيازها و خواسته هاي هنرمند در اثر هنري اش به چه نحو تواند بود ؟ آيا فرآيند به وجود آمدن اثر هنري تاثير ويژه اي در روان و ذهن هنرمند به جا مي گذارد يا نه ؟ اگر پاسخ « آري » است ، کدام تاثيرات و به چه نحو ؟ آيا ممکن است که فرآيند رواني ثابتي در همه هنرمندان ، در طي خلق اثري هنري ، در جريان باشد ؟ آيا ، چنان که برخي از رومانتيست ها و طرفداران نظريه بيان گفته اند هنر با احساس ويژه اي دردرون آدمي  ، به نام احساس زيباشناختي ، مرتبط است؟ خلاقيت چيست و چگونه در پديد آمدن اثر هنري نقش ايفا مي کند ؟

طريق التحقيق / جستارهايي در پژوهش و هنرپژوهي به قلم محسن کرمي در چاپ اول خود با شمارگان 2500 نسخه و با قيمت 1900 تومان توسط انتشارات سوره مهر انتشار يافته است .

 

 

دوشنبه 28 فروردين 1391 - 11:13


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری