سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 7:8
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

قرآن و انقلاب اسلامي

 

 

قرآن و انقلاب اسلامي : با تاكيد بر انديشه سياسي امام خميني ( ره ) و شهيد مطهري

مولف :‌ اعظم مجيدي‌نژاد

چاپ و تيرا‍ژ : اول 1390 / 1000 نسخه        

ناشر : موسسه انتشارات اميركبير

                                     

كليات و چارچوب نظري ، قرآن و خشم و نارضايتي از وضع موجود ، قرآن و نظام سياسي مطلوب و همچنين قرآن و روحيه طرد و انكار و نفي و حس پرخاشگري عناوين فصول چهارگانه كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهند . مولف در مقدمه كتاب حاضر بيان مي‌كند كه هر انقلابي مسبوق به نظامي از انديشه و تفكر است كه پشتوانه نظري و فكري آن انقلاب است . اعظم مجيدي‌نژاد ادامه مي‌دهد كه تجربه تاريخي انقلاب‌هاي مهم دنيا نيز مويد آن است كه قبل از وقوع هر انقلابي بايد طي يك تامل نظري و فلسفي ، ضمن طرد و نفي نظام موجود ،‌ يك مكتب فكري جديد به وجود آيد كه تعريف جديدي از جايگاه انسان در جامعه ارائه دهد . سپس بر مبناي همين مكتب فكري جديد ، بايد يك نظام سياسي – اجتماعي ايده‌آل طراحي شود تا پس از پيروزي انقلاب نيز همين طرح نظري ، مبناي مهندسي اجتماعي قرار گيرد .

مجيدي نژاد يادآور مي‌شود كه انقلاب اسلامي ايران كه از سال 1341 به رهبري امام خميني آغاز و در بيست و دوم بهمن ماه سال 1357 به پيروزي رسيد ، بر يك مبنا و تفكر سياسي خاصي استوار بوده است .  اين تفكر ،‌ تفكر اسلامي و قرآني است كه پشتوانه نظري آن محسوب مي‌شود . قرآن از مهم‌ترين منابع توليد دانش اسلامي است كه در كنار ديگر منابع توليد معرفت ديني ، علاوه بر اينكه در زندگي فردي و عبادي مورد  استفاده قرار مي‌گيرد در مسائل سياسي – اجتماعي نيز مورد توجه بوده است .

وي انقلاب اسلامي ايران را نهضت بازگشت قرآني مي‌داند ، نهضتي كه هم از قرآن تغذيه مي‌كند و هم درصدد عمل به آموزه‌هاي قرآني در صحنه سياست و اجتماع است ؛‌چرا كه بازگشت به قرآن  باعث مي‌شود تا مسلمانان هم به مبارزه با استعمار برخيزند و هم مبارزه با استبداد و نتيجه اين مبارزات رسيدن به عزت ، افتخار ، سربلندي و از همه مهم‌تر تقرب به خداوند متعال است . اعظم مجيدي‌نژاد پيش فرض خود را در اين پژوهش بر اين مبنا مي‌داند كه ميزان بهره‌گيري و استناد به آموزه هاي قرآني و مبنا قرارگرفتن مكتب فكري قرآني در فرايند تكوين انقلابات اسلامي در انديشه دو انديشمند و ايدئولوگ اين انقلاب كه از شخصيت‌هاي محوري هدايت آن مي‌باشند ؛ يعني امام خميني ( ره) و آيت‌الله مطهري بررسي و تحليل شود .

مفهوم انقلاب ، پيشينه پديده انقلاب ، انواع تعاريف انقلاب ، گونه‌شناسي (‌تيپولوژي ) انقلاب ، مفهوم خشونت ، گونه‌شناسي پديده خشونت ، بعد جامه ‌شناختي ، بعد روانشناسي ، ويژگي آرمان شهر ، بينش سياسي آيت‌الله مطهري درباره جامعه ، تبليغ جدايي دين از سياست ، رواج فساد و فحشا ، مفهوم ظلم ، عدم مشروعيت نظام سياسي موجود ، شرط وجود آزادي سياسي – اجتماعي ، ضرورت حكومت اسلامي ، سنت و رويه رهبران ديني ،  مشروعيت حكومت اسلامي ، مفهوم مشروعيت الهي ، اصول و اهداف حكومت اسلامي ، شكل حكومت اسلامي ، جهاد ، ضرورت و لزوم مبارزه و جهاد ، قيام براي خدا و حفظ اسلام ، رفع ظلم و ستم و رهايي مستضعفين ، صبر و استقامت ، آموزه‌هاي قرآن سيره و رويه پيامبران و اولياي الهي ، شرايط امر به معروف و نهي از منكر ، آگاهي و بصيرت ، تقوا و ايمان و عمل صالح ، مراحل امر به معروف و نهي از منكر ، مرحله هجر و اعراض ، مرحله زباني ، مرحله عملي و همچنين خاتمه از جمله موضوعاتي هستند كه نويسنده در كتاب خود آنها را واكاوي و بررسي مي‌كند .

در بخش آسيب‌هاي موجود در جامعه كتاب حاضر مي‌خوانيم :

از علل نارضايتي مردم كه منجر به حركت و قيام آنها عليه رژيم پهلوي شد ، آسيب‌ها و بحران‌هايي بود  كه جامعه آنروز به آن دچار شده بود. امام خميني و آيت‌الله مطهري بعنوان دو متفكر هدايت كننده انقلاب ، اين مشكلات و آسيب‌ها را كه منجر به نارضايتي مردم بود ، شناسايي نموده‌اند . ايشان علل بي‌نظمي را براساس آيات قرآن و ديدگاههاي خود در اين رابطه مستند كرده‌اند كه نمايانگر تفكر قرآني ايشان نيز مي‌باشد . لازم به ذكر است كه اساس مشكلات جامعه ايران كه اسباب نارضايتي مردم را نيز فراهم آورده بود ، به دو علت باز مي‌گردد . امام خميني اين دو علت را كه به علت دروني و علت  بيروني تقسيم مي‌كنند ، هواهاي نفساني و استعمارگران و زمامداران وابسته معرفي مي‌نمايد . متفكرين با توجه به اين نكته شش دسته آسيب و معضل را كه سبب خشم مردم از وضع موجود و نظم حاكم شده بود برمي شمرند كه در طي فصول آينده كتاب توضيح و بررسي مي‌شود .

قرآن و انقلاب اسلامي : با تاكيد بر انديشه سياسي امام خميني ( ره ) و شهيد مطهري به قلم اعظم مجيدي‌نژاد در چاپ اول خود به قيمت 3800 تومان توسط موسسه انتشارات اميركبير به چاپ رسيده است .

 

 

دوشنبه 28 فروردين 1391 - 11:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری