يكشنبه 11 خرداد 1399 - 7:11
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

سلسله از چشم انداز امام علي (ع)

 

در راستاي نامگذاري سال 1380 به عنوان سال امام علي (ع) از سوي رهبر معظم انقلاب، مجموعه­اي از انديشه­هاي والاي آن حضرت در قالب چهل دفتر فراهم آورده شد که در ذيل به آنها اشاره مي­شود.    

 

* روايت دريا

نويسنده: محمد محمديان

چاپ ششم: 87، 188ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* شرحه شرحه

نويسنده: محمد محمديان

چاپ هفتم: 87، 128ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* شهيد و شهامت

طوبي کرماني

چاپ هفتم: 87، 28ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* قاسطين، مارقين و ناکثين

محمد مهدي بهاروند

چاپ پنجم: 87، 40 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* برادري داشتم که . . .

محمد محمديان

چاپ ششم: 87، 104ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* تصميم­هاي بزرگ جواني

محمد باقر پوراميني

چاپ ششم: 87، 72 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* نظارت بر دولت

محمد جواد طبسي مروجي

چاپ ششم: 87، 40 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* رهبر و رهبري

حسين جوان آراسته

چاپ پنجم: 87، 56 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* رابطه هست­ها و بايدها

حسن معلمي

چاپ پنجم: 87، 48 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* امام علي (ع) و هنر

جواد محدثي

چاپ ششم: 87، 52 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* مخالفان سياسي

سيد مهدي منصوري

چاپ ششم: 87، 44 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* جوان

محمد جواد رودگر

چاپ ششم: 87، 60 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* حقوق متقابل مردم و حکومت

محمدحسن قدردان قراملکي

چاپ پنجم: 87، 64 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* کار و توليد

حسن نظري

چاپ ششم: 87، 40 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* حرف­هاي فيروزه­اي

حسين سيدي ساروي

چاپ ششم: 87، 312 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* مرگ

دکتر سيد يحيي يثربي

چاپ ششم: 87، 47 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* نياز به دين

حسين يوسفيان

چاپ ششم: 87، 56 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* چالش­هاي دين

سيد فضل الله حسيني

چاپ پنجم: 87، 96 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اعتدال

علي کريميان

چاپ هفتم: 87، 52 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* خودي و غير خودي

اسماعيل يلي خاني

چاپ پنجم: 87، 56 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* پرستش

حسين روحاني نژاد

چاپ ششم: 87، 52 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اصول گرايي

محمد جواد رودگر

چاپ ششم: 87، 36 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* ريزش­ها و رويش­ها

محمدباقر پوراميني

چاپ ششم: 87، 140 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* علم و عالم

سيد محمد حراسعي

چاپ ششم: 87، 96 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اصلاحات

سيد حسين هاشمي

چاپ ششم: 87، 52 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* زمينه­ها و موانع تحقق عدالت اقتصادي

محمد حکيمي

چاپ پنجم: 87، 44 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* خردورزي

احمد حسين شريفي

چاپ پنجم: 87، 44 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اخلاق سياسي

مقصود رنجبر

چاپ پنجم: 87، 71 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* دوستي

احمد رمضاني

چاپ پنجم: 87، 52 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* آزادي سياسي

احمد جهان بزرگي

چاپ پنجم: 87، 116 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* پلوراليزم ديني و سياسي

عبدالحسين خسرو پناه

چاپ پنجم: 87، 48 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اصول مديريت و وظايف مديران

حسين خنيفي

چاپ پنجم: 87، 76 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* امنيت اقتصادي

ناصر جهانيان

چاپ پنجم: 87، 56 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* آيين کشورداري

محمد صفر جبرئيلي

چاپ پنجم: 87، 92 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اخلاق کارگزاران

علي اکبر ذاکري

چاپ پنجم: 87، 76 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* سياست

علم ذوعلم

چاپ پنجم: 87، 48 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* آسيب شناسي حکومت ديني

مرتضي شکراللهي

چاپ پنجم: 87، 104 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اوصاف عارفان

صادق محمودي

چاپ پنجم: 87، 36 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* حکومت و مشروعيت

سجاد ايزدي

چاپ پنجم: 87، 92 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

* اقليت­هاي ديني

روح الله شريعتي

چاپ پنجم: 87، 48 ص، رقعي

بهاي دوره: 40000 تومان

 

 

يكشنبه 27 فروردين 1391 - 11:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری