پنجشنبه 19 تير 1399 - 9:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان

 

راهکارهاي بروز خلاقيت در کارکنان ‏

 

تعريف مديريت مشارکتي : مديريت مشارکتي عبارتند از مجموعه گردش کار و عملياتي که تمام کارکنان (مديران و زير دستان ‏‏) يک سازمان را در روند تصميم گيري هاي مربوطه به آن سازمان دخالت مي دهدو شريک مي سازد را گويند .(مدير = کارگزار)

مزاياي مديريت مشارکتي : به دليل اينکه نظام مديريت مشارکت جوييست افزايش بهره وري و کارايي سازمان و همچنين ‏سلامت فضايي سازماني و افزايش همکاري بين اعضاي سازمان و نيز کاهش ضايعات مي شود . اجراي اين نظام با توجه ‏شرايط هرسازمان از جمله امتيازات سازماني محسوب مي شود.   ‏

راهکارهاي بروز خلاقيت در مديريت مشارکتي ‏

‏1-     سهيم کردن کارکنان در تصميم گيري ‏

‏2-     ايجاد روحيه خود فرماني و خود کنترلي ‏

‏3-     ايجاداحساس رضايت ‏

‏4-     ارتقاء سطح کيفي ‏

‏5-     کاهش تعارضات ‏

‏6-     برقراري اعتماد به نفس ‏

‏7-     فراهم آوردن زمينه هاي رشد و توسعه وابتکار ‏

‏8    - ايجاد تعاون ‏

 


مزاياي سهيم کردن کارکنان در تصميم گيري ‏

‏1-    افزايش بهروري : باتوجه به سهيم بودن کارکنان در تصميم گيري وچگونگي اجراء برنامه همگي سعي خواهند کرد تا ‏برنامه مورد نظر بصورت مطلوب وبه بهترين نحو ممکن صورت گيرد واين امر باعث افزايش بهروري خواهد شد. ‏

‏2-    افزايش انگيزه  هاي شغلي:  چون کارکنان از اول برنامه هماهنگ وهمسوبودن و از روند چگونگي برنامه آگاهي دارند ‏انگيزه وافري ازخود به جهت رفع مشکلات ومسائل خواهند کرد و نخواهند گذاشت برنامه احيانا باشکست برخورد کند. ‏

‏3-    ارضاء شغلي:  از آنجايي که افراد ذاتاً  مي خواهند نتيجه فعاليتهاي خود را در هرزمينه اي ببينند تلاش خواهند کرد به ‏بهترين نحو ممکن تصميم ودر کارها مشارکت کنند  ثمره کار خود راببينند و از نظر شغلي ارضاء شوند.   ‏

‏4-    بهبود ارتباطات : در تصميم گيرهايي که توسط مديران وکارکنان گرفته مي شود همکاريهاي و ارتباط دربين آنان زياد ‏شده واين امر به جهت داشتن هدف مشترک باعث بهبود ارتباطات در سازمان خواهد شد. ‏

‏5   - افزايش مهارتهاي شغلي : ارتباط تنگا تنگي که در بين مديران و کارکنان بوجود مي آيد افراد در مديريت مشارکتي دانسته ‏و توانمديهاي خود را در اختيار سايرين قرار مي دهد و اين امر خود باعث افزايش مهارتهاي شغلي در بين افرادخواهد شد.   ‏

‏6   - افزايش انعطاف پذيري : چون افراد وگروه همکار به دنبال رسيدن به هدف مشترکي که سازمان به دنبال آن است در ‏بعضي از برنامه ناچارند به نفع سازمان از نظر خودشان صرف نظرکنند و تسليم نظر گروه شوند واين خود باعث افزايش ‏انعطاف پذيري مي شود . ‏

‏7-    افزايش خلاقيت : در مديريت مشارکتي چون تمام گروه در سازمان نظر مي دهند ودر آخر بهترين نظر مورد پذيرش قرار ‏مي گيرد اعضا ء همواره سعي خواهند کرد بهترين نظر وراهکار را ارائه دهند واين امر محقق نخواهد شد مگر با تحقيق ، ‏مطالعه وتفکر در موضوع مورد بحث واين امور باعث بروز خلاقيت در افراد گروه خواهد شد. ‏

باقر كيهاني ثابت  

 اداره تبليغات اسلامي شهرستان رزن  

 

شنبه 19 فروردين 1391 - 9:23


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری