جمعه 9 خرداد 1399 - 8:19
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در گرو اصلاح فرهنگ كار در سازمان

 

قسمت دوم

 

فرهنگ يك ملت است كه مي تواند آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني كند.

مقام معظم رهبري(مدظله العالي)

 

سازمان ها با پايبندي به باورهاي زير مي توانند در امور خود به موفقيت هاي چشمگيري دست يابند.

1-اساس موفقيت پايدار، اصل احترام به منزلت انساني است.

2-وجود ارتباطات سازماني و مناسبات در سازمان نخستين گام نيل به موفقيت محسوب مي شود.

3-همه تغييرات و دگرگوني ها به دست افراد ايجاد مي شود.

4-كاركنان كالاي مصرفي و يا محدود نيستند. بلكه منبعي براي سازمان محسوب مي شوند كه به كمك اصول مراقبت پيشگيرانه و پيش بينانه افزايش ارزش دارند.

5-با استفاده از ابزارهايي چون آموزش، مشاركت در تصميم گيري و عملكرد، امنيت شغلي و .. بايد به رفاه كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان توجه كرد.

6-براي موفقيت بايد به رفاه كاركنان سازمان و مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان يا مصرف كنندگان كالا و خدمت به طور همزمان توجه كرد.

7-كار تيمي به مثابه ابزار راهبردي مشاركت كاركنان در پيشرفت سازمان، سبب بهبود ثمربخشي فعاليت هاي درون گروهي و بين گروهي مي شود تا «كار درست به شيوه درست» انجام شود.

8-توجه به فرهنگ كيفيت، يعني فرهنگي كه به تعيين اهداف مشترك بين مخاطبان طرح ها و برنامه هاي سازمان و توليد كننده مي پردازد.

9-اعتقاد به بهبود مستمر يا همان خطاناپذيرسازي، در همه اركان و اجزاي تعريف شده در سازمان جهت افزايش كارايي.

10-تعيين و اجراي استانداردها در مرحله طراحي و برنامه ريزي در راستاي توليد كالا يا ارائه خدمت و تمركز بيشتر در زمينه كيفيت به عنوان آخرين هدف.

11-بهره گيري از فناوري اطلاعات (it) كليدي جهت دستيابي به فرهنگ صحيح سازماني است.

12-مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيري ها و استفاده از هوش و خلاقيت آنها براي حذف خطاها و هدايت كاركنان به سمت انجام فعاليت هاي خلاق كه در نهايت ارزش افزوده بيشتري خواهيم داشت.

بايد ذكر كنيم كه در دنياي رقابتي امروز حتي يك محصول معيوب و يا يك خدمت ناقص نيز براي سلب اعتماد مخاطبان از سازمان كافي است. سازمان هاي برتر دنيا براي بهره گيري بهتر از اين فرهنگ و شرايط خود از روش خودكنترلي كه اغلب با استفاده از تجهيزات خطاناپذير صورت مي گيرد استفاده مي كنند و با كاهش زمان بازخورد اطلاعات از طريق كشف عيوب به فرآيند توليد و عملكرد خود كمك مي كنند، كه اين عيوب پيش از آن كه از حدود كنترل خارج شود كشف و شناسايي شوند.

والسلام

 

 

چهارشنبه 16 فروردين 1391 - 12:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری