سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 3:19
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

خاطرات عزت شاهي

 

خاطرات عزت شاهي

تدوين و تحقيق : محسن کاظمي

چاپ و شمارگان : شانزدهم / 2500 نسخه

ناشر : سوره مهر

 

سوري سور ، مشق مسلحانه ، مجاهد خلق ، در زندان زنان ، يادهاي قصر ، شبهاي کميته مشترک ، در اوين ، سره ناسره ، مرزبنديهاي ايدئولوژيک ، لب تنور ، مروري و تحليلي بر مجاهدين و همچنين پيوست ها عناوين فصول سيزده گانه کتاب حاضر را تشکيل مي دهد . محسن کاظمي در مقدمه کتاب خود بيان مي کند که مبارز سعادتمند و خوش فرجام کسي است که در راه مبارزه جان مي بازد . کاظمي ادامه مي دهد که نفي و اثبات اين نظر هدف اين نوشتار نيست ؛ اما نکته اي را به ذهن متبادر مي کند که جان باختگان مبارزه به دور  از نگاه معناگرايانه از جمله کسان خوش اقبال که نيستند تا آثار و نتايج جهد و جهاد خود را ببينند و براي کاستيها و نواقص احتمالي پيش روي ، مورد پرسش قرار بگيرند .

وي يادآور مي شود که با کنار رفتن گرد و غبار از خاطرات عزت شاهي درمي يابيم که ياد گفته هاي او خاطره صرف نيست و يا فقط حکايات تلخ و شيرين و شرح سردي و گرمي و تصوير شادي و غم زندگي نيست ؛ بلکه همين است و تاريخ ؛ تاريخ دو دهه مبارزه با رژيم شاه و سرگذشت جريانهاي سياسي قهرآميز و گروههاي مبارز مسلح و قصه آدم هايي که با هر مرام ، عقيده و مسلکي روزي روزگاري براي رسيدن به آرمانهاي هميشگي بشري ، همچون عدالت ، قسط ، مساوات و جامعه اي خالي از تبعيض ( و به گمان بعضي از آنها بي طبقه ) قيام کردند و براي آن خون دادند و خون ريختند .

محسن کاظمي تاکيد مي کند که براي تجسم عيني و احساس ملموس تر از وقايع و بازيگران خاطرات عزت دو کار مهم صورت داده است ؛ اول اينکه در حد وسع و امکان مجموعه عکسي از موضوعات و نقش آفرينان فراهم نموده است و براي آن شرحي نه به شيوه معمول و مرسوم ، بلکه معرفي و توضيحي منطبق بر متن کتاب نوشته است . در کار دوم کاظمي براي ملموس شدن برخي موضوعات و مکانها از عزت مي خواهد که با يکديگر به محل درگيري اش با مامورين ساواک در کوچه رودابه بروند و از نو و با توجه به مختصات آنجا و مفرهاي موجود شرح ماوقع را تکرار کنند . کاظمي و عزت شاهي بعد چندبار به بازديد از کميته مشترک ضدخرابکاري مي‌روند و به دقت سلولها و بندها ، آلات شکنجه و تصاوير بازجويان و شکنجه گران را از نظر مي گذرانند . محسن کاظمي پس از کامل شدن تدوين خاطرات و ياد گفته هاي عزت ، در تير 1384 با او به بازخواني کتاب فراهم آمده مي نشينند و اين مجال فرصتي مي شود تا کاظمي بسياري از اشتباهات تدويني خودش را اصلاح کند .

پايان کودکي ، حيران در تهران ، عکس هايي براي تاريخ ، من شاه دوستم ! فرار در فرار ، ديوانه يا ساواکي ؟ کنار درياچه تار ، نقدي بر حزب الله ، انفجار بمب در هتل شاه عباس اصفهان ، ترور شعبان بي مخ ، شکنجه در بيمارستان ، آخرين درمان ، شب دامادي ، با گروه گلسرخي ، به قدر يک پني سيلين ، رهبران آينده ، ضد مجاهد ، گروه شعاعيان ، مترسک کميته مشترک ، مصلوب ، جزاي قسم دروغ ، مورس تخم مرغي ، حناي رسولي ، برهنه در سلول ؛ پوشيده در بازجويي ، اهالي بند يک ، پيش گيري از شورش ، نوار بي صدا ، گروه فرقان ، دوران رياست فلاحيان ، جنگ و جبهه ، هواپيماربايي ، کشتي توفان زده ، پروسه تغيير ايدئولوژي ، شريعتي  و مجاهدين ، در ارتباط با شهيد کچويي ، در ارتباط با مهدوي ،  اسامي 66 نفر شرکت کننده در جشن سپاس ، خصلت هاي عزت و همچنين منابع و ماخذها از جمله موضوعاتي هستند که در کتاب خاطرات عزت شاهي در معرض ديد و قضاوت خوانندگان قرار مي گيرد .

در بخش « به قدر يک پني سيلين » کتاب حاضر از زبان عزت شاهي مي خوانيم :

بعد از اين ملاقات ، سه چهار روز بيشتر طول نکشيد که به سراغم آمدند و گفتند : « وسايلت را بردار ، بيا .» من که وسيله نداشتم تنها پيراهن پاره ام را برداشتم و از آنجا خارج شدم . موقع دستگيري يک شناسنامه مستعار به همراه 250 تومان اسکناس و مقداري پول خرد برداشتم . جالب اينکه کساني که مرا دستگير کرده بودند ، براي آنکه پولها را بردارند ، شناسنامه را هم تحويل نداده بودند تا از اول زير هر دوي اينها بزنند ... موقع خروج از کميته ، ديگر از نظر جسمي بهبود يافته زخم هايم خوب شده بود اما جاي زخم ها به خصوص در ناحيه کف پا باقي بود و پاي تيرخورده ام نيز مي لنگيد و خيلي کم خم مي شد و اصلا ً تا نمي شد . خدا را  شاکر بودم که نگذاشته بودم در بيمارستان آنرا قطع کنند ، گرچه سختي و مرارت زيادي برايش متحمل شدم  در آخرين روزهاي مرداد 52 در حالي که لباس زندان به تن داشتم و دمپايي را « لخ لخ » به دنبال خود مي‌کشيدم ، وارد زندان قصر شدم. علي رغم اذيت و آزار و مشقت زيادي که در طي اين شش ماه کشيده بودم قيافه ام چندان تغييري نکرده بود.

خاطرات عزت شاهي با تهيه و تحقيق محسن کاظمي در چاپ شانزدهم خود با شمارگان 2500 نسخه و با قيمت 12000 تومان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است .  

 

 

سه‌شنبه 15 فروردين 1391 - 10:18


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری