پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 11:32
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

قانون جذب

 

 

قانون جذب

 مؤلف : حميد رضا مظاهري سيف

ناشر: مؤسسه ي فرهنگي بهداشت معنوي

نوبت چاپ : اول 1390

 

مسأله ي اصلي در پژوهش حاضر اين است که آيا قانون جذب در رابطه با پديده هاي جهان خارج از ما درست يا نادرست است؟

قانون جذب به طور کلي به اين معناست که انسان با انديشه و اراده ي خود مي تواند کارهاي بزرگي انجام دهد ؟

به باور نگارنده اين سخن بسيار درستي است که در طول تاريخ دستخوش تفسيرهاي نادرست شده و با مصاديق دروغ و ناروا همراه شده است به راستي کارهاي بزرگي که انسان مي تواند با انديشه و اراده ي خود انجام دهد چيست و چگونه مي تواند آنها را عملي سازد ؟ آيا باچشم بر هم گذاشتن و تصور کردن و احساس کردن ، انسان به آرزوهايش مي رسد ؟ ...

يکي از مباحث مطرح شده در اين نوشتار پيشينه‌ي قانون جذب در فنون جادوگري است: قانون جذب سابقه‌ي هزاران ساله در سحرو جادو دارد ، و به نام قانون تشابه شناخته مي شود . اين قانون مي گويد : " شبيه " شبيه خود را مي آفريند .در قانون ، تشابه افکار و باورها و قدرت تجسم نقش اصلي را دارند به همين علت جادوگران معتقد بودند که براي باروري و حاصلخيزي مزارع بايد در کشتزارها اعمال جنسي و باروري را انجام داد .

همچنين نگارنده در قسمت ديگري از اثر حاضر مروري دارد بر برخي واقعيات قانون جذب، که  بر اين اساس آمده است: قانون جذب در رابطه با خود فرد دو صورت درست پيدا مي کند: که  يکي از آنها در امور روحي و رواني است ، مثلا کسي که به شادي فکر کند ،شادمان مي شود و کسي که به ناراحتي ها بينديشد اندوهگين مي شود، ...

نويسنده معتقد است، اگر ما به هر يک از پديده هاي رواني شادي، غم، آرامش و ...فکر کنيم در درون ما اتفاق مي افتد، اما پايدارتر و زير بنايي تر اين است که عوامل آنها را مديريت کنيم و آنچه در تعاليم اسلام آموزش داده شده، شناخت همين عوامل و شيوه ي کنترل آنهاست. در اينجا نيز از نيروي فکر استفاده مي شود، همان طور که در فرمايش امام حسن ( ع ) ديديم به آنچه دست نيافته‌اي اصلا فکر هم نکن ، اين تکنيک را مي توانيم " فراموشي عامل رنج" بناميم، البته در باره ي تکنيک هاي مديريت احساسات در آيات و روايات، سخن بسيار است ولي آنچه به بحث حاضر مربوط مي شود اين است که اگر شما به يک احساسي بينديشي آن را در خود ايجاد خواهي کرد ، در اين مورد قانون جذب درست است ...

نيز اثبات ناپذيري وابطال ناپذيري قانون جذب از ديگر موضوعاتي است که در اين کتاب بدان‌ها اشاره شده است ، همچنين کاميابي منهاي اخلاق و کارآيي شعور خلاق انسان و نيز کمال کاميابي از ديگر مباحث مطرح شده در آن است: قانون جذب روي يکي از ويژگي هاي منحصر به نوع انسان دست گذاشته ، اما به درستي آن را نشناخته و با توهمات پوچي آميخته است. حقيقت اين است که انسان موجود عظيم و شگفت انگيزي است و نيروي خلاق و نامحدود آفرينش پس از پديد آوردن او خود را تحسين کرد و به آفرينش انسان باليد و به فرشتگان دستور داد تا بر اين آفريده ي تازه سجده کنند ...

 کارکرد قانون جذب در جامعه ي امروز آخرين بخش نوشتار حاضر است، که در قسمتي از آن آمده است: تنها چيزي که به خوبي آشکار است و مي توان با اطمينان از آن سخن گفت اين است که قانون جذب مردم را در آرزوهاي دنيايي فرو مي برد و آرزوهاي دنيا را در عميق ترين لايه هاي ذهني و احساسي آنها دروني مي سازد ، اين وضعيت نوعي احساس کاذب خوشي و کاميابي را ايجاد مي کند که نتايج و پيامد هاي تباه کننده اي دارد ...

اين مسأله از ديگاه هاي گوناگون قابل مطالعه و بررسي است اما از آن رو که معمولا در کشور ما معرفي قانون جذب با استفاده از آيات و احاديث و آموزه هاي ديني همراه مي شود ، نو يسنده نيز با تأکيد و تکيه بر تعاليم اسلام اين مسئله را بررسي کرده است .

 

 

 

دوشنبه 7 فروردين 1391 - 9:26


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری