چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 21:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

محمدعلي موظف‌رستمي

 

توليد ملي وحمايت از کار و سرمايه ايراني، بايدها ونبايدها

 

مقدمه:

يکي از برنامه هاي موفق و هدفمند جمهوري اسلامي ايران که هرساله به طور هوشمندانه در آغاز سال پيشنهاد مي گردد، انتخاب عنوان همراه با تعيين جهت درست و هدف گذاري شده مسير حرکت در طول مي باشد که اين اقدام نيکو توسط عاليترين مرجع تصميم گيري سياستهاي کلي نظام  تبيين و تشريح مي گردد. نامگذاري و معنون کردن سال به يکي از عناوين مورد نياز جهت تسريع، تعجيل و توأم با دقت نظر در دستيابي به افق و چشم انداز مورد نظر و ترسيم شده نظام به خصوص برنامه کلان نگر و مدون شده در افق 1404 از ويژگي هاي مهم اين سيره و سنت مهم و تأثيرگذار مي باشد. يکي از ويژگي هاي اين برنامه پيشنهادي، مد نظر قرار دادن و ملحوظ داشتن شرايط و مقتضيات زماني و مکاني و فضاي سياسي حاکم بر جهان و منطقه و نيز نوع، سبک و روش تهديدات برنامه ريزي شده جهان غرب نسب به جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بر همين اساس بر اساس نوع تک و آفند و برنامه ايذايي سياسي و اقتصادي تدارک شده توسط استکبار جهاني، برنامه اي پدافندي و متناسب با نوع هجمه توأم  با بهره گيري از خرد جمعي و عقلاني و حداکثر استفاده بهينه از توان، ظرفيت و پتانسيل بومي و داخلي و توان کارشناسي کشور  اتخاذ مي گردد.

در اين راستا، امسال نيز همچون سالهاي قبل با توجه به شرايط و موقعيت سياسي و اقتصادي موجود و با در نظر گرفتن تحريمهاي همه جانبه اقتصادي  به عمل آمده از سوي غرب بسيار ضروري بود که در انتخاب عنوان سال 91 نهايت ظرافت و دقت نظر لازم به عمل مي آمد تا بتوانيم به سلامت از ميادين  متعدد مين هاي کار گذاشته شده در معبر و مسير حرکت رو به جلو و جهش فراگير ايجاد شده در طي سنوات قبل عبور نموده و با پيش بيني خردمندانه و تصميم سازي و تصميم گيري هاي منطقي نگذاريم تا در ادامه حرکت پر شتاب پيش رو خلل و چالشي جدي ايجاد شود با عنايت به اين مهم، همانگونه که انتظار مي رفت عنوان سال جديد با نهايت دقت و هوشمندانه توسط مسؤلان عالي نظام انتخاب شده و مسير راه پيشرفت و توسعه پايدار و مستمر و همه جانبه به درستي ريل گذاري شده است و اين امر ميمون و مبارک توسط لسان مبارک مقام معظم رهبري در قالب پيام نوروزي به اطلاع همگان رسيده است. حال که خط سير حرکت درست و منطقي به درستي و با همه جانبه نگري ترسيم و تبيين شده است بر همه ما به خصوص دستگاهها، نهادها و سازمانها و نيز کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط و تأثيرگذار فرض است که با نصب العين قرار دادن اين پيام و عنوان هدفمند اعلام شده نهايت اهتمام و تلاش خويش را به کار بنديم تا با برنامه ريزي اصولي و کاربردي  و با بهره گيري بهينه از توان، ظرفيت و پتانسيل موجود در داخل کشور، ضمن اينکه زمينه هاي افزايش کمي و کيفي توليدات داخلي را فراهم مي سازيم، گامهاي اساسي را نيز در جهت خود کفايي و عدم وابستگي در تمام زمينه هاي اقتصادي و توليدي برداريم و در ادامه طي مسير حرکت تبيين شده بر همين سبيل صواب ضمن به حداقل رساندن و بي اثر کردن نتايج منفي و مخرب تحريمهاي اعمالي و تدارک شده توسط بيگانگان هوشمندانه  تمامي تهديدات را به بهترين نحو ممکن به فرصت تبديل نماييم.انشاء الله

از سويي ديگر، توليد و کار در فرهنگ اسلامي و ايراني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. با نيم نگاهي به آموزه هاي ديني به خصوص آيات کلام الله مجيد و روايات وارده از پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و نيز پيشوايان و بزرگان ديني و مذهبي به روشني جايگاه والا و برجسته توليد، کسب و کار به روشني آشکار مي گردد. در کنار اين اعتقادات اسلامي و ديني ، فرهنگ بسيارغني ايران زمين نيز سرشار از مفاهيم و مضاميني است که همگي به تشويق و ترغيب و توصيف امر توليد و کار پرداخته اند. بهره گيري صحيح از اين ميزان توان و ظرفيت داخلي نيازمند رعايت اصول و عواملي و يا به عبارتي بايدها و نبايدهايي است که دقيقاً بايد مراعات شوند در صورت عدم توجه و غافل شدن از آنها نمي توان انتظار داشت که به تمام اهداف و مقاصد تعيين شده دست يابيم. در ادامه به اهم بعضي از اين عوامل تأثيرگذار اشاره مي شود.   

 بايدها و نبايدها در اجرايي نمودن  مطلوب عنوان پيشنهادي سال:

1-   پرهيز از شعارزدگي و محدود و معدود شدن در شعار و بسنده کردن در ارائه آمار و گزارش هاي رنگين. همچنانکه با کمال تأسف در سالهاي گذشته ما چنين عملکردي را از سوي برخي از دستگاهها و نهادها شاهد بوديم که در آن به جاي انجام کار اساسي، ريشه اي و عمق بخشي در عملياتي کردن عناوين پيشنهادي در طي اين سالها بيشتر به انجام کارهايي صوري و سطحي و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است.

2-  گام برداشتن در مسير متعالي توسعه و پيشرفت و دستيابي به اهداف عالي هدف گذاري شده در سال جاري همانند جاده اي است که عبور و مروري دو طرفه دارد و اين به اين معناست که در اين راه دو طرفه، يک سري مسئوليتها متوجه مسئولان عالي رتبه نظام و دستگاهها و نهادهايي است که بيشتر درگير در حوزه سياستگذاري و تعيين راهبردها هستند بوده و وظايفي  ديگر که مهمتر و مؤثرتر نيز هستند متوجه مجريان شامل صاحبان صنايع و مراکز توليدي و ... مي باشد. که هردو طرف درگير اين ماجراي مهم، بايد نهايت تلاش و جديت لازم و کاري کارشناسانه و عقلاني و مورد نياز را انجام دهند تا در نهايت الامر زمينه ساز تسهيل در رسيدن به سرمنزل مقصود و نقطه هدف گذاري شده باشيم. در اين راه ترسيم شده اگر هر يک از طرفين مذکور خود هيچ اقدام بايسته اي انجام ندهند و تنها در انتظار عمل و اقدام طرف ديگر باشند و هماهنگ و همسو عمل ننمايند نه تنها ره به جايي نخواهيم برد بلکه شاهد  انحراف در مسير حرکت و عبور از جاده هاي فرعي و خطرناک به جاي جاده اصلي  و ريل گذاري شده نيز خواهيم بود.

3-   توجه ويژه به امر توليدات کشاورزي در کنار ساير توليدات ديگر همانند: توليدات صنعتي, خدماتي، تجاري و نيز توليدات استراتزيک و... . بايد به طور جدي صورت پذيرد. همانگونه که همگان واقفند کشاورزي پايه و اساس خودکفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي مي باشد اگر به کشاورزي به طور ويژه توجه شود و راههاي توسعه و گسترش آن همواره شود و مشکلات احتمالي آن بر طرف گردد اين امر مي تواند ضمن پشتيباني از ديگر حوزه هاي توليدات داخل و نيز تهيه مواد خام و نيازهاي پايه اي و اوليه آنها، گامي بلند را در تأمين نيازهاي اساسي کشور بردارد و از اين طريق راه خودکفايي اقتصادي و عدم وابستگي به خارج هموار گردد. با عنايت اينکه کشور ما از تنوع اقليمي و آب و هواي مختلف برخوردار مي باشد اين ظرفيت بسيار مناسب، بهترين فرصت را به امر تنوع دهي به توليدات کشاورزي داده و امکان تأمين بسياري از احتياجات مواد غذايي و مواد اوليه توليد را در داخل بوجود مي آورد.

4-   در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي براي تمام سطوح و لايه ها و طبقات جامعه در خصوص ترويج فرهنگ توليد و حمايت بي چون و چرا از کار و سرمايه ايراني، بايد پذيرفت که پيش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالي تبيين شده براي سال جاري در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي جهت نهادينه سازي و توجه به امر توليد و کار و حمايت از سر مايه هاي کشور مي باشد. اين امر مي تواند ضمن اينکه ميزان  رشد و حرکت رو به جلوي ما را تسريع نمايد با اجراي درست اين حرکت ملي و فرهنگي، مي تواند ما را از صرف هزينه هاي جانبي در انجام برخي از اقدامات غير ضروري بر حذر دارد.

5-   ايجاد نگاه چند بُعدي در حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري در بحث توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه داخلي. داشتن نگاه تک بُعدي و بسنده کردن تنها به امور سخت افزاري، همچون يک پرنده اي است که تنها يک بال دارد و مي خواهد با آن مسيري طولاني و سخت و پر از دام را طي نمايد. به نظر مي رسد حوزه نرم اين بحث در حيطه وظايف رؤساي قواي سه گانه  مي باشد (دولت و دستگاههاي اجرايي در قالب تهيه برنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها و مجلس شوراي اسلامي در جهت تسهيل سازي و تدوين قوانين و طرحهايي که موجب سرعت بخشي به جنبش توليدات ملي منجر مي شود و  دستگاه قضاء که وظيفه مهم تأمين امنيت سرمايه گذاران و حمايت حقوقي از توليد کنندگان را داشته و همچنين پاک سازي فضاي توليد و کار و سرمايه هاي داخلي از لوث وجود سوء استفاده گران و مخرب کنندگان فضاي سالم اقتصادي و توليدي بوجود آمده را به عهده دارد). در سايه اين فضاي امن و تسهيلات و قوانين ايجاد شده، بستر توسعه همه جانبه در امر توليد و سرمايه در سطوح مختلف کشور براي حوزه هاي سخت افزاري به درستي فراهم مي شود. و اين زمينه اي فراهم خواهد ساخت تا رشدي فراگير در تمام حوزه هاي توليد ايجاد گردد.

6-   کنترل جدي مرزها در ورود و خروج کالاها و اجناس، يکي از پديده هاي زشت (که در صورت عدم تهيه راه کار مناسب براي رفع اين مشکل اساسي اين امر مي تواند تأثيري منفي در روند صحيح اجراي شعار سال  ايجاد نمايد،) قاچاق کالا و ورود بي رويه و بدون حساب و کتاب کالاها و اجناس خارجي به داخل کشور است که موجب وارد شدن صدمه اي اساسي به توليدات و سرمايه هاي داخل کشور مي شود. و در نهايت منجر خواهد شد تا تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده را دچار اشکال و انحراف نمايد. اگر به دنبال اجراي تمام و کمال اهداف شعار سال هستيم نبايد از اين جريان شوم غافل شويم و بايد چاره اي اساسي براي آن انديشيده شود.

7-   آنچه در اين ميان حائز اهميت و توجه جدي بوده و بيشتر به حوزه سخت افزاري کار و توليدات مربوط مي شود اولويت قرار دادن بحث کيفيت بخشي به کالاها و اجناس توليدي  در داخل مي باشد. يک اصل مهم  و مشهور است که ميگويند کالايي که خوب باشد خود بهترين  مبلغ و تبلغ کننده بوده و راه خود در ميان مصرف کنندگان باز خواهد کرد. امروزه با توجه به تنوع و تعدد توليدات کالاها و اجناس از سوي کشورهاي مختلف، برگ برنده در دست توليد کننده اي است که ضمن توجه به ظاهر و بسته بندي خوب به کيفيت توليد نيز توجه ويژه اي معمول دارد. و با بهترين کيفيت آن را به بازار مصرف عرضه نمايد. متاسفانه اين مهم از سوي برخي از توليد کنندگان اندک داخلي کمتر مورد توجه قرار ميگيرد که همين امر مي تواند ضربات جبران ناپذيري به توليدات داخلي وارد نموده و حتي موجب رويگرداني اذهان و افکار مصرف کنندگان داخلي و حتي بيرون از مرزها نسبت به کالاها و اجناس ايراني شود. در اين خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمامتر عمل شود با توجه به اينکه کالاي توليد شده حلقه آخر تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده است اگر اين خروجي آخر و حلقه نهايي به درستي انجام نگيرد تمام اثرات و زحمات حلقه هاي قبلي را نيز دچار مشکل خواهد کرد و تمام زحمات را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همين خصوص نيز بحث تعيين قيمت نهايي تعيين شده براي کالا و اجناس مي باشد که نبايد تنها با انگيزه مادي و سودآوري قيمت گذاري شود  بلکه طوري قيمت ها تنظيم شود که توان رقابت با کالاهاي خارجي را نيز داشته باشد.

8-   رصد دائمي بازخوردهاي حاصل از اجراي برنامه ها و امور مدون شده براي اجراي بهينه و کارآمد شعار سال به صورت ماهانه و يا فصلي همراه با آناليز و پالايش نتايج و يافته هاي به دست آمده تا از اين طريق بتوانيم در صورت انحراف از مسير تعيين شده آن را اصلاح کنيم و نقاط ضعف مشاهده شده رفع و تقويت نماييم. از اين طريق ما مي توانيم شاهد حرکتي مناسب و قابل قبول و رشدي موزون، متوازن و هماهنگ در تمام زمينه ها و حوزه ها باشيم. (به نظر مي رسد تشکيل يک کميته و يا ستادي که وظيفه پايش مستمر فعاليتها را دراين خصوص داشته باشد لازم و ضروري است.)

9-   تعيين وظايف دستگاهها، سازمانها و نهادها همراه با مشخص کردن محدوده فعاليت و مسئوليت در اين خصوص و نيز امکان پاسخگويي به ضعف و کاستي هاي احتمالي از سوي آنها، اين امر مي تواند گامي مهم و کارآمد در سهل الوصول شدن دستيابي به اهداف راهبردها و تاکتيکها و روشهاي برنامه ريزي شده محسوب شود نتايج حاصل از اجراي اين اقدام شايسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئوليت پذير نمودن دستگاهها در مقابل مهمترين امر و استراتژي تعيين شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و نهادها و ميزان احساس مسئوليت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از اين طريق مي توانيم با ترغيب و تشويق دستگاههاي فعال در اين زمينه، فضاي رقابت سالم در اجراي هدفمند شعار سال را نيز فراهم سازيم و در اين فضاي سالم رقابتي ايجاد شده بستر رشد همه جانبه نيز مهيا خواهد شد.

10-    بهره گيري حداکثري از ظرفيت و پتانسيل بسترهاي تبلغي کشور جهت اطلاع رساني و فرهنگ سازي شعار سال، همانگونه که قبلا اشاره رفت فرهنگ سازي مقدمه نهادينه سازي شعار معنون شده سال مي باشد در راستاي اين حرکت فرهنگي مهمترين مراکز و بسترهايي که مي توانند در اين حوزه فعال شوند( همچون مساجد، اماکن مذهبي، بقاع متبرکه و مراکز فرهنگي، آموزشي و مدارس و دانشگاهها و حوزه هاي علميه و شبکه هاي ارتباط جمعي و رسانه ملي و فضاي مجازي و سايبري که از مخاطبان بي شمار و جمعيت بالايي برخوردار بوده و داراي شخصيت و هويت فرهنگي نيز مي باشند) در اين راستا ضروري است با يک برنامه ريزي اصولي و اساسي نسبت به حمايت و ترويج فرهنگ توليد، کار و سرمايه ايراني نهايت مساعي و تلاش خويش را به کار بندند و بُعد فرهنگي بحث را به تمام سطوح و لايه هاي جامعه بسط و گسترش دهند. در اين ميان مساجد و اماکن مذهبي با توجه به جايگاهي والايي که در ميان جامعه اسلامي ما برخوردارند بيش از ساير مراکز مي توانند تأثير گذار بوده و به ايفاي نقش بپردازند.

11-فعال سازي شبکه تبليغي کشور توأم با برنامه ريزي هدفمند جهت فراگير نمودن شعار سال در بين عامه مردم. در اين ارتباط بايسته است از هم اکنون که در آغازين روزهاي سال قرار داريم با سرلوحه قرار دادن اين شعار نامگذاري شده سال، روند فضاي تبليغي کشور را به اين سمت و سو هدايت نماييم. از روحانيون، مبلغان، مبلغات، روحانيون مستقر و طرح هجرت، سخنرانان، اساتيد، وعاظ و خطباء، اقشار تأثيرگذار، هيئات و تشکلهاي مذهبي و ديني و انجمنهاي اسلامي و ... استفاده اي حداکثري به عمل آورده و همچنين با بهره گيري از ايام تبليغي اسلامي و ملي ( ماه مبارک رمضان، محرم، صفر، دهه فجر، اعياد و وفيات و ميلادها و ...) که همزمان آن روحانيون، مبلغان، مبلغات، سخنوران و... زيادي به سراسر کشور اعزام مي شوند گامي اساسي و مهم در اين راه برداريم.

12-بهره مندي از منابع، مراجع و مآخذ ديني، متون و مفاهيم ديني و آموزه هاي اسلامي که به عنوان خميرمايه هاي تهيه مطالب و محتواي ارائه براي نويسندگان، سخنرانان، مبلغان، محققان و گويندگان مي باشند. با توجه به همخواني و هماهنگي اين منابع با اعتقادات ديني و نگرشهاي مذهبي حاکم بر جامعه اسلامي انتظار مي رود که بيان آنها مي تواند تأثيرگذاري عميقي بر اذهان جامعه اسلامي ما ايجاد نمايد. در کنار اين منابع اسلامي بايد به نوشته ها و سخنان نغز و پر مغز انديشمندان و بزرگان علم و ادب ايران زمين نيز اشاره نمود که سرشار از آموزه هاي ارزشمند و اثر گذار در ارتباط با کار و توليد و سرمايه هاي ايراني است که اگر بخواهيم در اين باره و اين موضوع بپردازيم خود نيازمند تدوين دهها کتاب و نوشته مي باشد.  

نتيجه :

با توجه به مطالب مطروحه  ونيز مد نظر قرار دادن ظرفيت و توان بالا در داخل کشور و نيز برخورداري از چند مؤلفه تأثيرگذارموجود:

 الف-  منابع و انرژي بسيار غني طبيعي موجود در داخل کشور (بُعد سخت افزاري).

 ب- توانمنديهاي علمي و دانش دانشمندان و کار کارشناسان خبره و کارآمد موجود در داخل کشور (بُعد نرم افزاري).

 ج- حاکم بودن فرهنگ توليدکار و تلاش در ميان عموم هموطنان عزيز(با تأسي از آموزه هاي ديني و اسلامي).

د- هماهنگي، همدلي و بذل توجه ويژه مسئولان عالي رتبه نطام در عملياتي کردن احسن شعار سال .

ه- و مدّ نظر قرار دادن دهها نکته مثبت موجود ديگر در کشور مي توان به آينده اي روشن در نيل و دسترسي به قله هاي هدف گذاري شده بسيار اميدوار بود و البته در اين راه نبايد از رصد دائمي و پايش مستمر موضوع غافل شد و آسيب هاي احتمالي را ناديده گرفت . لذا ضروري است که همواره بايدها و نبايدها مد نظر قرار گيرند تا در پايان سال شاهد نتايج مطلوب و ارزشمندي باشيم.

انشاء الله

 

شنبه 5 فروردين 1391 - 8:14


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری