دوشنبه 23 تير 1399 - 12:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

ميخ سر راه...!!

 

به جاي سخت كوشي، هوشمندانه تر كار كنيد.

بلانچارد

 

فردي از روي كنجكاوي با هدف شناخت واكنش ديگران نسبت به مسائل پيرامون، ميخي را در چارچوب درب سازماني كه محل تردد بود كار گذاشت. نفر اول وارد شد و بدون اينكه ميخ را ببيند از درب گذشت. نفر دوم كه از چارچوب درب مي گذشت ميخ را ديد ولي بي توجه به آن گذشت. نفر سوم ميخ را ديد و پيش خود گفت وقتي كارم تمام شد برمي گردم و ميخ را از چارچوب درب بر مي دارم تا براي كسي خطر ايجاد نكند. نفر چهارم به محض رويت ميخ و شناخت خطر ميخ در محل تردد، بلافاصله ميخ كشي آورد و ميخ را درآورد و سپس به كار خود رسيدگي كرد.

هر فردي نسبت به مسائل واكنشي دارد. نفر اول مانند افراد با درجه شناخت پايين و بي توجه به محيط پيرامون خود، نفر دوم شناخت پيدا كرد ولي مسئوليت پذيري نسبت به خطرات آن مساله براي ديگران را نداشت. نفر سوم، داراي شناخت و مسئوليت پذيري بود لكن وقت شناسي نداشت و پي به اهميت و ضرورت مساله نبرده بود. نفر چهارم با درجه شناخت بالا، مسئوليت پذير،‌وقت شناسي، درك بالا نسبت به اهميت مسائل و خطرات محيطي و اينكه اهل عمل بود.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 26 بهمن 1390 - 12:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری