دوشنبه 29 دی 1399 - 0:45
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

اميد زماني

 

نشست جشنواره بين المللي فيلم 100

 

نشست جشنواره بين المللي فيلم 100 با حضور حجت الاسلام سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي در محل اتاق بازرگاني صنايع و معادن برگزار شد.


 به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي: حجت‌الاسلام سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي ضمن بيان اين مطلب ، در نشست خبري که با موضوع ضرورت پيوند اقتصاد و فرهنگ در حاشيه برگزاري هشتمين جشنواره بين المللي فيلم 100 با حضور محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ، حسين رباني غريبي دبير جشنواره فيلم 100، فاضل نظري رئيس حوزه هنري استان تهران و جمعي از اعضاي شوراي راهبردي جشنواره فيلم 100 برگزار شد؛ گفت : اجراي برنامه هاي کلان سياسي و اقتصادي نياز به کمک هاي فرهنگي دارد به اين معنا که اگر دانشگاهي در گوشه اي از خاک ايران تاسيس مي شود بايد براي حفظ فرهنگ و بافت سنتي آن منطقه فکر شود که از بين نرود و البته خوشبختانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روي اين موضوع حساس شده و فعاليت هايي را نيز انجام داده است.

 وي در ادامه افزود: واژه مهندسي فرهنگ يکي از واژه هايي است که به کرات مطرح شده است و اين سئوال بسيار مطرح است که آيا فرهنگ قابل مهندسي است بله بايد گفت که قابل مهندسي است و مهم اين است که در اين مهندسي فرهنگ چه کنيم که باورهاي ديني و انقلابي نيز عمق پيدا کند و به قولي مهندسي فرهنگي شود؛ از همين رو واژه شناسي مهندسي فرهنگي خيلي سخت است.

 رئيس سازمان تبليغات اسلامي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به تاثيرات متقابل فرهنگ و اقتصاد بر روي يکديگر گفت : زماني که بحث تاثيرات فرهنگ و اقتصاد مطرح است بايد بررسي شود که تا چه اندازه فرهنگ در حوزه اقتصاد مي تواند تاثير داشته باشد و فرهنگ ايراني و اسلامي تا چه اندازه مي تواند حوزه فرهنگ مصرف را تغيير دهد. در واقع چه بايد بکنيم که کالاي فرهنگي ايراني کالاي با ارزشي باشد و بازار ايراني پر از کالاي ايراني باشد و اگر اين اتفاق بيافتد همان تاثير اقتصاد بر فرهنگ اتفاق افتاده است .

 وي در ادامه افزود : يک اتقاقي که در حوزه فرهنگ در آمريکا و سپس کانادا افتاده اين است که بيشترين صادرات آنها صادرات کالاهاي فرهنگي است و پس از آن به طور مشخص کشورهاي ژاپن و کره آمار صادرات کالاهاي فرهنگي را به خود اختصاص داده اند و حال سئوال من به طور مشخص از آقاي نهاونديان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن اين است که سهم اتاق بازرگاني از از خريد و فروش کالاهاي فرهنگي ايراني چيست .

 رئيس سازمان تبليغات اسلامي در توضيح صحبت هاي خود افزود : تمام شخصيت هاي محبوب و به نوعي اخلاق محور در انيميشن هاي دنياي غرب به دليل فرهنگسازي که صورت گرفته مورد قبول و محبوب مردم است و گاهي اين محبوبيت ها مورد اقبال مردم ايران هم قرار گرفته است ولي متاسفانه با وجود داشتن شخصيت هاي محبوب در صنعت عروسک سازي و يا انيميشن ايراني توليداتي از اين دست براي کودکان و خانواده هاي ايراني نداريم . به عنوان مثال حوزه هنري تهران انيميشن شکرستان را توليد کرده است و روي آنتن رفت و در سطح وسيعي از اين انيميشن استقبال شد و چندي پيش بخش خصوصي مراجعه کرد و خواست به طور مشارکت عروسک هاي اين انيميشن را توليد کند و بعد قراردادي به مبلغ 400 ميليون تومان بسته شد و اين عروسک ها توليد شد ؛ به دنبال استقبال گسترده از عروسکهاي اين انيميشن و فروش بالاي آن ، پس از مدتي همان بخش خصوصي که پيش قدم شده بود تا به طور مشارکتي عروسک هاي را توليد کند اينبار خواست به مبلغ يک ميليارد تومان جق مشارکت در توليد را از حوزه هنري بخرد. بنابراين اگر حمايت بخش اقتصاد در هنر باشد به درستي متوجه خواهيم شد که تعامل فرهنگ و اقتصاد وجود خواهد داشت.

  حجت‌الاسلام سيد مهدي خاموشي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به تعريف کالاي فرهنگي و گردش مالي در اين عرصه افزود : آنچه مسلم است کالاي فرهنگي بايد تعريف شود. نگاه دولت به بخش فرهنگ نگاه حمايتي است و مي خواهيم که حجم اقتصادي و نقدينگي به سمت توليد کالاي فرهنگي آيد . به عنوان مثال گردش مالي بازي هاي رايانه اي در جهان بي بديل است پس تقاضاي نخست اين است که اتاق بازرگاني براي رغبت مردم و بخش خصوصي براي استقبال و توليد هزينه صرف کند. بخش خصوصي بايد پيوند بين اقتصاد و فرهنگ را فراهم کند . از همين رو تاکيد دارم که حوزه توليد در درجه نخست بايد تعريف شود و دوم اينکه در فضاي مجازي هم بايد اين تعريف به درستي انجام شود .

 وي در ادامه افزود : پرداخت به مقوله کتاب در دراز مدت مي تواند سودآور باشد به عنوان نمونه چاپ قرآن در ايران سود آور است چون مخاطب و متقاضي دارد و به نوعي سودآور است و حال اينکه هنرهاي مرتبط با قرآن که با هيچ جاي دنيا قابل مقايسه نيست نيز بايد سودآور باشد که خوب روي اين مقوله کمتر کار شده است. حوزه رسانه در جهان امروز نرخ دارد و اکر جنگ سرد شکل بگيرد توليد رسانه قيمت پيدا مي کند و بايد در اين بخش هم سرمايه گذاري کرد.

 حجت‌الاسلام سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي درادامه صحبت هاي خود با اشاره به انواع هنرهاي سودآور ديگر گفت : انواع هنرهاي ديگر غير از سينما که تعريف مشخصي از سودآوري دارد مانند تئاتر، موسيقي هنرهاي تجسمي از ديگر کالاهاي پر فروش هستند به عنوان مثال هنرهاي حجمي سالانه در حراج کريستي دبي قيمت بالايي دارد و خوب وقتي اين هنر مي تواند تا اين اندازه پر رونق باشد چرا خود ما اين مهم را انجام ندهيم.

 وي در پايان صحبت هاي خود افزود : با زمان بندي درست در حوزه توليد کالاهاي فرهنگي بايد به جايي برسيم که يارانه از اين بخش حذف شود از همين رو از آقاي نهاونديان و اتاق بازرگاني تقاضا دارم که حضور پر رنگي در اين عرصه داشته باشد و اين جلسه و جشنواره فيلم 100 نقطعه شروعي براي آغاز همکاري و پيوند فرهنگ و اقتصاد است؛ ما در حوزه هنري و سازمان تبليغات اسلامي فعاليت هايي را آغاز کرده ايم که نياز به همکاري و پيوند اقتصادي در حال حاضر وجود دارد که البته اگر اين همکاري صورت نگيرد فعاليت هاي ما در اين بخش به قوت خود باقي است اما بحث اين است که آينده حرف ديگري دارد و بايد آينده را دريافت .

 پس از پايان صحبت هاي حجت‌الاسلام سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن گفت : به اعتقادمن اصلي ترين مسئله اين است که مقوله تقسيم کار در عرصه فرهنگ و اقتصاد بايد از بين برود چراکه اصولا جدايي فرهنگ و اقتصاد معنا ندارد چراکه فرهنگ، اقتصاد و سياست سه وجه از يک حقيقت هستند که اگر بتوانيم اصل فرهنگ را با مفاهيم و پروژه هاي اقتصادي آشنا کنيم و همچنين اهالي فرهنگ را هم با کارکرد اقتصادي در اين عرصه آشنا کنند .

 عضو شوراي پول و اعتبار در ادامه با اشاره با جشنواره فيلم 100 گفت : جشنواره فيلم 100 ثانيه اي بهانه خوبي است براي آشنايي و پيوند اين دو مقوله با يکديگر، چراکه نمايش فرصت هاي سرمايه گذاري براي محصولات فرهنگي است و از سوي ديگر بايد تشکل هاي اقتصادي سازندگان محصولات فرهنگي تقويت شود. يک امر مهم در اين زمينه توجه به اين مطلب است که اگر بخواهيم مبحث سرمايه گذاري بر کالاهاي فرهنگي راه بيافتد بايد در سياستگذاري کلي مسائل فرهنگي پر رنگ تر باشد ولي متاسفانه چنين نيست و مقوله فرهنگ کمترين جايگاهي در بين سياست گذاران دارد.

 محمد نهاونديان در پايان به محتواي فيلم ها و محصولان فرهنگي در پيوند با مقوله اقتصاد کرد و گفت : بحث محتواي محصولات کالاهاي فرهنگي بايد در راستاي اهداف اقتصادي تبيين گردد به عنوان مثال در جشنواره فيلم 100 ، بخش ويژه با عنوان فيلم هاي 100 ثانيه اي با موضوع جهاد اقتصادي توليد شد که خوب اين رويکرد همسو با اهداف اقتصادي است.

 لازم به ذکر است در ادامه اين نشست حسين رباني غريبي دبير جشنواره فيلم 100 ، فاضل نظري رئيس حوزه هنري استان تهران ، اعضاي شوراي راهبردي هشتمين جشنواره فيلم 100 سخناني را ارائه کردند و فيلم هايي 100 ثانيه اي با موضوع جهاد اقتصادي براي حاضرين در سالن پخش شد.

 

 

 

چهارشنبه 5 بهمن 1390 - 9:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری