يكشنبه 11 خرداد 1399 - 12:37
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

تفاوت هاي نظام پيشنهادها در بخش دولتي با بخش خصوصي

 

قسمت دوم

ج- خدمت گيرندگان

خدمت گيرندگان بخش خصوصي عموما مشتريان هستند، در حالي كه در بخش دولتي خدمت گيرندگان ارباب رجوع هستند. تفاوت ارباب رجوع بامشتريان در اين است كه مشتري حق انتخاب دارد، اما ارباب رجوع اين حق را ندارد. اين عامل باعث مي شود كه در بخش خصوصي پيشنهادهاي بيشتري ارائه گردد و به آنها ارج نهاده شود. اما در بخش دولتي برعكس، ممكن است پيشنهادهاي كيفي ارائه گردد و يا به پيشنهادهاي ارائه شده وقعي گذاشته  نشود زيرا ارباب رجوع بخش دولتي مجبور است كه مثلاً از يك نوع خدمت خاص استفاده نمايد. لكن اگر مديران محترم به نظرات ارباب رجوع توجه خاص بنمايند و حتي آنها را در دادن پيشنهاد مشاركت دهند وضع خيلي متفاوت خواهد شد.

د- آزادي عمل كاركنان

بخش خصوصي با توجه به هدفهايي كه دارد كه بطور عمده ناشي از سودآوري موسسه يا سازمان است به كاركنان خود آزادي عمل بيشتري مي دهد تا بتوانند پيشنهادهاي اجرايي و با كيفيت بهتر ارائه كنند و شايد در اين مورد رعايت سلسله مراتب اداري چندان مطرح نباشد. مثلا يك كارمند ساده مي تواند در حيطه وظايف مديرعامل هم پيشنهاد دهد. اما در بخش دولتي قضيه به اين صورت نيست و پيشنهاددادن در حيطه وظايف و كارهاي مقامات مافوق ممكن است با استقبال مواجه نشود. درصورتي كه در نظام پيشنهادها اصلا نبايد به پيشنهاد به عنوان انتقاد نگريست. (به طور كلي انتقاد با پيشنهاد متفاوت است)

تعيين زمينه هاي پيشنهاد با نظر مدير به ويژه در بخش دولتي، نگراني هاي مديران را مرتفع مي نمايد.

در قسمت سوم و آخرين بخش از اين مطلب به دو موضوع مهم ميزان انگيزه و تعلق خاطر و تعلق سازماني در بخش دولتي و خصوصي خواهيم پرداخت.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 28 دی 1390 - 9:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری