دوشنبه 5 خرداد 1399 - 9:21
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

سعادت(از ديدگاه امام خميني (ره))

 

سعادت(از ديدگاه امام خميني (ره))

حديقه ملامحمدي

1000 نسخه

40000 ريال

انتشارات اميرکبير سازمان تبليغات اميرکبير

در کتاب حاضر سعي شده است از ميان مسائل فراواني که درباره انسان وجود دارد، مسئله سعادت انسان و راه رسيدن به آن مورد بررسي قرار گيرد و انديشه­هاي امام خميني درباره اين مسئله مرجع اصلي رساله حاضر را تشکيل مي­دهد. اين کتاب در سه بخش و ده فصل به موضوع سعادت پرداخته است. از آنجا که انسان شناسي امام، ادامه خط سير تکاملي انسان شناسي فيلسوفان و عارفان قبل از ايشان است و در واقع انديشه­هاي انسان شناسي امام بر پايه استفاده از منابع متعدد و متنوع معرفتي در اين زمينه است خصوصاً زيربناي همه محصولات فکري ايشان قرآن و سنت است. براي همين در بخش اول سعادت از ديدگاه قرآن و روايات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در بخش دوم براي بررسي نظر امام درباره سعادت و شقاوت تشخيص تاثير ايشان از انديشه­ها و ديدگاه­هاي فلسفي و عرفاني و اخلاقي قبل از وي، لازم بود به برخي نظريه­هاي مهم در هريک از اين حوزه­ها به اختصار اشاره شود تا جايگاه انديشه و آراي امام و ميزان ابتکار و نوآوري و اقتباس­هاي ايشان در مقايسه با آراي پيشينيان مشخص شود.

در بخش سوم، در ديدگاه امام انسان موجودي است که در بين دو بي نهايت قرار دارد و نفس او داراي مراتب است. انسان از فطرت پاک و سليم برخوردار است و اين موهبت زمينه ساز کمال و تعالي او به شمار مي­آيد و جهت انسانيت براساس گرايش­هاي فطرت و فعليت دادن به استعدادهاي بالقوه فطري مي­باشد. از اين رو دو فصل از بخش سوم به معرفي نفس ناطقه انسان و نحوه پيدايش و قواي متعدد آن پرداخته شده است.

در فصل دوم از بخش سوم، فطرت و فطريات انسان مورد بررسي قرار گرفته زيرا کمال مطلوب و سعادت انسان در به فعليت رساندن فطرت الهي انسان است.

در فصل سوم از بخش سوم، از حيث آنکه انسان طالب سعادت و داراي نشأت وجودي متفاوت است، از اين رو سعادت و شقاوت در سامان وجودي انسان و نحوه ارتباط آن­ها با يکديگر مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل چهارم از بخش سوم، ديدگاه خاص امام خميني درباره سعادت و شقاوت انسان و عدم ذاتي و اکتسابي بودن آن­ها بيان شده است. از ديدگاه امام انسان موجودي صاحب اختيار است و تا زماني که در دنيا، که دار تغيير و تبديل است واقع است، مي­تواند خود را از هر مرتبه نقص و شقاوت نجات دهد و به سعادت مطلق برسد.

در فصل پنجم از بخش سوم، منشأ تفاوت انسان­ها در سعادت و شقاوت بيان گرديده است که مهمترين آن از ديدگاه امام خميني (ره)، نقش تعليم و تربيت در انسان سازي و رسيدن به سعادت مي­باشد، امام انبياء را مربي خارجي معرفي مي­نمايد و نقش آن­ها را در تربيت بالاخص زماني برجسته­تر مي­نامند که عقل آدمي براي کشف مواردي راه نداشته باشد و تنها راه ممکن طريق وحي در رسالت مي­باشد.

در فصل ششم از بخش سوم به برخي شاخصه­هاي سعادت اعم از عدالت، رجا، طمانينه، رضا و توکل که آرامش انسان در پستي بلندي­هاي زندگي را در پي دارد پرداخته شده است. نگارنده در اين فصل سعادت انسان را به وصول آرامش و سکون تعريف کرده و راه رسيدن به سعادت دنيوي، (آرامش) که بستر مناسبي براي سعادت اخروي است را مورد بررسي قرار داده است.

بخش اول در دو فصل به سعادت از ديدگاه قرآن و روايات و سعادت در روايات معصومين (ع) مي­پردازد و در بخش دوم هم به نظريه فلاسفه و نظريه عرفا و علماي اخلاق پرداخته مي­شود. در بخش سوم هم درباره نفس ناطقه و فطرت سخن گفته مي­شود.

در فصل سوم انسان حقيقي صاحب مراتب مورد بررسي قرار مي­گيرد و فصل چهارم هم تعريف سعادت و شقاوت از نظر امام خميني (ره) مورد توجه قرار مي­گيرد. منشا تفاوت انسان­ها در سعادت و شقاوت هم از مطالب فصل پنجم است و شاخصه­هاي سعادت هم فصل ششم را به خود اختصاص داده است.

در فهرست تفصيلي هم براي سهولت خوانش و جداسازي موارد مورد نياز مخاطب جهت دسترسي بيشتر و آسان­تر به دنبال فهرست مطالب آمده است.

در پايان جلد هم در توضيح اين کتاب يادداشت کوچکي به شرح ذيل، آمده است:

«انسان به دليل کمال طلبي و آرمان گرايي در جستجوي سعادت و حياتي برتر است. بر اين اساس مي­خواهد بداند که کمال نهايي و راه رسيدن به آن چيست؟ از ديدگاه امام خميني (ره) ميان استدادهاي فطري و تعديل غرايز انساني اساس سعادت است. سعادت و شقاوت هر دو اکتسابي­اند. و مهم­ترين عامل در اکتساب اراده و اختيار انسان است. انسان تا هنگامي که در دار طبيعت به سر مي­برد قابليت هر نوع تغيير اساسي را در جهت سعادت و شقاوت دارد.»

کتاب «سعادت» از ديدگاه امام خميني (ره) نوشته «صديقه ملامحمدي» با شمارگان هزار نسخه و قيمت چهل هزار ريال از سوي انتشارات اميرکبير سازمان تبليغات اسلامي منتشر شده است.        

 

 

دوشنبه 19 دی 1390 - 9:44


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری