سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 8:2
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

تاريخ روابط بين الملل

 

تاريخ روابط بين الملل

نوشته: موريس واعيس

ترجمه: سيد حامد رضيئي

انتشارات اميرکبير

 

اثر حاضر تلاش چندين ساله پروفسور موريس واعيس استاد روابط بين الملل موسسه علوم سياسي پاريس است که در آن از مسائل جغرافيايي، جامعه شناسي، روان شناختي، اقتصاد، علوم انساني و اجتماعي و بالاخره علوم سياسي بهره گرفته و سعي کرده است تاريخ شصت و چند ساله روابط بين الملل بعد از جنگ جهاني را در اين اثر به طور خلاصه ارائه داده و به توضيح و تفسير آن بپردازد.

پروفسور واعيس در سال 2008 براي يازدهمين چاپ اثر خود به بازنگري آن پرداخت که ترجمه حاضر از آخرين چاپ آن صورت گرفته است. زماني که به توصيه بعضي از دوستان تصميم به ترجمه کتاب گرفت با مسوول انتشارات آرمان کولن آقاي آنتوان بونفه و جناب پروفسور واعيس در پاريس تماس گرفت و آن­ها را در جريان ترجمه گذاشت که با استقبال و کمک فکري آن­ها مواجه شد. محتواي کتاب محدوده وسيعي از علوم انساني را دربرمي­گيرد ولي نمي­تواند دربرگيرنده کل مسائل باشد، در اين اثر بيشتر به اولويت­هاي روابط ملت­ها توجه شده و بازيگران واقعي آن، دولت­ها و سازمان­هاي حکومتي هستند. در طي شش سال جنگ دوم جهاني وقفه کاملي در روابط بين المللي بوجود آمد. افول کشورهاي اروپايي، صعود ايالات متحده امريکا و اتحاد جماهير شوروي را به دنبال داشت که جبهه متحد واحدي را در اطراف خود تشکيل دادند و عملا جهان به دو بلوک کاپيتاليستي و کمونيستي تقسيم شد. در همين زمان کشورهاي مستعمره از زير يوغ استعمار و قيموميت کشورهاي اروپايي آزاد شده و جهان سوم را تشکيل دادند. جهان دو قطبي از 1960 تا 1980 در اوج تلاش بود و پس از آن به تدريج جاي خود را به جهان چند قطبي داد. حوادث سال­هاي 1989 تا 1991 پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي را اعلام و پس از آن فاجعه بين الملل تحت تاثير ابرقدرت امريکا قرار گرفت و در جستجوي نظام جديد جهاني بود که واقعه يازدهم سپتامبر 2001 و پيامدهاي آن از احتمال تکميل و پيشروي آن کاست.

فصل اول کتاب تولد و رويايي جهان دو قطبي نام دارد که به مسائلي همچون صلح ناموفق، سازمان جديد جهاني، دبير کل­هاي سازمان ملل متحد از بدو تاسيس، بازگشت صلح و آرامش به خاورميانه، جنگ سرد، تولد دو بلوک، تقسيم اروپا به دو بلوک مخالف و رقيب، مشکل آلمان در قلب جنگ سرد، گسترش کمونيسم در خاور دور، دو جناح در مبارزات رويارو، مرحله اول استعمارزدايي، عوامل خاص استعمارزدايي، نگرش قدرت­هاي استعمارگر، استعمارزدايي در خاور نزديک و خاورميانه، استعمارزدايي در جنوب و شرق آسيا و جنگ­هاي هند و چين اشاره مي­کند.

فصل دوم همزيستي مسالمت آميز هم از مرحله دوم استعمارزدايي، باندونگ و ترعه سوئز، استعمارزدايي در افريقاي شمالي، استعمارزدايي در آفريقاي سياه، جامعه فرانسوي، تحول در سازمان ملل متحد، تحول در دو بلوک شرق و غرب، استالين زدايي و بحران در لهستان و مجارستان، راه­اندازي مجدد ساختار اروپا، همزيستي مسالمت آميز و محدوديت آن سخن مي­گويد.

فصل سوم دوران تنش زدايي نام دارد که به رقابت آمريکا و شوروي، توافق تحديد تسليحاتي، تنش زدايي در اروپا و سياست بلوک شرق، بحران در بلوک­هاي شرق و غرب، بحران در بلوک غرب، بحران در جهان کمونيستي، جهان سوم در عصر تنش زدايي، تمرکز کشورهاي جهان سوم، توسعه اقتصادي و کمک به کشورهاي جهان سوم، اصلاح و تغيير گزارش­هاي بين المللي در جهان سوم، جنگ ويتنام، روابط قدرت­هاي آسيايي، آمريکاي لاتين، خطر جديد بلوک شرق و غرب، دنباله استعمارزدايي در افريقا، جنگ­هاي پياپي در خاورميانه، جنگ شش روزه، مشکل فلسطين، اغتشاش و آشوب و جنگ کيپور مي­پردازد.

فصل چهارم نيز جهان ناپايدار عنوان دارد که به بحران اقتصادي و پيامدهاي آن، جنبه­هاي مختلف بحران، تلاش در راه از بين بردن بحران، بحران در روابط آمريکا و شوروي، رقابت مجدد دو ابرقدرت، مسابقات تسليحاتي، عدم ثبات در کشورهاي اروپاي غربي، ساختار کند جامعه اقتصادي، واگرايي فراآتلانتيکي، بحران رهبري در شوروي، تنش در آسياي جنوب شرقي، آمريکاي لاتين و خاورميانه، اغتشاش در خاورميانه و شرق درياي مديترانه، مبارزات تاثيرگذار در آسياي جنوب شرقي، رويارويي در سرزمين­هاي جديد و خطرهاي تازه، خليج فارس و اقيانوس هند، افريقا و اقيانوس کبير اشاره دارد.

همچنين در فصل پنجم اين کتاب پايان جنگ جهان دو قطبي نام دارد که پايان جنگ سرد، نظم يا بي نظمي جهاني؟، از ديکتاتوري تا دموکراسي، مذاکرات امريکا و شوروي، تولد اروپاي جديد، اضمحلال کمونيسم در اروپا و آزادي کشورهاي بلوک شرق، اتحاد دو آلمان، فروپاشي امپراتوري شوروي، بيداري ملي­گراها و مشکلات مرزها، به سوي اتحاديه اروپا، اروپا با جغرافياي ناپايدار، جهان بعد از جنگ سرد، کشورهاي قاره آسيا در تضاد و تقابل، افريقا قاره فراموش شده، خاورميانه ناپايدار، موقعيت کشورهاي آمريکاي مرکزي و جنوبي، از موارد مطروحه آن است.

فصل هفتم نظم يا بي نظمي امپراتوري نام دارد که مبارزه عليه تروريسم، امريکا و تهديد تروريست­ها، عراق هدف جديد امريکا، امپراتوري و جهان، روابط واشنگتن و مسکو، روابط آمريکا و اروپا، گسترش ناتو، فراز و نشيب­هاي اتحاديه اروپا، بن بست در خاور نزديک و خاور دور، مناقشات پس از استعمارزدايي در آفريقا، چپ گرايي در امريکاي لاتين آسيا، کانون جديد بحران، گفتگو درباره جهاني شدن، فقر و توسعه و عدم کارآيي مديريت جهاني از موضوعات مطرح شده در اين فصل به شمار مي­روند.

پروفسور موريس واعيس، استاد در روابط بين الملل و مسوول دوره دکتراي روابط بين الملل در موسسه علوم سياسي پاريس، عضو هيئت تحريريه مجله­هاي روبط بين الملل، تاريخ ديپلماسي، سياست خارجي و دفاع ملي، و نيز عضو کميسيون اسناد ديپلماتيک فرانسه مي­باشد. وي در طول فعاليت­هاي آموزشي خود آثاري در زمينه­هاي مختلف تاليف کرده است از جمله: ديپلماسي و ابزار انقلابي، جنگ در قرن بيستم، اروپا و بحران کوبا، با عظمت سياست خارجي ژنرال دوگل، صلح در قرن بيستم، فرانسه و اتم، مطالعات تاريخي  هسته­اي، صلح در قرن بيستم، روابط بين الملل از 1945 تا امروز، قدرت يا اعتبار سياست خارجي فرانسه از 1958 تا 2008؛ چگونه ژنرال دوگل باعث ناکامي کودتاي الجزاير شد.

دکتر سيد حامد رضيئي فارغ التحصيل از کشور فرانسه، استاد سابق زبان در دانشگاه­هاي تهران و دانشکده روابط بين الملل مي­باشد. وي داراي تاليفاتي است. از جمله دستور زبان فرانسه و تمرينات در دو جلد، روش تدريس زبان فرانسه، فرانسه سال اول دبيرستان، وزارت آموزش و پرورش، متون اسلامي به زبان فرانسه، مرکز نشر دانشگاهي؛ فارسي نوشتاري و گفتاري، شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي.

آثار ايشان در زمينه ترجمه بدين شرح است: حکومت صد روزه ناپلئون بناپارت، اميرکبير، شناخت و درک مفاهيم جغرافياي سياسي، سازمان سمت؛ جمهوري اروپا، دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه، گروه فکر، دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه، تاريخ روابط بين الملل از 1918 تا 1939، اميرکبير؛ روابط بين الملل از 1945 تا امروز، اميرکبير، تاريخ روسيه از پطر کبير تا امروز، اميرکبير.

گفتني است، جلد سوم تاريخ روابط بين الملل نوشته موريس واعيس ترجمه سيد حامد رضيئي، با قيمت 83000 ريال از سوي انتشارات اميرکبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شده است.       

 

 

 

شنبه 17 دی 1390 - 10:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری