پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 23:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

رزق و روزي (از ديدگاه قرآن و حديث)

 

عنوان: رزق و روزي (از ديدگاه قرآن و حديث)

نوشته: علي متين

شرکت انتشارات چاپ و نشر بين الملل

اين کتاب تلاشي است که علي متين در پاسخگويي به پرسش از فلسفه رزق و پرده برداشتن از راز روزي برداشته است. علي متين در اين کتاب اهدافي همچون دست يافتن به پاسخ­هاي مناسب و شايسته در قبال سوال­ها و ابهام­هاي موجود در بحث رزق و روزي از ديدگاه قرآن و حديث، مطرح کردن بحث «رزق و روزي» به صورت مستقل و جداگانه با توجه به زواياي گوناگون بحث، تا بتوان هنگام نياز به راحتي بدان مراجعه کرده و مباحث مورد نياز را ملاحظه کرد و پرداختن به مباحثي که از آنها غفلت شده و کمتر در کانون توجه بوده­اند را دنبال مي­کند.

نگارنده سعي دارد در اين اثر بيشتر به مباحثي بپردازد که کمتر به آنها توجه شده است؛ همچون: تاثير دعا در افزايش روزي و تحليل آن، رزق و روزي معنوي و اهميت آن، غذاي روح و غذاي جسم، علت و فلسفه وسعت و تنگي رزق و روزي بندگان، واسطه فيض بودن ائمه (ع) و . . .

نويسنده در فصل اول با عنوان «رزق در لغت و مصاديق و اوصاف قرآني رزق» به بررسي واژه «رزق» در لغت، کاربرد واژه «رزق» در قرآن کريم، وجوه و مصاديق رزق در گستره آيات و وجوه و مصاديق رزق در گستره روايات مي­پردازد تا در فصل دوم به برخي از مصاديق و اوصاف روايي رزق برسد.

در فصل دوم مباحثي همچون رزق حلال و حرام و استناد آن دو به خداوند، روزي حلال و حرام از ديدگاه روايات، روزي حلال و اهميت آن از ديدگاه روايات، لزوم پرهيز از لقمه حرام و اثرات لقمه حرام مي­پردازد. بررسي و تحليل صفت رزاقيت خداوند در فصل سوم برجسته شده است که از رزق و روزي و رابطه موجودات با خداي متعال، رزاقيت خداوند متعال، انطباق و تناسب رزق با مرزوقين، اهميت غذاي روح، خاستگاه رزق در آيات و روايات، ضمانت روزي از ناحيه پرودگار هستي، ضمانت روزي از ديدگاه آيات، نقد بر رزق و روزي از ناحيه خداوند، چرا تقدير روزي محدود، سازگاري تقدير روزي وتلاش، دستيابي حتمي به روزي مقدر و بهترين ميزان بهره­مندي از مواهب الهي سخن به ميان آورده است.

در فصل چهارم به وسايل فيض الهي اشاره شده است و ائمه (ع) وسايط فيض الهي، طريق اول: امام واسطه فيض الهي، طريق دوم: ائمه: علت غايي آفرينش مورد بحث قرار گرفته­اند.

فصل پنجم انسان و طلب روز و روزي نام دارد که بر اهميت کار، کوشش و تلاش، جايگاه طلب رزق و روزي، نکوهش تنبلي و بيکاري، گريزان بودن از طلب رزق و پيامدهاي آن، اعتدال و رزق و روزي، دعا و طلب رزق و روزي، توکل و رزق و روزي، توکل و تلاش مهمترين وظايف انسان در برابر رزق و روزي اشاره مي­کند.

همچنين فصل ششم نيز در ادامه مباحث مطروحه در فصول پيشين وسعت و تنگي رزق و روزي و اسباب آن را مورد توجه قرار داده است که در اين عنوان کلي به زير عنوان­هاي فلسفه و تنگي رزق بندگان، افزايش و نقصان رزق و روزي و سنت­هاي الهي، فراخ دستي، تهي دستي و مصلحت بندگان، عوامل افزايش رزق و روزي و عوامل کاستي و نقصان روزي بپردازد.

ناگفته نماند عوامل افزايش و کاستي رزق و روزي بيش از آن است که در اين کتاب بگنجد، از همين رو مطالب اين بخش به صورت گزينشي بود و مواردي که به نظر مهم مي­نمود بيان شده است و افرادي که بيش از اين را طالبند، مي­توانند به کتب ذيل مراجعه کنند:

1- التنميه الاقتصاديه

2- السعه و الرزق

کتاب «رزق و روزي» از ديدگاه قرآن و حديث نوشته علي متين با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 42000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شد.            

 

 

شنبه 17 دی 1390 - 10:12


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری