پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 11:47
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ستاره سعادت

 

بيناب به پله نوزدهم رسيد

 

شماره نوزدهم دوماهنامه فرهنگي و هنري ويژه جامعه شناسي هنر از سوي حوزه هنري، منتشر شد.

به گزارش سازمان تبليغات اسلامي، آنچه در اين شماره بيناب ويژه ي جامعه شناسي هنر3 گردآوري شده است، گوشه هايي از رويكردهاي كلاسيك و مدرن جامعه شناسان و نيز مطالعات فرهنگي نسبت به هنر و به ويژه  زندگي روزمزه است. اميد مي رود كه خوانندگان انديشمند با پي گيي علائق پژوهشي خويش هر يك از مباحث مطرح شده را بيشتر جست و جو كنند.

پيش تر از اين رو در بيناب شماره 14 كه ويژه نامه ي جامعه شناسي هنر2 بودو دبيري آن نيز برعهده  اينجانب قرار داشت، همين كوشش پژوهشي  حفظ شده بود. در آن شماره نيز جامعه شناسي هنر در كنار مطالعات فرهنگي مطرح گرديده بود. گمان اين است كه هر يك از اين دو حوزه توانايي ها و محدوديت هاي خاصي براي بررسي  هنر دارند كه شايسته توجه است.  پيش تر از همه اين ها  در بيناب شماره 8 كه در سال 1384 منتشر شده بود.

در ادامه علي شيخ مهدي در پايان مقدمه هم آورده است هم اكنون در اين شماره بيناب پيش رو كه ويژه جامعه شناسي هنر 3 نام گذاري شده است همين رويكرد را حفظ كرده ام تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

در اين شماره از بيناب مطالب ذيل مصرح شده است:

سخن سردبير، يادداشت دبير، دكتر علي شيخ مهدي؛ مطالعات فرهنگي هنر، دكتر نعمت الله فاضلي؛ تحولات نقد فيلم، دكترعلي شيخ مهدي؛ نگاهي جامعه شناسي به نقاشي ايران، دكتر اعظم رادودراد-ايمان افسريان؛ رويكردهاي انعكاسي، نوشته ويكتوريا الكساندر، ترجمه ي حميدرضا قرباني؛ دو پژوهش موردي، نوشته ويكتوريا الكساندر، ترجمه ي مسعود ملك ياري؛ رويكردهاي تكويني، نوته ي ويكتوريا الكساندر، ترجمه ي حميدرضا قرباني؛ نقدي بر منتقد، دكتر علي شيخ مهدي؛ ايدئولوژي استدلالي و سيماي عامه پسند، نوشته جيم كالينز، ترجمه ي رضا خراساني؛ موزه ي هنرهاي معاصر؛ آينده  گذشته، نوشته ي آلن والاچ و ترجمه ثريا قاسمي؛ فلسفه ي شعر، محسن خيمه دوز، نمادهاي آب و جستجوي مصرانه بشر، ترجمه و تلخيص: دكتر پروين پرتوي.

گفتني است، شماره نوزدهم دوماهنامه فرهنگي و هنري ويژه جامعه شناسي هنر از سوي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، منتشر شده است.

 

چهارشنبه 23 آذر 1390 - 13:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری