شنبه 17 خرداد 1399 - 15:59
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

براي ارتقاي سطح بهره وري فعاليتها به 5S توجه نماييم!؟

 


سازماندهي (پاکسازي، تفکيک):

سازماندهي در واقع جدا نمودن، مرتب کردن اشياء براساس قواعد و اصولي معين و دور ريختن اقلام غير ضروري در محيط کار است. در مبحث سازماندهي تاکيد اصلي بر مديريت اولويتها و حذف غير ضروري­ها، از طريق شناسايي و حذف علل و عوامل آنها در همان مراحل اوليه و پيش از تبديل شدن آنها به مشکلات واقعي است.

هدف از اجراي seiri :

تعيين معيارهايي براي حذف غير ضروري­ها

به کارگيري مديريت اولويتها و تعيين اولويتها

حذف علل آلودگي

استفاده بهينه از فضاي محيط کار

استفاده بهينه از تجهيزات

ريشه­يابي علل معايب

اصل نظم و ترتيب:

يعني قرار دادن اشياء در مکانهاي مناسب و به ترتيب مطلوب، به نحوي که بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده کرد. نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و به کار بردن اشياء مورد نياز، بدون انجام جستجوي بيهوده. نکته اصلي در اينجا، استفاده از مديريت کارکردي و حذف جستجو است هنگامي که هر چيز با توجه به کارکرد آن و با در نظر گرفتن ايمني کار، در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

    

هدف از اجراي:s2

نظم و ترتيب در محل کار

استقرار و جايدهي مناسب (از لحاظ کيفيت، ايمني و بازدهي)

ارتقاء بهره­وري از طريق حذف زمان تلف شده براي جستجوي اشياء

سرعت دسترسي به اشياء و اسناد

کاهش ضايعات ناشي از نابساماني و درهم ريختگي

جلوگيري از ضايع و فاسد شدن مواد فاسد شدني

کاهش اشتباهات و دوباره کاريها

پاکيزه سازي (تنظيف و تميز):

پاکيزه سازي، همان تميز کردن اشياست. از ديدگاه 5s، پاکيزه سازي عبارت از دور ريختن زوايد و پاکيزه کردن اشيا از آلودگي­ها و مواد خارجي است. پاکيزه سازي نوعي بازبيني و جلا بخشيدن به محيط کار مي­باشد.

بدين ترتيب، بازبيني و پاکيزگي محيط کار براي حذف آلودگيها و زوايد از موضوعات عمده و مورد تاکيد در پاکيزه سازي مي­باشند. بنابراين بايد در پاکيزه سازي کامل و فراگير محل کار، بسيار سخت­گير و مصمم بود.

  هدف از اجراي3s (seiso):

دستيابي به ميزان مطلوبي از پاکيزگي و حذف کامل آلودگيها

شناسايي مشکلات جزئي از طريق بازبيني

درک پاکيزه سازي به عنوان بازبيني

کاهش خستگي و آزردگي رواني ناشي از کار

کاهش خرابي

تثبيت و بهبود کيفيت

جلوگيري از بيماري کارکنان

استانداردسازي (حفظ و نگهداري، تداوم):

در ديدگاه5s اين اصل عبارت است از کنترل و اصلاح دائمي سازماندهي، نظم و ترتيب و پاکيزه سازي. اين اصل هم شامل پاکيزگي و نظافت شخصي و هم دربرگيرنده پاکيزگي محيط کار است. تاکيد اصل حفظ و نگهداري روي مديريت ديداري و رعايت مقررات است. در اين اصل با استفاده از نوآوري، شرايط و اوضاع در محيط کار بنحوي استاندارد مي­شوند که کارکنان همواره مي­توانند با سرعت و دقت بالا عمل کنند.

    هدف از اجراي4s:

جلوگيري از اعمال سليقه و چند باره کاري

مديريت ديداري خلاق بمنظور آشکار شدن ناهمگونيها و موارد غيرعادي

ايمن شدن محيط کار و کاهش حوادث و بيماريهاي کاري

تکرار کارهاي درست، براي درست انجام دادن کارها

کاهش زمان انجام کار

کاهش وابستگي امور به اشخاص و ايجاد گردش شغلي در سازمان

افزايش جذابيت محيط کار  

 

                                                                                                                         ادامه دارد . . .

 

 

يكشنبه 13 آذر 1390 - 8:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری