دوشنبه 5 خرداد 1399 - 3:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

پدر خاک (داستان)

 


- پدر خاک (داستان)

- محسن هجري

- تصويرگر: محمدعلي بني اسدي

- انتشارات اميرکبير، کتابهاي شکوفه، چاپ اول 1390

- شابک: 2-567 -300 - 946-978

قيمت: 850 تومان

«پدر خاک» براي گروه سني ج و د توسط محسن هجري به نگارش درآمده است. داستان از زبان پسر يک خانواده­ي کوچک چهار نفري بيان مي­شود که پدرش در سفر آخري که مي­رود ديگر بازنمي­گردد:

«آن روز نمي­دانستم که او چرا خورجين­ها را با خود نمي­برد؟ هميشه مسافرتهاي او را دوست داشتم. چون بعد از هر سفر که مي­آمد خورجين­هايش را باز مي­کرد و به ما سوغاتي مي­داد. آن روز نفهميدم که چرا مادر در جمع کردن وسايل سفر به او کمک نمي­کند. وقتي او سوار بر اسب دور شد، قطره­اي آب روي گونه­ام افتاد. به آسمان نگاه کردم، اما حتي لکه­اي ابر هم در آن ديده نمي­شد، مادر بالاي سرم ايستاده بود و زير لب چيزي را زمزمه مي­کرد. . .»

پسر همچنان انتظار آمدن پدر را مي­کشيد و هر روز خطهايي روي ديوار مي­کشيد و از مادرش مي­پرسيد که کاروان پدر چه موقع برمي­گردد؟ پسر هميشه فکر مي­کرد که پدرش آمده و دست بر موهايش مي­کشد اما وقتي سر برمي­گرداند تا او را ببيند کسي را نمي­يابد، روزها همين­طور مي­گذرد و خبري از آمدن پدر نيست و خانواده از لحاظ اقتصادي در تنگنا قرار مي­گيرد و مادر مي­خواهد به سراغ امير برود که به او بگويد روا نيست در اين شرايط او و بچه­هايش در تنگنا باشند: «. . . کم کم ناله­ي مادر به فرياد تبديل شد، اي واي بر شهري که جوانمردان آن بر خاک افتاده­اند. واي بر مردمي که چون بيگانه­ها به يکديگر نگاه مي­کنند. تا اينکه مردي نزديک ما شد و گفت: او جوانمردي بود که کاروان­ها در سايه­ي او با آرامش به مقصد مي­رسيدند. مادر گفت: اما اکنون فرزندان او نان پخته شده از آرد هسته­ي خرما و ارزن را بجاي نان گندم مي­خورند. اگر امير را ديدي از قول من بگو سزاوار نيست بچه­هاي کساني را که تا پاي جان در کنارت جنگيده­اند، اين گونه به حال خود رها کني! مرد غريبه گفت: مطمئن باشيد به او خواهم گفت. حرفهاي ديگري هم هست که بايد به او بگويم. . .»

بعد از چند روز مرد غريبه به ديدن آنها مي­آمد و برايشان نان مي­پخت تا اينکه ديگر نيامد و مادر تصميم گرفت که خود به ديدن امير برود و به او شکايت کند که ناگهان. . .     

 

 

شنبه 12 آذر 1390 - 9:54


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری