سه‌شنبه 21 مرداد 1399 - 15:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

براي ارتقاي سطح بهره وري فعاليت ها به 5S توجه نماييم!؟

 

                                                            

«هرکس با استبداد فکري، خود را از ديگران مستغني سازد گرفتار لغزش­ها مي­شود.»

                                                                                 «حضرت علي (ع)»

يافته­هاي علمي و تجارب کشورهاي پيشرفته نشان مي­دهد افزايش بهره­­وري و رسيدن به حد مطلوبي از کارايي تنها از طريق سازماني کارآمد، امکانپذير است. سازمانها مي­توانند با گردش کار مناسب، ساماندهي و انضباط، در حقيقت با اجراي اصول 5 گانه 5s به کيفيت عالي در محيط کار دست يابند و موجبات رشد جنبه­هاي شخصي افراد و شکوفايي توانايي­هاي دروني و صلاحيتهاي آنها را فراهم نمايند. اين يک واقعيت است که فرد براي رسيدن به قابليت و توان کامل خود به سازمان نياز دارد و سازمان نيز براي نيل به اهداف خود نيازمند فرد است. 5s افراد سازمان يافته، شکوفايي و بالندگي افراد و رضايت مخاطبان طرحها و برنامه­ها را به ارمغان مي­آورد. "نظام آراستگي يا آنچه که تحت عنوان جنبش5s در ژاپن مطرح گرديده است با توجه به پيچيدگي سيستمهاي موجود الزام اجراي سيستماتيک آن را بيشتر طلب مي­نمايد. البته بايد گفت که اصولاً بعضي از موارد آن بطور عادي و ناخودآگاه در بعضي افراد وجود دارد و بطور فردي اجرا مي­گردد ولي آنچه مهم است اجراي سيستماتيک آن در همه امور جامعه و زندگي توسط همه است."

اجراي 5s منافع بسياري را در بر دارد و با اجرا و عملي کردن آن نتايج بسياري از قبيل ساماندهي ابزار و محيط کار، گردش سريع کار و افزايش راندمان کاري حاصل مي­شود. از فوايد ديگر سيستم 5s به حداقل رساندن موداها و افزايش بهره­وري سيستم، بهبود ارايه خدمات به مخاطبان، صرفه جويي در وقت و نيروي انساني مي­باشد. آنچه مسلم است است اين است که افزايش بهره­وري، مستلزم کار گروهي و تلاش همه جانبه از سوي مسئولان واحدهاي مختلف سازمان مي­باشد. به همين سبب نيز همگان به طور مستمر در جستجوي روشهاي مؤثري براي افزايش و ارتقاي کيفيت خدمات خود هستند و هر از گاهي روشي جديد يافت مي­شود که خلق کيفيت برتر و حل مشکلات کيفي را نويد مي­دهد. با توجه به مطالب بيان شده مي­توان به اهميت 5s براي دستيابي به کيفيت عالي در محيط کار پي برد.

5s در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را به ارمغان آورده است. نتايجي که معمولاً با استفاده از اين روش حاصل شده است را مي­توان به اختصار پيشگيري از حوادث، کاهش وقفه کاري، کنترل عمليات توليد و ارائه خدمات و افزايش بهره­وري و حذف موداها در محيط کار عنوان نمود. بطور کلي هدف نهايي 5s پيشگيري از اتلاف است، اما از فعاليت­هاي5s نيز مانند هر پديده ديگر مي­توان تعبيرهاي متفاوت داشت، بنابراين لازم است دقيقاً مشخص کنيم که 5s چيست؟ و دستاوردهاي آن کدام است؟ و براي حصول چه اهدافي بکار مي­آيد؟ همچنين براي رسيدن به آن اهداف چگونه بايد مجموعه فعاليتهاي5s را سازماندهي و اجرا کرد؟

علي رغم اينکه سيستم 5s به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام اصول آن نيز خيلي ابتدايي بنظر مي­رسد ولي عموماً سازمانها براي پياده کردن آن در عمل با مشکلات فراوان روبرو هستند. دليل اين امر را احتمالاً بايد در ظاهر ساده آن جستجو کرد. از آنجا که تصور مي­شود انجام اين عوامل با يک چشم بهم زدن ميسر خواهد بود، هيچکس براي انجام آن­ها واقعاً تلاش جدي انجام نمي­دهد. در واقع تحقق 5s از آن رو دشوار است که مديريت و پرسنل اجرايي از اهداف و ماموريتهاي آن، بصورت صحيح، اطلاع چنداني ندارند. بنابراين اجراي نظام 5s و وضع مقررات ويژه براي انجام آن تا زماني که اصول آن بخوبي شناخته نشود و تجربه حداقل اجراي يک s در سازمان بوجود نيامده باشد کاري بس دشوار است. لذا پيشنها مي­شود نخست پس از شناسايي واحدي که امکان و آمادگي اجراي يک s را دارد با استفاده از چرخه دمينگ يک s را به اجرا درآورده و پس از بررسي نتايج حاصله، 5s را توسعه و در نهايت آن را در ساير واحدهاي سازمان گسترش دهيم.

اهداف اجراي 5s :

 زيبايي محيط کار

رسيدن به کارايي

حذف ضايعات

کاهش خرابي تجهيزات (کامپيوتر و . . .)

افزايش بهره­وري

ارتقاء روحيه کارکنان

جلب نظر مخاطبات طرحها و برنامه­هاي سازمان

تشريح واژه 5s :

اين واژه از مخفف پنج کلمه ژاپني تشکيل شده است که عبارتند از:              

 

1-seiri

 

 

2-seiton

 

 

3- seiso

4- seiket su

5- shit suke

حال به تشريح هريک از موضوعات فوق الذکر مي­پردازيم:

                                                                                                                          ادامه دارد . . .

 

 

 

 

چهارشنبه 2 آذر 1390 - 11:15


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری