دوشنبه 5 خرداد 1399 - 2:14
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

الجزاير (مردم و سرزمين)

 

الجزاير (مردم و سرزمين)

از مجموعه جهان ما

نويسنده: فاطمه اميرخاني

انتشارات: شركت سهامي كتاب هاي جيبي ( موسسه انتشارات امير كبير)

نوبت چاپ: اول 1389

كشور پهناورالجزاير با سواحل طولاني اش در كناره درياي مديترانه در قلب خود صحرا را دارد كه آن همه زيبايي، طبيعت و شكوه خاص را به رخ مي كشاند. اين كشور كه به حاطر مبارزات استقلال طلبانه ضد اشغالگران فرانسوي به كشور يك ميليون شهيد نيز معروف است، از كشورهاي شمال آفريقا و از توليد كنندگان مهم نفت و گاز در جهان به شمار مي رود.

الجزاير در كنار صحراي بزرگ عربي و با داشتن آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي بسيار زيبا مانند شهر تاريخي تلمسان، صحراي ممنوعه ، دره باشگوه مذب و مساجد و قله هاي بسيار شگفت انگيز از كشورهايي با سابقه تاريخي درخشان است. كتاب حاضر كه به اين جاذبه ها و جذابيت ها اشاره دارد در شش فصل سامان گرفته است. در هر فصل نيز جاوه اي از جاوه هاي گوناگون تاريخي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و نيز زندگي، فرهنگ، هنر و نمادها و نمودهاي طبيعي آن به تصوير كشيده مي شود.

فصل اول سرزمين و اقليم ، جغرافياي طبيعي، مساحت، همسايگان، آب و هوا و پستي و بلندي هاي كشور الجزاير را نمايان مي سازد. الجزاير دهمين كشور بزرگ دنيا و از نظر وسعت دومين كشور قاره افريقاست. مساحت اين كشور 2371741 كيلو معر مربع يعني چهار فرانسه و در حدود يك برابر و نيم ايران است. پايتخت اين كشور شهر الجزيره است با جمعيتي برابر با دو ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و چهر صد و بيست وهشت نفر. فاصله شرق به غرب الجزاير دوهزار و چهارده كيلومتر و جنوب تا سمال آن كشور دو هزار و نود و دو كيلومتر و طول سواحلش با درياي مديترانه يك هزار و يكصد وجهار كيلومتر است.

در اين فصل از كتاب ضمن پرداختن به وسعت و حد وحدود اين سرزمين گونه هاي اقليمي آن وضعيت آب و هوا، رودخانه هاي اين كشور و همچنين موقعيت پايتخت و شهر هاي اين كشور مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل دوم اين كتاب نويسند جغرافياي انساني اين سرزمين را مورد مطالعه و عرضه قرار داده است. زندگي و مردم عنوان اين بخش است كه در آن به زبان و گويش، اقوام، اداب و رسوم، اعياد و جشن هاي ملي و مذهبي، سرود ملي،اين سرزمين پرداخته شده است. همچنين در اين فصل نويسنده به نقش زنان الجزايري درجامعه،وضعيت فرهنگ و آموزش و بهداشت و سلامتي اشاره كرده است.

در نظام قبايلي الجزاير، نظام زن سالاري حاكم بود و چنان كه در كتاب هاي تاريخي نيز آمده به تنها در جامعه صحرانشينان بلكه در جامعه شهر نشينان هم، زن نقش عمده و حساسي را عهده دار بوده است. زنان الجزايري در بسياري از دوره هاي تاريخي در كنار مردان بوده و در غياب آنان در واقع، سرپرستي خانواده را به عهده مي گرفته اند. در دوره صد وسي ساله استعمار فرانسه، زنان در كليه قيام هاي مردمي و مبارزه با اشغالگران در كنار مردان، با حفظ ارزش هاي اسلامي از جمله حجاب حضور داشته اند.

فصل سوم كتاب با عنوان در عرصه روزگار به تاريخ و افت خيز هاي تاريخي مي پردازد و برآمدن سلسله ها ، دودمان ها
، هجوم مهاجران و استعمارگرانو مبارزات مردم قهرمان الجزاير با آنان را روايت مي كند.در اين فصل از ورود آئين مقدس اسلام به اين سرزمين و تاثير آن بر فرهنگ، زندگي ، زبان و آداب و سنن آنان سخن به ميان مي آيد.

در دوران حكومت استعمارگران فرانسوي بر الجزاير ، برنامه هاي دراز مدتي براي اسلام زدايي و تخقير مسلمانان به اجرا در آمد و تلاش گرديد تا هويت فرانسوي و فرهنگ آن جايگزين هويت اسلامي گردد. فرانسويان با اجراي سياست انضمام و همانند سازي، محو جامعه بومي الجزاير ، حذف تشكيلات حقوق اسلامي، تحقير مسلمانان و حذف انواع روش هاي تدريس مدارس ديني و تدوين برنامه هاي آموزش يه سبك غرب را در دستور كار قرار داده و براي مسيحي كردن الجزايريان برنامه هايي را تدارك ديده بودند.

بخش هاي بعدي اين فصل به مبارزات آزاديخواهانه مردم الجزاير، جبهه آزادي بخش الجزاير و معرفي شخصيت هاي صاحب آوازه اين كشور در عرصه فرهنگ، انديشه ، هنر و سياست اختصاص دارد. آلبر كامو نويسنده مشهور نيز الجزايري است و در اين كشور زيسته است. او در هفتم نوامبر1913 در دهكده مون دوي نزديك به قسنطنيه با مليتي اسپانيايي و فرانسوي زاده شد. سال بعد پدرش در نبرد مارنه در جنگ جهاني اول كشته شد و ناچار شد به همراه مادر اسپانيايي خود و دو برادر ديگرش به شهري ديگر در الجزاير برود.

نويسنده در فصل چهارم كتاب به سياست و حكومت مي پردازد. و در اين فصل ضمن بررسي نظام سياسي اين كشور و قواي مختلف حكومت از جمله قوه مجريه ، مقننه و ... احزاب سياسي اين سرزمين را مورد توجه و بررسي قرار مي دهد.كه از آن جمله مي توان به جبهه آزادي بخش ملي و جبهه نجات اسلامي اشاره كرد. پايان اين فصل نيز روابط سياسي و فرهنگي ايران و الجزاير مورد اشاره قرار گرفته است.

در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، حكومت پهلوي تمايل چنداني به برقراري رابطه با كشورهاي عربي انقلابي و اسلامي نداشت و عملاً ارتباط ايران و الجزاير در سطح عادي بود و هيچ تحرك و افت و خيزي نداشت. شايد مهمترين اتفاق در روابط دو كشور امضاي قرار داد 1975 ميان ايران و حكوما بعث عراق بود كه به ميانجيگري دولت وقت الحزاير صورت گرفت.

پس از انقلاب اسلامي، در سال هاي اوليه جنگ الجزاير جزو كشورهاي جبهه پايداري بود و از مواضع ايران حمايت مي كرد و ايران نيز متقابلاً از سياست هاي اين كشور در خصوص مسائل بين المللي و خاورميانه دفاع مي نمود. و...

در فصل پنجم كتاب حاضر با عنوان اقتصاد و معيشت به مهمترين منابع اقتصادي مردم الجزاير يعني زراعت، دامپروري و منابع معدنيپرداخته شده است. يكي از شاخصه هاي مهم اقتصاد اين كشور آن است كه برنامه ريزي اش متمركز و در كنترل بخش دولتي است . الجزايري ها كه پيش از اين سياست سوسياليستي را دنبال مي كردند، اخيراً سياست باز اقتصادي و بازار را دنبال مي كنند. اين تغيير سياست با امضاي توافقنامه مشاركت با اتحاديه اروپا و آمادگي اين كشور براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، اقتصاد الجزاير را به شكل يك سيستم آزاد سوق داده است.

نويسنده در فصل ششم كتاب تحت عنوان فرهنگ و هنر به نوع اعتقادات مذهبي و مردم اين سرزمين اشاره كرده است همچنين در زمينه وضعيت مطبوعات و رسانه ها راديو ، تلويزيون و سينما ،خبرگزاري هاي داخلي و خارجي و ارتباطات در اين كشور اطلاعاتي به مخاطبان ارائه گرديده است.

در بخش پاياني كتاب به موضوع سفر و گردشگري و جاذبه هاي اين سرزمين پرداخته شده است. آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي الجزاير همچون شهر تاريخي كسبه، شهر باستاني تلمسان، منطقه تيمگاد و ... از آن جمله است. در ادامه نيز به مساجد مشهور تاريخي از جمله مسجد سيدي عبدالرحمان، مسجد جامع جديد مسجد كتشاوه و ... اشاره شده است.

قصر اميرعزيزه، حمام سيدنا، دره مذب، صحراي ممنوعه،چشمه هاي آب شيرين و موزه هاي ديدني اين كشور از جمله موزه شهداي الجزاير، موزه ماقبل تاريخ و مردم شناسي، موزه باستاني الجزاير و... جزو مكان هايي مشهوري است كه نويسنده كتاب به معرفي آنها پرداخته است.

در پايان نيز به سوغاتي هاي اين سرزمين و مهمترين كتابخانه الجزاير اشاره گرديده است. كتاب الجزاير از مجموعه جهان ما اثري است كه مخاطبان آن مي توانند به شكلي كلي اما اثرمند با وضعيت و شرايط سرزمين و مردم كشور الجزايرآشنا شوند.

 

 

يكشنبه 29 آبان 1390 - 13:30


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری