دوشنبه 5 خرداد 1399 - 21:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

احمد محمد اسماعيلي

 

ايوانف شخصيت محوري نمايش است

 

گفت وگو با محمد حسن معجوني بازيگر نمايش ايوانف به کارگرداني امير رضا کوهستاني

  

مقدمه : نمايش ايوانف نمايشي شخصيت محور است که اغلب لحظات اين نمايش با حضور شخصيت اصلي ( ايوانف) جريان دارد . شخصيتي اخلاق گرا، بي اعتنا به پول و ماديات که در زندگي فلسفه خاص خودش را دارد . شخصيتي که از ايجاد ارتباط عميق و صميمي حتي با نزديک ترين کسانش عاجز است . به نظر مي رسد ايوانف هيچ چيزي را در زندگيش جدي نمي گيرد و تلاش مي کند بر پايه منش و اعتقاداتش حرکت کند .مسئله اي که بيشتر وقتها به ضرر او تمام مي شود . حسن معجوني با درک درست از نقش توانسته درمدت زماني طولاني نمايش ( صد و هفتاد دقيقه ) ارتباط بي واسطه اي را با تماشاگر ايجاد کند .معجوني بهر حال استاد ايفاي نقش هاي دروني است .

 

اين شخصيت محور بودن نمايش ايوانف برايتان چه ويژگي هايي دارد ؟

 بهر حال نمايش نامه ايوانف درام و داستانش حول و حوش شخصيت مرکزي ايوانف به وجود مي آيد .. البته ردپاي اين شخصيت محوري بودن  در برخي ديگر از نمايش نامه هاي آنتوان چخوف قابل شناسايي وپيگيري است .

 

کدام نمايش ديگر آنتوان چخوف چنين ويژگي هايي دارد ؟

در نمايش نامه دايي وانيا هم چنين وضعيتي وجود دارد وبا يک شخصيت مرکزي مواجه مي شويم و به نوعي ايوانف اولين نمايش نامه اي از چخوف است که باعث جهاني و معروف شدنش شده است .

 

چگونه ايوانف با توجه به نوع رفتار و کنش هايي که دارد توانسته داراي موقعيتي در نزد ساشا و آنا باشد ؟

بيشتر موقعيت عاطفي که ايوانف آن را به وجود آورده است  مربوط به آنا و ساشا است . در کارهاي کلاسيکي از جنس آثارمولير معمولا جذابيت هاي مردانه مورد توجه جدي است و بهر حال ايوانف مورد توجه آنا و ساشا است .

 

آيا ايوانف را مي توانيم آدمي انديشمند و داراي جهان بيني بدانيم ؟

هر کدام از شخصيتهاي نمايش ايوانف داراي تفکرات خاص خودشان هستند .ايوانف هم تفکرات خاص خودش را دارد و اتفاق و فاجعه اي در زندگيش به وجود مي آيد که شرايط جديدي را در زندگيش رقم مي زند . اين اتفاق يک سکون و وقفه را در زندگيش باعث مي شود . بيشتر انسان ها در هر موقعيت فکري و انديشه اي که قرار دارند فلسفه خاصي را در زندگي دنبال مي کنند .

 

اين مشکل چه تبعاتي را براي ايوانف به وجود آورده است ؟

ببينيد در اغلب آثار نوشتاري آنتوان چخوف شخصيتها از عمل گرايي فاصله دارند و مشکل ايوانف هم همين عدم عمل گرايي است و يا به تعبيري  از انجام ندادن عمل و يا کاري عاجز و ناتوان هستند .

 

به نظر مي رسد ايوانف طيفهاي مختلفي از رفتارهاي انساني را بروز مي دهد چقدر به اين مسئله اعتقاد داريد ؟

بله ، ايوانف علي رغم بيمار بودن آنا برخورد مناسب و درستي با او ندارد و به نوعي رفتارش با آنا باعث مي شود که مخاطب از ايوانف احساس تنفر و بيزاري مي کند . اما از آن طرف برخوردهاي خوب و انساني با آدمها دارد و آدم مهربان و با احساسي به نظر مي رسد  ايوانف همانطوريکه در نمايش مي بينيم کارهاي زيادي براي اطرافيانش انجام مي دهد .

 

تم مهاجرت و ميل سفر ايوانف بر اساس چه ويژگي هايي به وجود آمده است ؟

البته تم مهاجرت به صورت گذرا و محدودي در نمايش مطرح مي شود .جنوني که در انتهاي نمايش در قالب آموزش زبان و صدايي که در سالن پخش مي شود درمورد شخصيت ايوانف وجود دارد بيشترين کارکردي است که از زبان خواندن ايوانف در نمايش مد نظر بوده است.

 

آيا خاموش بودن و عدم حرف زدن ايوانف دليل خاصي دارد ؟

اين ويژگي در متن نمايش نامه چخوف هم قابل بازخواني است . شايد ايوانف يک جورهايي صراحت وشهامت بيان حرفش را ندارد . اين استيصال و بدون کنش بودن در عکس العمل هاي ايوانف هم وجود دارد و جاهايي  هم باعث اعتراض اطرفيانش مي شود .

 

چقدر از ويژگي هاي فردي شما در قالب شخصيت ايوانف مورد توجه و استفاده قرار گرفت ؟

بهر حال امير رضا کوهستاني کارگردان نمايش ايوانف در حين انتخاب بازيگران به نقاط مشترک شخصيت من و اين شخصيت فکر کرده بود. در شروع تمرينات با هماهنگي که با امير رضا کوهستاني انجام داديم تصميم گرفتيم که اين شخصيت با کمترين حرکت و کنش بيروني توام باشد و ايوانف رفتارهاي خاموش و دروني داشته باشد .

 

چگونه در نمايش از نام هاي ايراني استفاده شد؟

بهر حال نويسندگي متن را امير رضا کوهستاني انجام داده است  و يک سري تغييرات به وجود آمد . البته در اين نمايش  تلاش شد که از فضاي روسي دور شويم و شخصيتها موقعيت و ويژگي هاي آدمهاي ايراني را  تا حدي داشته باشند .

 

 

 

شنبه 28 آبان 1390 - 9:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری