پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 13:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

نيم نگاهي به عرفان سرخپوستي

 


- نيم نگاهي به عرفان سرخپوستي

-حمزه شريفي دوست

- موسسه فرهنگي بهداشت معنوي – عصر آگاهي، چاپ اول 1390

- شابک: 8-16-6289- 600-978

قيمت: 250 تومان

عرفان سرخپوستي از جمله عرفان­هاي نوظهور در کشور است که از آن به عرفان ساحري هم ياد مي­شود. مؤسس اين جريان مارکوس کاستاندا است که 12 کتاب از وي به فارسي موجود است. اين مکتب از نظر جغرافيايي، به بوميان امريکا مربوط مي­شود و خاستگاه آن قاره امريکا بخصوص کشور مکزيک است که در آيين قديمي تولتک ريشه دارد. مردمان اصيل امريکا، در نگاه ديني خود، دسته­اي از نيروهاي فوق طبيعي و قدرتهاي طبيعي را در تغيير و تحولات عالم موثر مي­دانند. گروهي از ايشان بر اين باورند که ارواح خدايان گوناگون قادرند در هستي ايفاي نقش کنند. توجه خاص آنها به طبيعت و قدرت و درک و شعور طبيعت و نيروهاي برآمده از آن باعث شده که اديان بومي امريکا «جان گرا» شناخته شوند. «نيم نگاهي به عرفان سرخپوستي» کتابي است که حمزه شريفي دوست در آن به نقد و بررسي عرفان سرخپوستان مي­پردازد. نگارنده از ميدان­هاي انرژي، پيوندگاه، محو گذشته­ي شخصي و تقدس طبيعي به عنوان ايده­ هاي اصلي اين عرفان نام مي­برد. مؤلف در بررسي خود در اين عرفان به اين نتيجه مي­رسد که:

1- چنانکه در آموزشهاي دون خوان – استاد کاستاندا – به کاستاندا بارها و بارها بازگو شده است؛ هدف و غايت در عرفان ساحري دست يافتن به قدرتهاي جادويي است. رسيدن به اين نوع قدرتها در سايه دست يافتن به مرکز تجمع انرژي در بدن حاصل مي­شود و عارف در مرام ساحري کسي است که بتواند اين مرکز انرژي را جابجا کند و با اين جابجايي به دسته­اي از نيروهاي غيرطبيعي دست يابد.

2- عرفان ساحري که به خاطر توجه ويژه به نيروهاي طبيعت عرفان طبيعت گرا نام گرفته داراي نقصي اساسي است و آن فراموش کردن آن دسته از قواي معنوي انسان است که با طبيعت و کشف طبيعت مستقيماً ارتباط پيدا نمي­کند.

3- قواي عقل، حس، خيال و وهم، هرکدام در ساحت وجودي انسان جايگاهي دارند و در رشد و ترقي انسان سهيم­اند و بخشي از مراتب شکوفايي روحي انسان به کارکرد اين قوا مربوط مي­شود.

4- در عرفان ساحري، خدا يا وجود ندارد و يا داراي چنان نقش ضعيفي در نظام اعتقادي اين مکتب است که سالک به خدا و نيروهاي او و قدرت او کم­ترين توجهي نمي­کند.

5- سنت جادوگري از سنت­هاي کهن است که در رويارويي با آيين­هاي توحيدي ريشه دارد. در قرآن اين عمل مذمت شده و در روايات شيعي در مرتبه­ي انکار خدا از آن ياد شده است. جادوگري در مسيحيت نوعي کفر تلقي گرديده و در متون کهن يهود از آن به نوعي بت پرستي ياد شده است. . .

نگارنده در آخر سخن خود را اينگونه به پايان مي­برد که: عرفان ساحري حرکتي است ناميمون و البته تلاشي است نافرجام، براي زنده نمودن سنت­هاي جادويي، جهت تکميل پازلي که شيطان گرايان براي برگرداندن آيين­هاي ضد توحيدي شروع نموده­اند. و فريبي است که با نام عرفان و معنويت آغاز گرديده، بلکه پيامبر دروني انسانها (عقل) را از عرصه­ي تدبير حيات معنوي بشر کنار بزنند تا در نهايت بتوانند آيين­هاي شيطاني را به عنوان جايگزين اديان الهي به عنوان دين واحد دهکده جهاني، بر جهان حاکم کنند.   

 

 

شنبه 21 آبان 1390 - 14:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری