پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 16:5
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الكترونيك

 

مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الكترونيك / راهبردي براي پيشرفت فضاي الكترونيك

نويسنده : دكتر سيد سعيدرضا عاملي

چاپ و تيراژ : 90 / 2000 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميركبير

 

كتاب حاضر داراي پنج فصل با عناوين مفهوم و شاخص‌هاي آمادگي الكترونيك ، وزن‌دهي به شاخص‌هاي آمادگي الكترونيك ، مقايسه نظام‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ،  تحليل آمادگي الكترونيك كشورهاي رقيب و همچنين جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مي‌‌باشد . دكترسيد سعيدرضا عاملي ، استاد گروه ارتباطات و رئيس دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران است .  دغدغه اصلي او مطالعات فضاي مجازي و جهاني شدن و استفاده كارآمد از اين فضا در مسير توسعه موثر جمهوري اسلامي ايران است . وي كتاب‌ها و مقالات علمي ملي و بين‌المللي بسياري به چاپ رسانده است كه از جمله آنها مي‌توان از مطالعات شهر مجازي تهران در دو جلد ( 1387) ، شهر جهاني تهران (‌1388 ) ، متن مجازي (‌1388 )‌، پژوهش مجازي (1388 )‌،  شبكه‌هاي علمي مجازي ( 1388 ) ، و دو جهاني‌شدن‌ها و دوفضايي شدن‌ها (‌1389) و مطالعات انتقادي استعماري مجازي آمريكا : قدرت نرم و امپراتوري‌هاي مجازي و رويكرد دوفضايي به آسيب‌ها ، جرايم ، قوانين و سياست‌هاي مجازي (‌1390 ) نام برد .

فصل اول و مقدمه كتاب حاضر به اين موضوع اشاره مي‌كند كه آمادگي الكترونيك از ظرفيت‌هايي صحبت مي‌كند كه جهان دوم را به موازات جهان اول آماده‌سازي مي‌كند تا بتواند منشاء آسايش و آرامش شهروندان شود . با رويكرد دوفضايي ، فضاي دوم كه فضاي الكترونيك مبتني بر صنعت همزمان ارتباطات و ارتباطات غير حضوري است ، به موازات فضاي اول كه ارتباطات آن مبتني بر ارتباطات حضوري و صنعت حمل و نقل است ساخته مي‌شود . در واقع اين دو فضا از يك ارتباط پيوسته برخوردار هستند كه در يك آمد و شد به تكميل ظرفيت‌هاي زندگي مي‌انجامند . لذا اگر چه بخش عمده‌اي از آمادگي الكترونيك مبتني بر صنعت اطلاعات و ارتباطات است ولي نيازمند يك ارتباط زمينه‌اي با فضاي واقعي است . زيرساخت‌هاي فناوري و اتصال ،‌ شاخص‌ها ، توجيه اقتصادي شبكه انتقال داده ، ميزان نفوذ تلفن همراه ، ميزان نفود اينترنت ، پهناي باند اينترنت بين‌المللي ، محيط تجاري ، محيط سياسي كل ، اقتصاد و شاخص‌هاي توسعه بخش خصوصي ، شاخص‌هاي كسب و كار ، سياست‌گذاري براي توسعه موسسه يا بنگاه اقتصادي خصوصي ، محيط اجتماعي و فرهنگي ، سهولت ثبت تجارت جديد ، چشم‌انداز و سياست‌گذاري دولت و همچنين  پذيرش كسب و كار و مصرف كننده از مباحث مطروحه در فصل دوم كتاب حاضر مي‌‌‌‌باشد . در بحث سطح سانسور فصل دوم كتاب بيان مي‌شود كه فيلتر اينترنتي يا فيلترينگ ، عبارت است از محدود كردن دسترسي كاربران اينترنت به وبگاه‌ها و خدمانت اينترنتي كه از ديدگاه متوليان فرهنگي و سياسي هر كشور براي مصرف عموم مناسب نيست . اعمال فيلتر به دست ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي انجام مي‌شود ولي تعيين سطح ، مصاديق و سياست‌هاي فيلترينگ با حكومت‌هاست .

فصل دوم كتاب حاضر با عنوان مقايسه نظام‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك مباحث مهمي همچون علل و عوامل تمايل كشورهاي به دستيابي به آمادگي الكترونيك ، سنجه‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ، فرايند آمادگي الكترونيك ، هدايت ارزيابي آمادگي الكترونيك ، توسعه برنامه عمل تفصيلي ، طراحي برنامه عمل ، اجرايي كردن برنامه عمل ، تسريع برنامه عمل در سراسر جامعه  ، جايگاه ارزيابي الكترونيك در سراسر جهان ، ابتكار عمل ارزيابي‌هاي جديد ، ابزارهاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ، اقتصاد الكترونيك ، جامعه الكترونيك و همچنين اصلي‌ترين ابزارهاي ارزيابي آمادگي الكترونيك را مورد بررسي و كنكاش نظر قرار مي‌دهد .

فصل چهارم كتاب حاضر پانزده كشور جهان را بر مبناي قابليت آمادگي الكترونيك ، تنوع جغرافيايي ، تنوع رتبه‌‌اي و تغييرات رتبه‌اي بيشتر مورد تحليل قرار مي‌دهد . در مقدمه اين فصل تاكيد مي شود كه گزارش‌هاي مطالعه آمادگي الكترونيك پانزده كشور جهان ، از ساختار مشابهي تبعيت مي‌كند . در هر گزارش ابتدا مقدمه‌اي درباره كشور مورد مطالعه ارائه مي‌شود . اين مقدمه  مشتمل بر كلياتي  در زمينه قابليت‌ها  در حوزه فضاي مجازي ، فناوري اطلاعات و زيرساخت‌هاست . همچنين اطلاعاتي اجمالي در زمينه متغيرهايي مانند جمعيت كه غير مستقيم بر رتبه نهايي آمادگي الكترونيك اثر مي‌‌گذارند بيان و ارائه مي‌شود . دانمارك ، سوئد ، هلند ، نروژ ، آمريكا ، كانادا ، نيوزيلند ، انگلستان ، اتريش ، فرانسه ، كره‌جنوبي ، جامائيكا ، تايوان ،‌ ژاپن و همچنين ليتواني از جمله كشورهايي هستند كه با شاخص‌هاي مورد نظر بررسي مي‌شوند . مقدمه ، جايگاه در رتبه‌بندي آمادگي الكترونيك ، روند تغييرات آمادگي الكترونيك ، برنامه‌‌هاي كلان و جامع آمادگي الكترونيك ، وضعيت متغيرها ، زيرساخت‌هاي فناوري و اتصال به شبكه مجازي ، محيط سياسي كل ، محيط اقتصادي كلان ، محيط اجتماعي و فرهنگي ، تركيب اهداف اجتماعي و اقتصادي ، سياست‌گذاري و چشم‌انداز دولت و همچنين قابليت‌هاي خاص در مورد كشور كره جنوبي در فصل چهارم كتاب " مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الكترونيك / راهبردي براي پيشرفت فضاي الكترونيك " بيان مي‌شود . در اين بخش تاكيد مي‌شود كه مطالعه وضعيت كشور كره ‌جنوبي در متغيرهاي شش گانه و معيارهاي 34 گانه نظام رتبه‌‌بندي آمادگي الكترونيك  ، تمامي نقاط قوت و ضعف اين كشور را نشان‌ مي‌دهد . قابليت‌هاي خاص اين كشور در زمينه آمادگي الكترونيك فهرست مي‌شوند . در زمينه بررسي و مطالعه آمادگي الكترونيك كره‌جنوبي آنچه بايد مدنظر قرار داده شود  ايجاد دسترسي به گزارش‌هاي مربوط به حوزه‌هاي مختلف در شاخص‌هاي مربوط به سنجش آمادگي الكترونيك اين كشور است . بخش قابليت‌هاي خاص كشور كره جنوبي يادآور مي‌شود كه در مورد آماده‌سازي فضاي ديجيتال براي ورود دولت كره‌جنوبي بايد توجه شود كه آماده‌سازي اين فضا به لحاظ قانوني و همچنين به‌روز رساني اين قوانين بايد با سرعتي هماهنگ با توسعه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اين زمينه انجام شود . در نظر داشتن راهبردها و سياست‌هايي براي حضور كشور كره‌جنوبي در فضاي ديجيتال و نيل به مديريت الكترونيك از جلمه موارد كاربردي خواهد بود كه اين كشور مي‌تواند با در نظر داشتن چشم‌اندازهاي اساسي براي حركت در اين فضا ،‌خود را هرچه پررنگ‌تر در اين فضا ارائه كند .

فصل پنجم و نتيجه‌گيري كتاب حاضر تاكيد مي‌كند كه مطالعه حاضر كه به منظور ارائه تصويري روشن از ابعاد مختلف آمادگي الكترونيك ، با هدف تطبيق كمك به ارتقاء آمادگي الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران و با روش تحليل داده‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي انجام شده است ، به تدوين مجموعه‌اي از قابليت‌ها در قالب شش مقوله منجر شده است . سيدسعيدرضا عاملي در فصل پاياني تصريح مي‌كند كه به طور حتم آمادگي الكترونيك كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران ، به منزله مسلح شدن به سلاح مهم حركت فعال و تدافعي در اين فضاست . در واقع اين آمادگي الكترونيك ، از يك سو به منزله توجه به آخرين تسليحات دفاعي است كه در « تسليحات مجازي » ظهور پيدا مي كند و از سوي ديگر ظرفيتي براي ارائه خدمات آسان ،‌ كاهش تخريب محيط  زيست ، توسعه عدالت ، و رهيده شدن از فسادهاي اداري است . لذا با هر دو نگاه يعني « مصلحت ملي » و « مصلحت جهاني » توجه به اين بستر اهميت راهبري دارد .

مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الكترونيك / راهبردي براي پيشرفت فضاي الكترونيك نوشته دكتر سيدسعيدرضا عاملي در چاپ نخست خود در تيراژ 2000 نسخه و با قيمت 97000 ريال توسط موسسه انتشارات اميركبير منتشر شده است .

 

 

 

يكشنبه 15 آبان 1390 - 9:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری