پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 19:19
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان تهران

 

اصول مبارزه با استكبار جهاني از نگاه امام خميني (ره)

 

 مقدمه

 با كودتاى ننگين 28 مرداد سال 1332 توسط مـزدوران آمـريـكـايـى در ايران ، محمد رضا شاه پهلوى دوباره به قدرت برگشت و آمريكاييان از آن پس ، بخشي ازتحولات تاريخ ايران را رقم زدند.

 -دخـالت هـاى آمـريـكـاييان به شكل هاي مختلف در ايران

-اعزام تعداد زيادي مستشار نظامى و در اختيار گرفتن ارتش ،

-تصويب طـرح نـنـگـيـن كـاپـيـتـولاسـيون و مصونيت اتباع آمريكايى در ايران

- مـسـافرت رؤساى جمهور آمريكا به ايران

-سفرهاي شاه خائن به آمريكا و حمايت آمريكا از او و اعمال ظالمانه اش

موجبات خشم و انزجار روشنفكران ، روحانيون و مردم آگاه ايران را زياد كرد كه اصلي ترين نمود آن در سخنان و پيام هاي حضرت امام خمينى (ره ) ديده شد.

 

امـام خـمـيـنـى (ره ) در اين مـبـارزه شجاعانه ، سياست هاي آمريكا، اسراييل و نوكر حلقه به گوش آن ها ، محمدرضا شاه پـهـلوى را افشا كرد و به اين طريق ،  نفرت مسلمانان انقلابى را نـسـبـت بـه آمـريـكـا بيشتر بـرانـگـيـخـت كه البته در مـقـابـل نيز شـدت عـمل آمريكاييان افزون گشت .

سرانجام تلاش و مجاهدت ملت مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى (ره ) بـه ثـمـر نـشـسـت ، حـكـومت 2500 ساله شاهنشاهى سرنگون شد و بـا حـكـم امـام (ره )، دولت مـوقـت بـه نـخـسـت وزيـرى مهندس بـازرگـان شروع به كار كرد.

بازرگان و اعـضـاى دولت او روحيه سازش كارانه داشتند. اين مسئله بـا روحـيه پرشور مردم، ناسازگار بود و دولت نمي توانست جوابگوى احساسات انقلابى آنان باشد.

 در همين زمان بود كه اغـتـشـاشـات داخـلى ضـد انقلاب و عناصر سلطنت طلب ، دسته بـنـدى هـاى سـيـاسـى ، تـجـزيه خواهى هاى كـردسـتان و سيستان و بلوچستان ، نفوذ جاسوسان آمريكايى در دولت موقت ، عدم توانايى دولت موقت در ايجاد امنيت و سر و سامان دادن به اوضاع كشور كه بيشتر آن از لانه جاسوسى آمريكا در ايـران هـدايـت مي شد ، مى رفت تا جهت انقلاب را مـنـحـرف كرده و شـور و نـشاط انقلابى ملت را به نوميدى مبدل كند.

 در اين شرايط دانشجويان پيرو خط امام ، بـا الهـام از رهنمودهاى امام خميني ، براى ابراز نفرت مردم از اعمال ظالمانه آمريكا و نيز برگرداندن شـاه خـائن كـه بـه آمـريكا پناهنده شده بود، با يك برنامه ريزى حـسـاب شـده ، بـه سـفـارت آمـريـكـا در تهران حمله كرده و آن را به تصرف خـود درآوردنـد.

 سفارت خانه آمريكا كه تبديل شده بود به مركز رهبري اغتشاشات و نابسامانى در ايـران و حتي در  مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه به دست اين دانشجويان افتاد كه با افشاى اسناد مهم تـاريـخـى آن ، حـركت ضد استكبارى شدت گرفت. امام (ره ) با پشتيبانى از كار دانشجويان پيرو خط امام ، تسخير لانه جاسوسي را 
« انـقـلابـى بـزرگ تـر از انـقـلاب اول » نـامـيـد.

 اين اتفاق تاريخى- سياسي  ،حاكمان آمـريـكـا را گيج و مبهوت كرد و آنها براى رهايى از اين بن بـسـت پـيـچـيـده ، نقشه هاي ديگري كشيدند كه به حول و قوه الهي و توكل مردم شريف ايران يكي پس از ديگري نقش بر آب شد. از جمله اين اقدامات مي توان به  مـحـاصـره اقـتـصـادى ، تـهـديـدات و حـمـله نـظـامى ،كودتاى نافرجام نوژه ، جنگ تحميلى عراق عليه ايران .

 

استكبار در قرآن

 واژه « استكبار » كه در ادبيات سياسي از ان نام برده مي شود ، در اصل از آيات قرآن كريم مايه مي گيرد . استكبار به معني اظهار علو و برتري در زمين ، بر ديگران بزرگي فروختن ، خود را قاهر و مسلط دانستن است كه در قرآن براي معرفي ماهيت قدرت هاي استكباري در هر عصر و زمان و ويژگي ها و مشخصات مستكبرين به آن اشاره شده است.

به عنوان نمونه :

- « في صدورهم الاكبر ؛ نيست در دلهاشان مگر تكبر و نخوت »  (1)

- « كذبوا باياتنا واستكبروا عنها ؛ آيات ما را تكذيب كردند و از پذيرش آن تكبر ورزيدند » (2)

- « فاستكبرتم ؛ شما استكبار و گردن كشي كرديد » (3)

 

آياتي هستند كه به روشني واژه استكبار را درباره كفر و شرك و نفاق به كار برده و اين خصلت شيطاني را در همه ادوار تاريخ  و به تمام دشمنان دين اسلام تعميم داده است .

 

اصول مبارزه امام با استكبار جهاني

يكي از مشخصه هاي انديشه سياسي امام خميني ، تلاش براي آشنا نمودن مسئولين و دولتمردان نظام اسلامي با مفاهيم قرآني- اسلامي بود كه واژه استكبار نيز از جمله همين موارد بوده است.

يكي از نتايج و فوايد حركت و مبارزه امام خميني را در انتخاب روز 13 آبان به عنوان « روز مبارزه با استكبار جهاني» مشاهده مي كنيم . در چنين روزي حضرت امام (ره) به دليل مقابله عليه سياست هاي سلطه جويانه آمريكا كه در رأس قدرت هاي استكباري و نقطه شروع هر فعاليت مستكبرانه مي باشد، از ايران به تركيه و سپس به نجف تبعيد شد.

با توجه به نامگذاري 13آبان به عنوان روز مبارزه با استكبار جهاني كه در ادامه تفكر و انديشه سياسي حضرت امام خميني است ، آشنايي با اصول و ديدگاه هاي امام (ره) براي جوانان لازم است.

 

- تلاش براي نابودي مستكبران و دستيابي به وراثت زمين

اولين اصلي كه حضرت امام (ره) در تعيين خط مشي مبارزه با استكبار ، مطرح مي كند اين است كه تا زماني كه قدرت هاي مستكبر جهان از بين نروند، محال است كه انسان ها به صلح و آرامش ، سعادت و امنيت و وراثت زمين دست يافته و به حقوق الهي خود برسند : « سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرين است و تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به آنها عنايت فرموده است نمي رسند» (4)

اين موضع امام ، برخاسته از تعاليم قرآن است كه وراثت و پيشوايي زمين را در اثر غلبه و پيروزي مستضعفين امكان پذير دانسته و بشارت آن را به انسان ها داده است : « ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين ؛ و ما اينگونه اراده كرده ايم تا ملل صالح و به استضعاف درآمده را در زمين به پيشوايي و حاكميت و وراثت برسانيم .» (5)

بي ترديد حاكميت محرومان و انقراض مستكبران ، تابع تحول مردم و مبارزه عملي با قدرت هاي استعماري جهان مي باشد و اين سنت الهي است كه تا ملت ها به ايجاد تغيير در خود و تلاش و مبارزه براي حاكميت و وراثت در زمين اهميت ندهند، خداوند متعال اراده پيشوايي و حكومت به آنان را نخواهد كرد :«ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم ؛ خداوند اراده تغيير و تحول و تحرك در سرنوشت ملتي را نمي كند مگر آن كه ملت ها خود به تغيير وضع خود برخيزند» (6)

قرآن كريم درباره سرنوشت گروهي از مستضعفين كه به مبارزه عليه مستكبرين نپرداخته و در محيط كفر و ظلم تسليم شده اند مي فرمايد : « كساني را كه فرشتگان مرگ، قبض روح مي كنند در حالي كه به نفس خويش ستمكار بوده اند از اينان مي پرسند : در امر دين چه وضعي داشتيد و دوران عمر را چگونه گذرانديد آنان پاسخ مي دهند ما در زمين مستضعف بوديم و از خود اراده و اختياري نداشتيم . فرشتگان مي گويند مگر زمين خدا وسيع و گسترده نبود تا در آن مهاجرت كنيد و خود را از منطقه شرك و كفر خارج سازيد » (7)

 

- مبارزه با همه مستكبران جهان

 امام خميني يكي ديگر از اصول مبارزه با استكبار جهاني را اينگونه اعلام مي كند :« ما اگر چنانچه قدرت داشته باشيم تمام مستكبرين را از بين خواهيم برد.» (8)

اين انديشه  نيز از مباني قرآني و تعاليم مربوط به مبارزه با شرك و نفاق در هر زمان نشأت مي گيرد. خداوند در قرآن كريم خطاب به جبهه توحيد مي فرمايد: «فقاتلوا ائمه الكفر ؛ با پيشوايان و رهبران كفر جهاني بجنگيد.» (9)

امام خميني از ابتداي نهضت ، به مبارزه با ريشه استكبار معتقد بود و با عمل به همين روش و با تاييدات الهي به پيروزي رسيد.

 

- استمرار مبارزه

از نگاه دقيق و عميق امام خميني به تداوم مبارزه با استكبار جهاني ، مي توان به عنوان سومين اصل نام برد.

حضرت امام درخصوص اين كار زيربنايي با صراحت و قاطعيت اعلام كرد : « تا شرك و كفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم .» (10)

اين اصل نيز همانند دو اصل پيشين از تعاليم سياسي قرآن سرچشمه گرفته است. قرآن نيز تداوم جهاد تا از بين رفتن و ريشه كن شدن فتنه در زمين را مطرح مي كند: « قاتلوهم حتي لاتكون فتنه ؛ با كفر و شرك و نفاق مبارزه كنيد تا ديگر فتنه اي نباشد. » (11)

به اين ترتيب سه اصل محوري حضرت امام خميني (ره) براي مبارزه با استكبار جهاني ، نه تنها ملت مسلمان ايران، بلكه سرزمين هاي مسلمان نشين و همه ملل محروم در سراسر دنيا را به جهاد و مبارزه فرامي خواند تا به اين وسيله از پيشرفت و نفوذ دنياي استكبار جلوگيري شود.

امروزه در جهان شاهد هستيم آمريكاي جنايتكار در رأس اقدامات استكباري جهان و در نقش رهبري و ساماندهي تمام تحركات عليه ملل دنيا به ويژه جهان اسلام قرار دارد و به همين دليل است كه امام خميني ، آمريكا را « شيطان بزرگ » ناميد و فرمود : « آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است .» (12 )

و از ملت ايران و ملل مسلمان و محروم جهان خواست : « هرچه فرياد داريد سر آمريكا بكشيد .» (13)

ايشان فرمود:« اگر دقيقا به وظيفه مان كه مبارزه با آمريكاي جنايتكار است ادامه دهيم فرزندانمان شهد پيروزي را خواهند چشيد .» (14)

 

 

منابع:

1-  قرآن كريم، سوره غافر ، آيه 56

2- سوره اعراف ، آيه 40

3 ـ سوره جاثيه ، آيه 31

4 ـ امام خميني ، كلمات قصار ، فصل پنجم سياست خارجي ، ص 151 ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني

5 ـ سوره قصص ، آيه 5

6 ـ سوره رعد ، آيه 11

7 ـ سوره نسا ، آيه 97

8 ـ امام خميني، همان  

9 ـ سوره توبه ، آيه 12

10 ـ امام خميني، همان، فصل ششم جنگ و دفاع ، ص 161

11 ـ سوره انفال ، آيه 39

12 ـ امام خميني، همان، فصل پنجم ،ص 153

13 ـ همان ،‌ص 155

14 ـ همان ، ص 157

                                                             

                                                  جلال عباسي ؛ مسئول حراست تبليغات اسلامي تهران

 

چهارشنبه 11 آبان 1390 - 10:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری