چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 19:52
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان زنجان

 

آثار ذکر در سازندگي روحي و اخلاقي

 

  يکي از زيباترين جلوه هاي ارتباط عاشقانه با خدا و اساسي ترين راه هاي سير و سلوک ، ذکر است؛ يعني مترنّم بودن زبان و قلب انسان به اسماء حُسناي الهي و شاداب نگه داشتن گل روح در زيرباران ياد حق.

ذکرخدا، از يادبردن هستي محدود خويش در رهگذر ياد اسماي الهي است و تداوم و استمرار آن زنگار گناهان را از روي دل مي زدايد؛ زيرا غفلت و فراموشي حق تعالي ، ساحت دل را مکدّر مي کند.

ذکرخدا ارتباط معنوي عبد سالک با ربّ مالک است و اين انسان است که نبايد خود را وقف زندگي مادي کند و مقصد را درخود و دنياي خود محدود سازد، بلکه بايد خود را براي سفر پرفراز و نشيب ابدّيت آماده و مهيّا کند.

درمجموع ذکر خداوند آثار و ثمرات اعجاب آور و باشکوهي دارد که هريک از آنها در سازندگي روحي و اخلاقي انسان تأثير به سزايي دارد. اين آثار عبارتنداز:

 

۱- ياد خدا نسبت به بنده

اولين اثر ياد خدا اين است که خداي متعال نيز انسان را ياد مي کند. «مرا يادکنيد تا شمارا يادکنم ». از اينکه دراين آيه شريفه ياد خداوند متعال ، منوط به يادکردن بنده شمرده شده است، يک نکته دقيق فهميده مي شود و آن عبارت است از تصور دونوع ذکر از طرف خدا؛ الف : ذکر عامّ   ب: ذکرخاصّ.

 

ذکر عامّ عبارت از هدايت عام الهي است که شامل تمام موجودات مي باشد و اختصاص به گروه خاصي ندارد و شاهد آن آثار ذکر عام الهي در پهنه گيتي مي باشد. و آن اعطاي مواهب و عطاياي گوناگون خداوند به تمام ممکنات مي باشد و اين ياد همگاني که فيض مستمرالهي است ، هرگزقطع نمي شود. اما ذکرخاص به بندگان خاص و ذاکر تعلق دارد و يک نوع توجه و لطف از جانب خداوند متعال.

 

۲- روشني دل

خداوند؛ ذکرخويش راموجب نوراني شدن وبيداري دل ها مي داند. مردن دل وافسردگي ازهولناک ترين سيه روزي هاست.

يکي از موثرترين عوامل علاج مرگ دل و احياي دوباره آن، پناه بردن به ذکر خداست؛ ذکرحق نور است و مداومت درآن ، قلب را از تاريکي و نااميدي و قساوت نجات مي دهد؛ شفافيّت و لطافت و درک و شور و عشق به آن مي بخشد و گرمي و تپش و نشاط تازه در آن مي دمد.

 

۳- آرامش قلب

سومين اثري که براي يادخدا بيان مي شود آرامش دل آدمي است. به تعبير قرآن طمأنينه و سکون قلب از جمله آثار مستقيم ياد خداست. کساني که ايمان آورده اند و دل هايشان به ياد خداست، بدانيد تنها با ياد خدا دل ها آرام مي گيرد.

ياد خدا داروي معنوي اضطراب و افسردگي است که ازنظر روانشناسي علل آن ترس، آينده مبهم، نگراني از شکست خوردن ، ترس از بيماري ها و نگراني از عوامل طبيعي مي باشد. قرآن مجيد تنها نسخه شفابخش اضطراب را ياد خدا مي داند و تنها پاسخ نداي فطرت را ذکر خدا مي بيند. ولي مقصود ذکر قلبي است نه ذکر زباني؛ زيرا قرآن کريم آن ذکر زباني را که با ذکر قلبي همراه نيست ، ممدوح نمي شمارد بلکه مذموم مي داند. در باره نماز مي فرمايد: «نماز را با ياد من اقامه کن». و در سوره ماعون مي فرمايد: «واي برنمازگزاراني که از نمازشان غافل اند.» معلوم مي شود اگر کسي نماز بخواند، هرچند که ذکر خدا برزبانش جاري است ولي غافل باشد و نداند چه مي گويد ، کارش زار است.

 

۴- خشيت و ترس از خدا

ازجمله آثار يادخدا براي مومنان ، خداترسي و خشيت مي باشد. قرآن دراين زمينه مي فرمايد: «تنها مومنان هستند که هرگاه يادخدا به ميان آيد، دل هايشان ترسان شود».

 

۵- بصيرت يافتن و شناخت شيطان

يکي از عوامل اصلي سقوط انسان و سيه روزي او، افتادن به دام هاي ناپيداي شيطان است و ذکر حق به انسان بصيرتي مي دهد که وسوسه هاي پنهان و دام هاي ناپيداي شيطان را به سهولت بشناسد و در دام او نيفتد.

 

۶- بخشش گناهان

از آثار و ثمرات اخروي ياد خداوند ، مغفرت الهي مي باشد که شامل حال يادکنندگان خدا مي گردد و اضافه برآن ، خداوند وعده اجر و پاداش بزرگ نيز به ايشان داده است.

 

۷- حکمت و علم

يکي ديگر از ثمرات ذکر ، پختگي عقل و کمال و حکمت است. ذکر باعث فروزان شدن قوه ادراک انسان و جوشش فکر و انديشه مي شود. جان فرد شايستگي اين را پيدا مي کند که منعکس کننده حقايق غيبي درخود گردد و خداوند به انديشه و عقل اين افراد مدد رساند.

 

 

فضايل بيات

مسئول واحد مساجد اداره کل

 

 

يكشنبه 1 آبان 1390 - 11:14


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری