سه‌شنبه 24 تير 1399 - 17:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

ستاره سعادت

 

تازه هاي نشر اميركبير از راه رسيدند

 

 

مؤسسه انتشارات اميرکبير اين انتشارات به صورت متوسط در هر روز کاري، حدود دو کتاب چاپ مي کند که اين رقم با توجه به سطح توسعه ايران و آمار چاپ کتاب در ايران چشمگير است. علاوه بر اين انتشارات اميرکبير سعي کرده است، فعاليت هاي انتشاراتي خود را فراتر از فضاي يک بنگاه انتشاراتي- اقتصادي بازنمايي نمايد.

در اين بخش، شما با جديدترين کتابهايي که به مجموعه کتابهاي تازه هاي نشر اميركبير افزوده شده اند آشنا مي شويد.

 

 

عصر امپراتوري ۱۸۷۵ـ۱۹۱۴ م

نويسنده: ا. ج. هوبز باوم

مترجم: علي‌اکبر مهديان

نوبت چاپ: اول، 1382

قيمت: 34,000 ريال

معرفي كتاب: کتاب فوق به بررسي تحليلي تاريخ جهان در حد فاصل سال‌هاي ۱۸۷۵ـ ۱۹۱۴ م. پرداخته است. اين کتاب که در واقع جلد سوم از مجموعة چهار جلدي مؤلف را شامل مي‌شود با ريشه‌يابي بحران‌ها و جنگ‌هاي قرن بيستم درصدد دستيابي به علل اساسي و بنيادين مسائل عمدة بين‌المللي از زمان شکل‌گيري کشور يکپارچة آلمان و حوادث بعد از آن در عرصة اروپا و جهان است. تأکيد نويسنده بر واقعيات و آمارهاي موجود از آن مقطع زماني و تلاش براي جامع نگريستن به ابعاد مختلف جوامع فصل‌بندي‌هاي متناسب را براي کتاب پديده آورده است.

 

فراماسونري / تاريخ اسطوره واقعيت

نويسنده: ژاك شابو

مترجم: حسن اروندي

نوبت چاپ: 1388

قيمت: 17000ريال

معرفي كتاب: شايد آسان‌ترين گام در شناخت فراماسونري به دور از ظرايف و ظواهر فريبنده آن مطالعه تاريخ دقيق پيدايش و شکل‌گيري اين گروه، آن هم از زبان يکي از مطلعان صاحب‌قلم در اين خصوص باشد. کتاب حاضر به قلم ژاک شابو، روزنامه‌نگار فرانسوي است که خود فراماسون و جزء لژ گل سرخ سکوت مطلق است. تسلط او بر تاريخچه و انديشه فراماسونري در نوشته‌هايش مشهود است. هرچند رگه‌هاي تعصب وي نيز در بعضي جاها به مدد تلاش در مسير نگارش علمي کم‌رنگ شده، اما داده‌ها و اطلاعات وي حتي در اين موارد روشنگر و بيانگر بسياري از پرسش‌هاي اذهان خوانندگان است، طوري که به‌سادگي بي‌پايگي رمز و رازها، بي‌سايگي مناسک و ناپختگي شعارها معلوم و مشخص مي‌شود.

 

فارسنامه ناصري (دوجلدي)

نويسنده: حسن حسيني فسائي

نوبت چاپ: سوم، 1382

قيمت: 250,000 ريال

معرفي كتاب: فارسنامه ناصري در بيان حالات پادشاهان و فرمانروايان و بزرگان مملکت فارس از آغاز اسلام تا زمان مؤلف (حدود ۱۳۱۱) مي‌باشد. بخش ديگر کتاب درباره جغرافياي استان فارس و محلات و بساتين و قصبات و مسجدها و چشمه‌ها و رودها و ديگر نکات جغرافيايي مربوط به استان فارس در زمان تأليف مي‌باشد که يکي از مآخذ معتبر در اين باره است.

علم در تاريخ (جلد اول و دوم)

نويسنده: جان برنال

مترجم: حسين اسدپور پيرانفر, کامران فاني

نوبت چاپ: دوم، 1380

قيمت: 90,000 ريال

معرفي كتاب: علم در تاريخ کتابي است در چهار جلد که جلد اول و دوم شامل بحث پيرامون پيدايش علم ‌و انقلاب‌هاي علمي و صنعتي است. بررسي علوم زيستي در قرن جديد همراه با بحث پيرامون زمينه و نقش تاريخي علوم انساني و فلسفه، در جلد سوم و چهارم اين اثر صورت گرفته است.

 

 

علم در تاريخ (جلد سوم و چهارم)

نويسنده: جان برنال

مترجم: حسين اسدپور پيرانفر ـ کامران فاني

نوبت چاپ: دوم، 1380

قيمت: 90,000 ريال

معرفي كتاب: علم در تاريخ کتابي است در چهار جلد که جلد اول و دوم شامل بحث پيرامون پيدايش علم ‌و انقلاب‌هاي علمي و صنعتي است. بررسي علوم زيستي در قرن جديد همراه با بحث پيرامون زمينه و نقش تاريخي علوم انساني و فلسفه، در جلد سوم و چهارم اين اثر صورت گرفته است.

 

 

شيخ فضل‌الله نوري و مشروطيت

نويسنده: مهدي انصاري

نوبت چاپ: 1387

قيمت: 57000 ريال

معرفي كتاب: هدف نگارنده در اين کوشش، تحقيقي در خط‌مشي فکري، نقش مؤثر شيخ فضل‌الله در مراحل مختلف جنبش مشروطيت، مروري بر باورهاي فقهي و استنباطات اجتهادي و اصولي وي و ديگر مجتهدان هم‌عصر او در عراق و ايران در مورد حاکميت نظام جديد و مشروطيت در برخورد با شريعت است، که بر آن اساس حرکت «مشروعه‌خواهي» پي‌ريزي شد.

 

 

شهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان

نويسنده: سيدابوالفضل رضوي

نوبت چاپ: اول، 1388

قيمت: 85,000 ريال

معرفي كتاب: پژوهش‌هايي که پيرامون اوضاع سياسي و اقتصادي عصر ايلخانان صورت گرفته، اغلب با رويکرد پيشيني و تحت تأثير عملکرد مغول‌ها در دوران تهاجم، عهد ايلخاني را عصر انحطاط حيات اقتصادي ـ اجتماعي مي‌دانند و معمولاً با رهيافت سياسي و نظامي صرف به تحولات اين عصر مي‌نگرند. اين اثر با در نظر داشتن تأثير دوران هجوم مغول بر چگونگي ساختار حيات شهري عصر ايلخانان، ميان دوره هجوم و عصر حکومت‌گري مغول‌ها فرق مي‌گذارد و وجوه ساختاري شهر، سياست و اقتصاد را در پرتو ملاحظات خاص عهد ايلخانان بررسي مي‌نمايد.

 

شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران

نويسنده: عزيزالله بيات

نوبت چاپ: دوم، 1383

قيمت: 62,000 ريال

معرفي كتاب: اين اثر در دنباله جلد قبلي مآخذ و منابع تاريخ ايران را از دورة صفويه تا عصر مشروطه پيگيري مي‌کند. فصل اول منابع و مآخذ اصلي تاريخ اين دوران، فصل دوم منظومه ها، فصل سوم سفرنامه‌ها، فصل چهارم سلسله صفويه، فصل پنچم سلسله افشاريه، فصل ششم سلسله زنديه، فصل هفتم قاجاريه.

 

سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام

نويسنده: آن. ك. س. لمبتون

مترجم: يعقوب آژند

نوبت چاپ: 1385

قيمت: 23000 ريال

معرفي كتاب: اين کتاب پژوهشي در مورد تاريخ ايران از دورة سلاجقه تا عهد قاجار مي‌باشد. اين پژوهش ابتدا ساخت دروني امپراتوري سلجوقي، جريان‌هاي اجتماعي و اقتصادي در تاريخ ايران، مناصب ديوان‌سالاري و فروپاشي جامعة ايران در سده‌هاي هيجده و نوزده ميلادي را مورد بررسي قرار داده است. در ادامه نيز تجارت ايران در اوايل قرن نوزدهم ميلادي و واقعة رژي را که درآمدي بر انقلاب مشروطيت است، بيان مي‌دارد.

 

سياست و خردمندي (خاطرات تاريخي ـ سياسي دکتر علي شريعتمداري)

نويسنده: علي شريعتمداري

نوبت چاپ: اول، 1388

قيمت: 34000 ريال

 

معرفي كتاب: کتاب سياست و خردمندي تأمل و نگاهي ژرف به زندگي سياسي ـ اجتماعي و خاطرات مبارزاتي دکتر علي شريعتمداري، استاد صاحب‌نام و باسابقه دانشگاه است. در خلال مرور يادها و خاطرات اين استاد با گوشه‌هايي از رويدادهاي سياسي ايران آشنا مي‌شويم که در بستر تاريخ اين سرزمين پديد آمدند و زمينه‌ساز بزرگ‌ترين رويداد سياسي و تاريخي ايران يعني انقلاب اسلامي شدند. در پايان کتاب حاضر، تصاويري از دکتر شريعتمداري در قالب يک آلبوم به خوانندگان گرامي عرضه شده است.

 

يكشنبه 24 مهر 1390 - 12:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری