جمعه 16 خرداد 1399 - 21:15
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

فوايد اسلامي استقرار سيستم نظام پيشنهادها در سازمان

 

هر جماعتي كه به مشورت و همفكري با يكديگر پرداختند به كمال مطلوب رسيدند

امام حسن مجتبي(ع)


1-كارها با فكر، تدبر و معرفت بيشتر صورت مي پذيرد.

2-كاركنان علاوه بر بازو، فكر خويش را نيز بكار مي گيرند كه ارزش وجودي فكر در نظام اسلامي واضح است.

3-واژه «شكر» مصداق پيدا كرده و كاركنان از تمامي استعدادهاي وجودي خويش خصوصاً عقل، فهم و فكر استفاده بهينه مي نمايند.

4-عنصر تشكر از هر نوآوري و خدمت بهتر نقش محوري خواهد داشت.

5-به سفارش «نظم امركم» عمل شده و سازمان داراي هماهنگي فوق العاده براي تامين هدف مشترك سازماني خواهد شد.

6-كاركنان از تساوي زماني «من ساوي يوماه فهو مغبون» پرهيز كرده و دائما رو به تعالي حركت مي كنند.

7-از لغزش ها جلوگيري مي شود چرا كه مولاي متقيان حضرت علي(ع) مي فرمايند:

«هركس با استبداد فكري،‌خود را از ديگران مستغني سازد گرفتار لغزش ها مي شود.»

8-انضباط و قانونمداري در سازمان فزون تر و مقبول تر مي شود.

9-زمان بازنشستگي كاركنان، ديگر اذل العمر(پست ترين عمر) نخواهد بود بلكه بازنشستگي خردمندانه مي گردد.

10- از «تبذير» يا ريخت و پاش جلوگيري بعمل مي آيد.

11-از «اسراف» يا تركيب بد اجزا ممانعت بيشتري مي شود.

12- امربه معروف و نهي از منكر بهتر و سريعتر انجام مي گيرد.

13-امربه معروف و نهي از منكر درون ساختار سازمان نهادينه مي گردد.

14-مشورت در امر مومنين پوياتر و سازمان يافته تر مي گردد.

15-كارها از دنيوي بودن و شكل رفرميستي داشتن خارج و مغزدار شده و رنگ اخروي بخود مي گيرد.

16-با وصيت متقابل به حق و صبر سازمان و كاركنان از خسران دورتر مي گردند.

17-ساعات كار به ساعات عبرت گيري و دانش اندوزي حين كار مبدل مي گردد.

18-كار از حالت موجرو مستاجر يا رئيس و مرئوسي يا قرارداد طرفيني خارج و به شكل عاشقانه صورت خواهد پذيرفت.

19-به شعار «حي علي خيرالعمل» جامه عمل پوشانده و هميشه در همه جاي سازمان مطلوب ترين كار، فعل و قول خير و احسن خواهد بود.

20-علاوه بر بخش «كلكم مسئول عن رعيته» بخش «كلكم راع» نيز مصداق پيدا خواهد نمود.

21- نظام مديريتي مشابه نظام مديريتي حضرت سليمان(ع) به وجود مي آيد (سوره نمل- آيه 20)

22-بستر تعاون در «بر» ايجاد شده و زمينه تعاون در «اثم» محدود و بلكه معدوم خواهد شد.

23-موارد خطا و اشتباه در طرح ها و برنامه هاي سازمان نمايان مي گردد.

حضرت علي مي فرمايند: آن كسي كه به استقبال آراي گوناگون برود موارد خطا و اشتباه را مي شناسد.

24- مشورت، تصميم ساز است و منافاتي با تصميم گيري قاطع مدير ندارد.

25- در مشورت كردن، محاسني همچون تفقد از نيروها و دخيل كردن آنها در تصميم سازي، شكوفايي استعدادها، گزينش بهترين راي، ايجاد انگيزه و علاقه براي اجراي تصميم نهاي نهفته است.

26-در كنار فكر و مشورت و تصميم گيري توكل برخدا لازم است.

 

در سوره آل عمران آيه 59 خداوند پس از بيان ضعف هاي جنگ احد، خطاب به نبي مكرم اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد: از تقصير آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش كن و براي تصميم گيري هاي آينده از آنان مشورت بگير. اما هنگامي كه تصميم گرفتي قاطع باش و به خدا توكل كن و آن را عملي ساز.

 

دوشنبه 18 مهر 1390 - 12:56


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری