پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 20:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان سيستان وبلوچستان

 

درسايه سار كرامت كريمان

 

دهه كرامت ، برمحبين اهل بيت عصمت وطهارت ، مبارك باد

 

سخن ازكرامت است وكريماني از خاندان مطهر وحي، سخن از كريمي است كه مثل آباء واجداد طاهرينش تما م هستي خويش رادر كف اخلاص گذاشت ويكجا تقديم محضر دوست نمود، سخن از آقاي آقايان، سيد السادات، شمس الشموس، مولايمان، ولي نعمتمان حضرت علي ابن موسي الرضا (سلام الله عليه) است.

قبل از آنكه به شرح مختصري از زندگي سراسر نور امام معصوممان بپردازيم، شايسته است بحث كوتاهي راجع به مسئله امامت داشته باشيم،امامت در حقيقت مقام انبياء وميراث اوصياء است، زيرا امامت، خلافت خدا ورسول او، ومقام اميرالمؤمنين عليه السلام است، وميراث حسن وحسين عليهم السلام است.

امامت، زمام دين ومايه نظام مسلمين وموجب صلاح دنيا وعزت مؤمنين است.

امامت، ريشة نمو كنندة اسلام وشاخه بلند آنست.

كامل شدن نماز وزكات وروزه وحج وجهاد وزياد شدن غنائم وصدقات واجراي حدود واحكام دين وصيانت ازحدود وثغور ممالك اسلامي، باوجود امام تحقق مي يابد

امام حلال خدا را حلال وحرام او را حرام مي داند، در اجراي حدود الهي قيام مي كند، از حريم دين دفاع مي نمايد، ومردم رابا حكمت وپند وموعظه نيكو وبرهان قاطع به راه پروردگار دعوت مي كند.

امام، مانند خورشيد درخشاني است كه نورش گيتي را گرفته، و از جهت رفعت مقام در افقي است كه دستها وديدگان نظيرش را درجمع مردمان نديده ونخواهد ديد.

امام، مانندآبي شيرين وگواراست براي تشنگان معارف الهيه ودلالت كننده بر طريق راستي، ونجات دهنده است از ورطه هاي هلاكت

امام، امين خدا وحجت اوست درميان بندگانش، به سوي او دعوت مي كند وازحقوق بندگانش دفاع مي نمايد

امام، از گناهان پاك واز عيوب منزه وبركنار است، به علم ودانش الهي مسلط، وحلم وبردباري درراه هدايت خلق راشعار خود ساخته.

امام، موجب نظام دين،وباعث عزت مسلمين، وخشم منافقين، وسبب هلاك كافرين است

امام، انسان منحصر به فرد ويگانة زمان خويش است، هيچ كس در دانش وتقوي و مكارم اخلاقي و....جز امام ديگر با او برابري نمي كند، تمام فضيلت مخصوص اوست، بدون اين كه محتاج به طلب واكتساب از غير بوده باشد، بلكه اين مواهب از جانب خداي بخشنده به او عطاء سده واختصاص يافته است.

صفات ممتاز وملكوتي امام خود بخود اورا براي احراز مقام امامت به مردم معرفي ميكند، زيرا امام از نظر علم وتقوي وشجاعت وزهد وساير ملكات نفساني بر همگان برتري دارد وهمين برتري وتفوق او دليل امامت اوست،

خليل ابن احمد بصري: در مورد حضرت علي سلام الله عليه، ميگويد، نياز مندي تمام مردم به او وبي نيازي او از همه مردم دليل بر اينست كه او امام همه است

اما براي اتمام حجت هم، تصريحات امام قبلي درباره نصب او لازم است

داود ابن سليمان ميگويد: به حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام، عرض كردم من مي ترسم حادثه اي پيش آيد وشما را نبينم، پس مرا مطلع فرماييد كه امام پس از شما كيست ؟ آقا فرمود، پسرم ابوالحسن علي ابن موسي الرضا عليه السلام است.

تاريخ تولد:

درروز يازدهم ذيقعده، سال 148 هجري در شهر مدينه ستاره فروزاني در آسمان خا ندان ولايت طالع، وامام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا (عليها السلام ) پابه عرصه وجود گذاشت، اين مشهور ترين قول است.

آمد آن ماه كه از بهر تماشاي رخش قرص خورشيدسرآسيمه زكيوان خيزد آمدآن نوگل خندان كه زانفاس خوشش زفضابوي گل وسنبل وريحان خيزد

آمدآن چشمه فياض كه از فيض دمش ابر رحمت زپي ريزش باران خيزد

صورت زيبايش گندمگون وجذاب بود و به جدگراميش رسول خدا صلي الله عليه وآله شباهت داشته است

كنيه اش ابولحسن، ومشهورترين لقب ايشان رضا بود والقاب ديگري هم براي ايشان بيان شده، از جمله، صابر، فاضل، وفي، رضي، علت اينكه حضرت مشهور به رضا شده بنا به فرموده فرزند بزرگوار شان حضرت امام محمد تقي سلام الله عليه، حق تعالي پدرم را به رضا مسمي گردانيد براي اينكه، درآسمانها پسنديده خدا بود ودر زمين پسنديده رسول خدا وائمه هدي سلام الله عليهم اجمعين، همه از او خوشنود بودند واورا براي امامت پسنديدند:

پدر بزرگوارش امام موسي بن جعفر، امام هفتم عليهما السلام، كه مستغني از توصيف وتمجيد است

مادر بزرگوارش ام ولد ونام شريفش نجمه، وبانامهاي تكتم، طاهره، وام البنين هم ناميده شده است.

نجمه خاتون بانويي بسيار بافضيلت وباتقوي واهل تهجد وعبادت بود، به طوريكه در دوران شيرخوارگي حضرت رضا، كمك كاري در امر شيردهي حضرت، تقاضا نمود، سؤال شد آيا شير شما كفايت نوزاد شما را نمي كند ؟ فرمود كفايت مي كند اما دراثر اشتغال به شيردهي از انجام نوافل واذكار مستحبي باز مي مانم، به اين جهت كمك مي خواهم.

دوران امامت آقا، بيست سال، از سال 183 تا 203 هجري قمري بوده

خلفاي غاصب زمان حضرت، هارون الرشيد، امين و مامون عباسي

شهادت حضرت، آخر صفر، درسن 55 سالگي، كه توسط مامون مسموم گشته

دردوران امامت ( سه سال در خراسان ) كه حساس ترين دوران زندگي سياسي آن حضرت بود

تنها فرزند امام عليه السلام حضرت امام محمد تقي معروف به جواد الائمه عليه السلام، كه در هنگام شهادت پدر بزرگوارش حدود هفت ساله بود.

دوران كودكي وجواني:

حضرت دوران كودكي وجواني را در مدينه منوره كه مهبط وحي بود در كنار پدر بزرگوارش سپري نمود ومستقيما تحت مراقبت وتعليم وتربيت آن نازنين امام معصوم بود،

دانشمند لبناني احمد مغنيه، مي نويسد – امام هشتم عليه السلام 35 سال درحيات بابركت پدر بزرگوارش بااو بود، كه قسمت اعظم آن، دردوره هارون الرشيد بوده وپدر نازنين ومعصوم امام، درحبس هارون بود، گاهي درزندان بغداد، وگاهي در بصره عمر مباركش گذشت، دراين مدت حضرت امام رضا عليه السلام سربر زانوي غم نهاده بود ونمي توانست اظهار غم واندوه كند وبه كسي درد دل نمايد، يا اظهار حق نمايد.

اين مختصر گنجايش ادامه سخن را در رابطه با دوران زندگي نوراني آن امام عزيز، نمي دهد به ناچار سخن را كوتاه مي كنيم و به طور خلاصه به بعضي از مكارم اخلاق حضرت وسخنان نوراني آن امام، مي پردازيم تا چراغي نوراني فرا راه همه ما باشد، عزيزاني كه مايل هستند، بدانند حكام خونخوار آن روزگار چه برسر امام مهرباني هاي مان آوردند توصيه ميشود، شرح زندگي كامل آقا رامطالعه بفرمايند

مكارم اخلاق:

حضرت امام رضا عليه السلام مانند ساير ائمه اطهار داراي گوهر پاك واصيل، وبه زيور فضائل نفساني واوصاف حميده آراسته واز هرگونه زشتي وپليدي ورزائل اخلاقي، پاك ومنزه بود زيرا خداوند متعال ساحت پاك پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله وخاندان مطهرش را با آيه تطهير، از هر عيب ونقصي دور داشته است.

زهد وعبادت:

امام عليه السلام در زهد وساده زيستي وپارسايي وعبادت، مانند اجداد طاهرينش بود، از محمدبن عباد روايت شده است كه حضرت رضا سلام الله عليه درتابستان برروي حصير مي نشست ودرزمستان بر روي فرشي مويي آرام ميگرفت، لباسهاي حضرت از جامه هاي زبر وخشن بود وچون از خانه پيش مردم مي رفت براي برخورد بامردم خود را مزين مي ساخت (عيون اخبار الرضا)

همانطور كه خود آقادرمقام معرفي امام فرمودند كه: امام كسي است كه عابد ترين مردم باشد، به حق كه خود آن حضرت از مصاديق كامل وبارز آن است،

از ابا صلت نقل شده كه آقا گاهي اوقات درشبانه روز حدود هزار ركعت نماز مي خواند

در هرسه روز يك دوره كامل قرآن تلاوت مي فرمود، ومي فرمود اگر بخواهم مي توانم كمتر از سه روز هم يك ختم داشته باشم، اما هنگاميكه آيات را تلاوت مي كنم در آنها تفكر وتدبر مي كنم،

تواضع وفروتني:

امام هشتم عليه السلام بسيار مؤدب ومتواضع بود، بااقشار مختلف مردم بافروتني رفتار مينمود ابراهيم بن عباس روايت مي كند، كه هرگز نديدم كه حضرت رضا عليه السلام درسخن گفتن به كسي ستمي كند، وبد بگويد ونديدم سخن كسي راقطع كند، بلكه صبر مي كرد تا او سخن خود را به پايان برساند، بعداز آن تكلم مي فرمود، هرگز نديدم كه در جمع، پاي مباركش را دراز كند، وهرگز نديدم كه خدمتگذاران خود را دشنام دهد، وهرگز نديدم درخنديدن قهقهه بزند، بلكه خنده او تبسم بود، وجون خلوت مي شد وسفره طعام برايش حاضر مي نمودند همه غلامان وخدمتگذاران، حتي دربان رابرسرسفره دعوت مي فرمود ودسته جمعي غذا مي خوردند ( عيون اخبار الرضا)

شيخ كليني (ره) ازمردي بلخي روايت كرده كه گفت من در مسافرت خراسان باحضرت رضا عليه السلام بودم، روز ي شاهد بودم كه آقا طعام طلبيد وخدمه خود را نيز برسر سفره غذا گرد آورد، گفتم فدايت شوم كاش خوان طعام آنها را جدا مي فرمودي ؟! فرمود ساكت باش، پروردگار ما تبارك وتعالي يكيست، پدر ومادر ما يكي است، وپاداش به اعمال ما بستگي دارد (منتهي الامال وروضه كافي )

اين نمونه بسيار كوچكي بود كه اشاره نموديم، زندگي امامان معصوم عليهم السلام مملو از اين برخوردهاي بسيار زيبا ومتواضعانه است.

علم ودانش:

بايد دانست كه علم امام را بادانش ديگران نميتوان مقايسه نمود، چون علم امام موهبتي والهامي است واز جانب خداوند، افاضه شده است

مرحوم طبرسي، از ابراهيم بن عباس نقل مي كند كه گفت، من نديدم حضرت رضا عليه السلام، از كسي چيزي بپرسد ويا غير از علم ودانش خود از ديگران چيزي نقل كند، درزمان حضرت، دانا تر از او نديدم.

 

درزمان حضرت رضا عليه السلام، مناظرات بسياري بين آن حضرت ورؤساي اديان وفرق ومذاهب صورت گرفته كه تفوق علمي او را بر همگان آشكارنمود

ازابوصلت هروي، روايت شده، كه من داناتر از علي بن موسي الرضا را نديدم وهر دانشمندي هم كه باوي مجالست ميكرد اين مطلب را تصديق مي نمود.

ونيز از او نقل شده، كه اسحاق بن موسي بن جعفر عليهما السلام، ميگفت، پدرم (امام هفتم ) بفرزندانش مي فرمود: اين برادر شما علي، عالم آل محمد (سلام الله عليهم ) است مسائل خود را از او بپرسيد ومطالب اورا نگهداري كنيد، من از پدرم جعفربن محمد امام صادق عليه السلام شنيدم كه مكرر به من ميفرمود، عالم آل محمد در صلب توست، كاش من اورا ميديدم، وي با اميرالمؤمنين همنام است. (ترجمه اعلام الوري)

ابن شهرآشوب، در مناقب خود ازسليمان جعفري نقل ميكند كه گفت من در خدمت امام رضا عليه السلام بودم، خانه پراز جمعيت بود ومرتب از آقا سؤال مينمودند وايشان پاسخ ميفرمود، دريك لحظه باخودم گفتم اينها پيامبران وانبيا هستند، حضرت مردم را رها كرد ورو بمن نمود وفرمود، اي سليمان ! ائمه دانايان وبردبارانند، وجاهل آنهارا پيغمبران گمان كند درحاليكه پغمبر نيستند.

طبرسي از ابوالصلت روايت كرده، كه حضرت رضاعليه السلام را ديدم با مردم باهر زباني سخن ميگفت وبخدا سوكند از هركسي بزبان آنكس آشناتر وفصيح تر بود، يكي از روزها خدمت آقا رسيدم وعرض كردم يابن رسول الله (صلي الله عليه وآله) من در تعجبم كه شما چگونه همه زبانها را ميدانيد ! ؟ فرمود، اي اباصلت من حجت خداوند درميان مردم هستم، وخداوند درصورتي با مردم اتمام حجت ميكند كه حجت او همه زبانها را بداند، مگر نشنيده اي كه حضرت علي عليه السلام فرمود به ما فصل الخطاب، داده اند، يعني آشنايي با لغات مختلف، (ترجمه اعلام الوري ص 444)

جود وبخشش:

ائمه اطهارعليهم السلام كه در همه فضائل اخلاقي سرآمد بودند در جود وبخشش هم بي نظير بودند، در زيارت جامعه كبيره مي خوانيم، عادت شما احسان وسجيه ومنش شما كرامت، درباره بذل بخشش وانفاق حضرت رضا عليه السلام، روايات فراواني نقل شده كه به جهت اختصار دركلام به چند روايت بسنده ميكنيم

ابن شهر آشوب مي نويسد، امام عليه السلام در روز عرفه در خراسان تمام اموال خود را در راه خدا بخشيد، فضل بن سهل عرض كرد اينگونه بخشش غرامت است ! حضرت فرمود نه ! بلكه غنيمت است، سپس فرمود هرگز غرامت نشمار آنچه راكه بوسيله آن طلب اجروكرامت ميكني (مناقب جلد 2)

يعقوبن اسحاق، ميگويد: مردي خدمت امام رسيد وعرض كرد به قدر مروتت بمن عطا فرما، حضرت فرمود،اين اندازه مقدور من نيست، گفت به اندازه مروت من، آقا فرمود اين ممكن است، وبه غلام خود فرمود دويست دينار به اوبدهد ( مناقب جلد 2)

مرحوم كليني از اسبع بن حمزه نقل ميكند كه من در مجلس حضرت رضا عليه السلام بودم وحضرت با تعداد زيادي از مردم صحبت مي فرمود ومردم از آن حضرت در مورد مسائل مختلف سؤال ميكردند، در اين حال مردي وارد شد وبه امام سلام كرد وگفت، ازمواليان شما هستم در سفر حج هزينه سفر گم كرده ام به من كمك كنيد كه به ديار خود برگردم، قول ميدهم آنچه به من بدهيد به عنوان صدقه ازطرف شما بدهم چون من نيازمند نيستم، آقا فرمود صبر كن، پس از آنكه مردم رفتند وخلوت شد، آقا به درون اطاق رفتند واز پشت در دويست دينار به او دادند وفرمودند بگير وبرو كه توهم مرا نبيني منهم تورانبينم، چون به مقصد رسيدي آنرا به عنوان بركت زندگيت نگهدار وصدقه نده،

سليمان كه آنجا بود از آقا پرسيد شما كه احساني فرموديد چراخود را نشان نداديد ؟! فرمود: از ترس اينكه مبادا از جهت برآوردن نياز او ذلت سؤال را در چهره اش ببينم، مگر نشنيده اي ؟ كه پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) فرمود: كسيكه احسان خود را بپوشاند ومخفي بدارد، فضيلت آن برابر هفتاد حج است وكسي كه گناه وبدي راآشكار كند خوار وسرافكنده شود، وپوشاننده گناه آمرزيده است.

ازفرمايشات آن حضرت:

 

1- خاموشي وسكوت، دري از درهاي حكمت است، زيرا كه خاموشي دوستي مي آورد وبه هركار خيري راهنماست

2- بامردم بامودت ودوستي رفتار نمودن، نيمي از عقل است

3- خداوند قيل وقال بيهوده وتلف كردن مال وزياد سؤال نمودن را دشمن ميدارد

4- از آن حضرت از بهترين بندگان پرسيدند ؟ فرمود: يهترين بندگان خدا كساني هستند، كه هرگاه نيكي كنند خرسند شوند، واگر كار بدي انجام دهند، طلب آمرزش كنند، واگر به آ نان هديه اي داده شود سپاسگذاري كنند، ودرهنگام گرفتاري شكيبا باشندوهرگاه خشمگين شوند عفو نموده وگذشت مي كنند

5- از آن حضرت سؤال شد چگونه صبح كردي ؟ فرمود: صبح كردم درحاليكه از عمر كاسته شده، وعمل وكردار ثبت گرديده، ريسمان مرگ درگردن ماست، وآتش دنبال ما، ونمي انيم باما چه ميكنند؟

زائري بارانيم آقا بدادم ميرسي ؟ بي پناهم خسته ام تنها، بدادم ميرسي

گرچه آهو نيستم، اما پراز دلتنگيم ضامن چشمان آهوها، به دادم ميرسي

من دخيل التماسم را به چشمت بسته ام هشتمين دردانه زهرا، بدادم ميرسي ؟

اللهم صل علي علي بن موسي الرضا وعلي اهل بيته الطيبين الطاهرين

 

 

در سايه سار كرامت كريمان 2

صلي الله عليك يا فاطمة المعصومه يا بنت موسي بن جعفر عليهما السلام ورحمة الله وبركاته.

به جان پاك تواي دختر اسلام سلام به هرزمان ومكان، به هرمقام سلام

تويي كه شاه خراسان بود برادر تو برآن مقام رفيع وبراين مقام، سلام

به هرعدد كه تكلم شود به ليل ونهار هزاربارفزونتر، زهر كلام، سلام

حضرت معصومه سلام الله عليها، خواهر بزرگوار امام رضا عليه السلام، درروز اول ماه ذيقعده از سال 173 هجري قمري در خانه نوراني امام هفتم، ازمادري باتقوا ومؤمنه به نام نجمه، كه به سبب طهارت روح وجسم توسط امام معصوم، طاهره لقب گرفت، پابه عرصه زندگي گذاشت، نام آن بزرگوار فاطمه بود و چون بسيار وارسته وپاكيزه جان بود وهرگز لغزشي از او مشاهده نشد، به معصومه مشهور گرديد.

تاريخ هجرت اين بزگوار رابه ايران، درسن 28 سالگي، سال 201 از هجرت بيان نموده اند كه براي ديدار برادر بزرگوارشان وولي امرشان، دقيقا پس از يك سال از تشريف فرمايي امام رضا عليه السلام بوده، سخن دركيفيت ارتحال ياشهادت ايشان بسيار است، كه در اين مختصر جاي بحث آن نيست.

حضور اين نازدانه از خاندان وحي و رسالت همچون برادر بزگوارشان امام معصوم حضرت علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية والثناء مايه خير وبركت ورحمت است، در جوار اين بزگوار، علما وفقهاء بزرگ اسلام، در طول تاريخ به كسب علم ودانش وفقاهت پرداخته اند، مضجع شريف اين عزيز، مامن وپناه محبين خاندان رسالت بوده وهست، از وجود با بركتش اعجازها وكرامتهاي بيشمار مشاهده شده ومي شود، كه اين نازنين به كريمه اهل بيت مشهور گشته. درشان ومنزلت او همين بس كه سه امام معصوم در مقام ومنزلت آن حضرت فرموده اند، كه زائر وعارف به حق حضرت معصومه سلام الله عليها بهشت برايش واجب است،

امام صادق عليه السلام فرمودند: خداوند حرمي دارد، به نام مكه، پيامبر خدا صلي الله عليه واله، حرمي دارد، در مدينه، واميرالمؤ منين حرمي دارد،درنجف، وما خاندان وحي حرمي داريم وآن در شهر قم است، درادامه فرمايش خويش فرمود: به زودي درشهرقم دختري از من دفن مي شود واو فاطمه ( حضرت معصومه عليهاالسلام)است، هركس اورا زيارت كند بهشت براو واجب شود.

امام جوادالائمه سلام الله عليه فرمودند: ثواب زيارت عمه ام حضرت فاطمه معصومه عليهاسلام، ثواب زيارت مادرمان فاطمه زهراء سلام الله عليها ست

امام رضا عليه السلام، درجواب سعداشعري قمي فرمودند، هركس خواهرم رادرقم زيارت كند، وعارف به حقش باشد، بهشت برايش واجب است.

درتاريخ نوراني اسلام، نام پنج فاطمه از درخشش خاصي برخورداراست

1- فاطمه زهرا، سلام الله عليها، كوثر جاودان خاندان نبوت ورسالت، حجت حق بر ساير حجج، بانويي كه مادر پدرلقب گرفت،

2- فاطمه بنت اسد، مادر بزرگوار امام علي سلام الله عليه

3- فاطمه دختر بزرگوار امام علي بن ابيطالب، كه از همسر ديگري بوده، ودركنار حضرت زينب سلام الله عليه نيك درخشيده است

4- فاطمه دختر امام حسين سلام الله عليهما كه در واقعه عاشورا خوب ايفاي نقش نمود

5 – فاطمه معصومه سلام الله عليها، كه وجود نازنينش درايران اسلامي، منشا خير وبركت است ومرقد وبارگاه باعظمتش پناهگاه همه مشتاقان، نيازمندان، وبي پناهان است

جالب است بدانيم كه در ميان اين فاطمه ها، دو فاطمه، استسنايي هستند، چرا؟! چون دونفر از معصومين فدايي آنها بوده اند، اول حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها كه شنيده ايد، پيامبر ي كه معصوم است و هرگزكلامي خلاف اززبان مباركش شنيده نشده، به فاطمه اش فرمود( فداها ابوها ) پدرش فدايش باد، دومين فاطمه كه پدر بزرگوارش حضرت امام موسي بن جعفر عليهما السلام سه بار فرمود( فداها ابوها ) حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها است: خداوند روزبه روز معرفت، مودت، ومحبت اين عزيزان را روزي ما بفرمايد

اي گل بوستان آل الله رونق گلستان آل الله

اي حريمت، حريم آل رسول مظهر عصمت وعفاف بتول

انبيا زائران درگاهت حوريان محو طلعت ماهت

اولياء، بحر انورت جويند دربرت اسفعي لنا گويند

اي بهين دخت موسي جعفر اي رضا را تو بهترين خواهر

نازنين عمه امام جواد جان فداي تو اي نكو بنياد

در پايان، حديثي زيبا از امام صادق سلام الله عليه را تقديم محبين اهل بيت عصمت وطهارت مي نماييم كه نشان دهنده اوج عظمت قم وساكن عظيم الشان آن ديار است

حضرت فرمود: آگاه باشيد، كه قم كوفه كوچك است، آگاه باشيد كه بهشت هشت در دارد، كه سه در آن به سوي قم باز مي شود، بزودي بانويي از فرزندان من دراين شهر دفن ميشود كه نامش فاطمه دختر موسي بن جعفراست، باشفاعت او همه شعيان من وارد بهشت مي شوند.

 

 

تهيه و تنظيم: طيبه اسماعيلي يكتا

مسئول امور بانوان اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان

 

سه‌شنبه 12 مهر 1390 - 9:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری