جمعه 9 خرداد 1399 - 7:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

پيرامون كدام محورها و موضوعات پيشنهاد دهيم؟ (قسمت دوم)

 

كيفيت از اصلاح فرآيند حاصل مي گردد نه از بازرسي

ادواردز دمينگ

مكانيزه كردن

-هر پيشنهادي كه تمام يا قسمتي از فعاليت ها و وظايف (مراحل اجرا) را ماشيني كند يا به اتوماسيون كارها بيانجامد.

-هر پيشنهادي كه فعاليت هاي مكانيزه فعلي را بهبود بخشيده موجب صرفه جويي در امكانات و تجهيزات و نيروي انساني گردد و يا بازده آنها را افزايش دهد.

-هر پيشنهادي كه به شناخت، ذخيره، توزيع و استفاده صحيح تر از اطلاعات كمك كند.

-هر پيشنهادي كه دسترسي وسيع تر و آسانتري را به اطلاعات مورد نياز از طريق تجهيزات ماشيني ميسر سازد.

-هر پيشنهادي كه موجب استفاده بهينه از نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود گردد.

-هر پيشنهادي اعم از ابتكار، اختراع، مشابه ساز كه باعث تسهيل در كار يا كاهش هزينه ها و يا تسريع در امور گردد.

 

حذف و ايجاد كنترل

-هر پيشنهادي كه كنترل هاي مكرر يا غير موثر را حذف كند.

-هر پيشنهادي كه كنترل هاي موجود را موثرتر نمايد.

-هر پيشنهادي كه با ايجاد كنترل، نحوه اجرا و كيفيت انجام كار را بهبود بخشيده و يا بازده سيستم ها را بي آنكه كندي يا طولاني شدن مسير انجام دادن كار را باعث شود، افزايش دهد.

-هر پيشنهادي كه اعمال كنترل و نظارت را بر مراحل اجرايي و عملياتي نزديكتر نموده و موجب بهبود و تسريع در انجام مراحل مختلف كار گردد.

 

ادامه دارد...

 

چهارشنبه 6 مهر 1390 - 11:19


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری