سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 14:59
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

سينماي ديني از تئوري تا عمل

 

سينماي ديني از تئوري تا عمل – مجموعه مقالات برگزيده و چكيده پژوهش‌هاي جشنواره سراسري فيلم ديني رويش

به كوشش : علي صداقت كريمي

چاپ و تيراژ : 1387 / 3000 نسخه

ناشر : حوزه هنري استان خراسان رضوي

 

پيشگفتار ، سينماي ديني و رويكردهاي آن ، مناسك‌گرايي در عرصه فيلم‌هاي كوتاه ديني ، سينماي معناگرا و نسبي‌نگري فرهنگي ، دين و سينماي تماشاگرپسند ، ديدن و ديده‌شدن عناصر مجزاي سينمايي و ديني در فيلم ، فيلم كوتاه و همچنين ستايش يا نقد ؟! مساله دين و مطالعات سينمايي عناوين اصلي كتاب حاضر مي‌‌‌‌باشد . علي صداقت‌كريمي در پيشگفتار كتاب بيان مي‌كند كه سينماي ديني به خصوص در سالهاي پس از انقلاب ، همواره از موضوعات پرمناقشه در ادبيات كشور بوده است . صداقت كريمي ادامه مي‌دهد كه در اين مدت ماهيت اين نوع سينما ذهن انديشمندان فراواني را در حوزه دين و سينما به خود مشغول داشته و نظريات فراواني را درباره آن رقم زده است . وي تاكيد مي‌كند كه بطور كلي اين نظريات داراي دو ويژگي عمده تنوع اين نظريات و روش تدوين اين نظريات است.

علي صداقت كريمي ادامه مي‌دهد كه جشنواره رويش بعنوان جشنواره‌اي كه موضوع دين را به صراحت در صدر فراخوان مقالات خود مطرح نمود ، نخستين جشنواره‌اي كه در برابر فضاي تعريف مدارانه‌اي ( از نوع تعريف پيشيني ) كه در عرصه سينماي ديني وجود دارد ،‌ بستري براي ارائه آثاري از اين دست به وجود آورد . صداقت كريمي يادآور مي‌شود كه با توجه به خلاهاي موجود در عرصه سينماي ديني در اين جشنواره در گام نخست سعي كرده است تا به جاي ارائه تعاريف پيشيني از سينماي ديني ، آنرا به فيلمسازان واگذار نمايد تا هر يك ، بر اساس برداشت خود از اين موضوع به خلق اثر بپردازند . وي درباره محتواي كتاب "" سينماي ديني از تئوري تا عمل " اظهار مي‌كند كه مقالات موجود در اين كتاب چكيده‌اي از مجموع بيش از 3500 صفحه پژوهش انجام شده در نخستين جشنواره رويش است.

مساله سينماي ديني و اهميت تحقيق پيرامون آن ،‌ پيرامون دين و ابعاد آن ، روايت‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به سينماي ديني ، راهكارهاي پيشنهادي جهت توسعه سينماي ديني ، سوالات اساسي جهت بحث و مطالعه بيشتر ، تحليل محتواي فيلم‌هاي كوتاه داستاني ارسالي به اولين جشنواره رويش ، بيان مساله ، مباني نظري دين ، بررسي تعاريف دين ، جمع‌بندي و بيان تعريف دين ، تعريف به كمك ابعاد دين ، تلاش براي ارائه يك تعريف جامع از دين ،  سينماي ديني ، پيشينه تحقيق ، روش تحقيق ، يافته‌هاي تحقيق ، ابعاد كلي دين و همچنين بحث و بررسي يافته‌ ها موضوعاتي هستند كه در فصول كتاب حاضر با عناوين سينماي ديني و رويكردهاي آن و همچنين مناسك‌گرايي در عرصه فيلم‌هاي كوتاه ديني مورد بررسي قرار مي‌گيرند .

مقدمه فصل « سينماي معناگرا و نسبي‌نگري فرهنگي » به اين مهم اشاره مي‌كند كه هنر برگرفته از واژه پهلوي « هونره » است ؛ در اين زبان « هو » به معناي « نيكي » و « نره » به معناي « مرد دلير و شجاع » است و دليري و شجاعت وقتي حاصل مي‌شود كه شخصي از مرتبه اضطراب و دودلي به مرتبه امنيت و اطمينان برسد . محمدرضا مريدي ادامه مي‌دهد كه به اين ترتيب هنر در تمدن ايراني به معناي فضليت درون است . فضيلتي مربوط به قلب و دل آدمي و اين تلقي از هنر ، بيشتر به دين مربوط مي‌شود . اما امروزه وقتي مي‌گوييم هنر ، مراد «آرت » است كه در تمدن غرب تحت عنوان زيباشناسي مطرح است و مبتني بر « تخنه » يوناني است . تخنه بيشتر به ساخت و ساز مربوط است ، يعني با فن هنرمند ، نه با حضور (ديني ) هنرمند . مريدي تاكيد مي‌كند كه ديني بودن هنر بدين معناست كه سير در هنر ، راهبر مبادي عاليه وجود آدمي باشد . ادامه اين فصل جنبه‌هاي هنر ديني برحسب ويژگي‌هاي تجربه ديني را مورد كنكاش نظر قرار مي‌دهد .

دين و سينماي تماشاگر پسند ؛ به قلم كنراد آستوالت با ترجمه ارميا نسابه ، ديده و ديده شدن : عناصر مجزاي سينمايي و ديني در فيلم ؛‌ به قلم گرگ واتكينز و با ترجمه ارميا نسابه ، فيلم كوتاه به قلم يوهانز ريس و همچنين ستايش يا نقد مساله دين و مطالعات سينمايي به قلم جان لايدن عناوين بعدي كتاب « سينماي ديني از تئوري تا عمل » است كه ابعاد مختلف آن در معرض آگاهي و قضاوت خوانندگان قرار مي‌گيرد . جان لايدن در فصل آخر كتاب اين مطلب را يادآور مي‌شود كه امروزه ، نقد و بررسي فيلم در حوزه دين و پژوهش‌هاي ديني ، اجماع عمومي وسيعي را به خود معطوف داشته است. فيلم ها ، خودآگاه يا ناخودآگاه در برگيرنده رمزها ونمادها ديني بسياري هستند و چه بسا منعكس كننده نگاهي جهان شمول و هستي‌شناسانه‌اند كه از اين لحاظ ، كاركردي مشابه با دين در فرهنگ دارند .

سينماي ديني از تئوري تا عمل – مجموعه مقالات برگزيده و چكيده پژوهش‌هاي جشنواره سراسري فيلم ديني رويش در چاپ اول خود با تيراژ 3000 نسخه توسط حوزه هنري استان خراسان رضوي انتشار يافته است .

 

چهارشنبه 6 مهر 1390 - 10:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری