سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 17:47
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ستاره سعادت

 

فرهنگ آهنگ سازي

 

فرهنگ آهنگ سازي(جلد اول)

عليرضا مشايخي

چاپ اول: 1390

شابك: 9-6-9014514-0-979

شمارگان: 2500نسخه

قيمت: 6900 تومان

بين آنچه هنرجويان آهنگ سازي در مدارس موسيقي فرا مي گيرند و انچه در محيط موسيقي جدي اتفاق مي افتد. فضايي خالي وجود دارد كه براي آهنگسازان جوان مي تواند بسيار آزاردهنده باشد. اين فضاي خالي نه فقط در ايران كه در بسياري از شهرهاي مغرب زمين نيز مي توانند وجود داشته باشد. هدف اين كتاب پر كردن اين فضاي خالي است. به همين دليل و با توجه به كمبودهاي معمولي موسيقي در ايران در اين كتاب كوشش بر اين بوده است كه بعضي از مسائل كليدي به طور فشرده يادآوري شود.اين كتاب در چهار بخش تعبيه شده است .

 بخش اول شامل گفتارهاي فضاي هارموني در تسلسل آگوردها، نتهاي غريبه و نت هاي تبديلي، مدولاسيون است. بخش دوم  مروري اجمالي بر مباني كنترپوان نام دارد و شامل گفتارهاي در مقابل همه قرار دادن بخش ها و مقدمه بر نگارش انوانسيون است. در بخش سوم نيز بر مصالح اوليه فرمشناسي بحث مي شود و بخش چهارم از نظم هاي از پيش ساخته شده در دو گفتار موسيقي دوازده تني و سربل صبحبت مي شود.و در پايان منابع و آثار صوتي منتشر شده از عليرضا مشايخي و تاليفات منتشر شده از علي رضا مشايخي مطالب پااني را تشكيل مي دهند.

پيشگفتار اين كتاب درباره نظام هاي صوتي، از مدهاي قديم تا آزمايش هاي موسيقي سربل سخن مي گويد.

بخش اول  مخاطب با آموردها اجمالي آشنا مي شودو به حركت درون يك بخش، كاربرد آكوردها، نقش آرپژ د موتيوها و تم هاي اصلي در گفتار اول مي پردازد.

«در بسياري از آثار كلاسيك و قبل از آن در باخ مي بينيم كه استادان چگونه از آريژ استفاده هاي كليدي كرده اند.»

 در ادامه در گفتار دوم نت هاي تبديلي، نمايان هاي مقت يا تبديلي، نتهاي تبديلي در آگوردهاي هفتم، نت هاي غريبه، نت هاي تاخير، نت هاي آپاژياتور، نتهاي يا آكوردهاي پيش نمود، نت هاي گذر، نت هاي همسايه، نت هاي گريز و نت هاي پدال، مورد بحث قرار مي گيرد تا مخاطب با آنها آشنا شود.

«هنگامي  كه در تناليته  موسيقي مي نويسيم اساس قطعه ما در يكي از مدهاي منيور است يا ماژور است كه اين مدها هفت نت نام دارند. در عين حال مي دانيم كه گام كروماتيك دوازده تن در اختيار ما مي گذارد. نت هاي تبديلي و نت هاي غريبه در حقيقت راه را براي استفاده از پنج تني كه در تناليته ما نيستند باز مي كنند.»

در گفتار سوم از مدولاسيون دياتونيك، مدولاسيون به مدهاي همسايه، مدولاسيون به دو پنجم بالاتر يا پايين تر، مدولاسيون راه دور به طرف بالا، مدولاسيون راه دور به طرف پايين، مدولاسيون كروماتيك و مدولاسيونآنارمونيك، صحبت مي شود.

«هنگامي كه مي خواهيم از تناليته اي به تناليته اي  ديگر برويم از سه راه و گاهي از تلفيق اين سه راه مي توانيم به مقصد برسيم. اين سه راه عبارت اند از: مدولاسيون دياتونيك، مدولاسون كروماتيك و مدولاسيون آنارمونيك».

در بخش دوم وگفتار اول آن نمونه هايي از دو نت در مقابل يك نت، استفاده از فواصل پيوسته،  سه در مقابل يك و چهار در مقابل يك را مي خوانيم.

«در شيوه تدريس من به نوشتن انوانسيون و فوگ كه در بستر كنترپوان شكل مي گيرند، توجه خاصي شده است و زمينه ادراك اين قطعات مايلم مسائل كليدي را مرور كنم.

در بخش دوم هم تم در انوانسيون و فوگ، انوانسيون سه صدايي و نقش سكوت را با هم مرور مي كنيم.

«سعي كنيد بخش هاي دوگانه انوانسيون هاي دو صدايي باخ را مجزا از هم بنوازيد. خواهيد ديد كه هر بخش مي تواند نياز موسيقي شما را در بهترين سطح ممكن پاسخ گويد.»

همچنين، در بخش سوم موتيو و خويشاوندهايش، عبارت پردازي، تسلل ثابت، تسلسل روان، تسلسل شكل الگو، تسلسل الگو در خدمت بيان ايده اصلي، تسلسل در خدمت بسط، عبارت پردازي بسته و عبارت پردازي باز را مي خوانيم.

«سه عنصر اصلي كه براي تحليل موسقي به كار مي گيريم  عبارتند از موتيو، تسلسل روان، اين سه عنصر با هم خويشاوندند و موتيو از جهاتي ريشه همه آن هاست  و به همين جهت موتيو اولين موضوع موردبحث خواهد بود.»

گفتار اول بخش چهارم نيز بحث هاي مباني تفكر دوازده تني، تكرار نت، به كار گيري شكل هاي اصلي،رابطه بين شكل هاي گوناگون، انتقال ها، روش هاي اصلي به كارگيري روند، روش افقي، روش بريده، روش هاي عمودي، افقي، و بريده، در آثار استادان موسيقي دوازده تني، دوازده تني بريده و فرم شناسي كلاسيك در آثار دوازده تني، را مورد بحث و تدريس قرار مي گيرد.

«هنگامي كه از نظم پيش ساخته صحبت مي كنيم كه نظام صوتي خود اساس آكورئشناسي قطعه قرار گيرد.»

گفتار دوم بخش چهارم هم به سريل پرداخته شده است.

«سريل به معناي اخص كلمه براي مكاشفه مجدد آزادي ضروري بود موسيقي سريل در حقيقت عبور مجددي به آزادي آهنگساز  و شنونده است. زيرا نظم هاي از پيش ساخته شده در نهايت به فضايي مي رسد كه م ها خود را از آهنگسازان آزاد مي كنند  و خود آهنگساز را به منزله شنونده در مقابل اتفاقات پيش بيني ناپذير قرار مي دهند و آهنگساز آمادگي يدا مي كند كه با نگرشي جديد به اين اتفاقات پيش بيني ناپذير بينديشد.

از  ديگر تاليفات منتشرشده عليرضا مشايخي، موسيقي براي پيانو، خوانشو شمارش موسيقيايي، لحظه ها، كنترپوان مدال، آهنگسازي به شيوه باخ و تداوم تفكر از جمله كتبي است كه از سوي عليرضا مشايخي به چاپ رسيده است.

جلد اول فرهنگ آهنگ سازي از سوي عليرضا مشايخي براي اولين بار در سال جاري با شمارگان 2500 نسخه و قيمت 6900 تومان منتشر شده است.

 

دوشنبه 28 شهريور 1390 - 13:55


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری