جمعه 20 تير 1399 - 4:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان مازندران

 

نقش ولايت محوري در مقابله با جنگ نرم

 

مقدمه:

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در يك منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه همراه با شعور و آگاهي سياسي ملت در برابر استكبار جهاني درخشيد موج بيداري ايران اسلامي الگويي نوين و تمام عيار براي جهانيان گرديد كه به مضاعف آن فراروي افق روشن براي مسلمانان و مستضعفان هويدا شد. رويارويي جهان غرب با جمهوري اسلامي ايران در دهه هاي اول و دوم انقلاب با ترفند جنگ سخت كليد خورد اما توفيقي چندان به دست نياورد و در روزهاي پاياني دهه سوم انقلاب ، دشمن به طراحي بزرگي در زمينه تهاجمي نرم دست زد كه به فرموده مقام معظم رهبري جنگ فرهنگي « نرم » تهاجم فرهنگي ، شبيخون فرهنگي و يا ناتوي فرهنگي است. مورد تهديد واقع شدن ارزش ها و اصول انقلاب دشمن در جنگ تمام عيار نرم عليه ايران تا حدودي زياد به خواسته هايش رسيدند. هوشياري و درايت مقام معظم رهبري به عنوان سكاندار جمهوري اسلامي در سالهاي اخير بر ضرورت و اهميت موضوع بر انگيخت ايشان در مقابله با دشمن تأكيد دارند كه دشمن به زير ساختهاي جامعه ارزشهاي نظام را هدف قرار داده است بنابراين بايد هميشه هوشيار باشيم . نقش كليدي ولايت فقيه در آگاهي روشنگري جامعه نسبت به ترفندهاي دشمن از جمله جنگ آرام و نرم از اهميت مهمي برخوردار است اصلي ترين و محوري ترين عنصر جامعه يعني « ولايت فقيه » ، در رأس همه ، هدفهاي دشمن مي باشد لذا تدبير و تحليل ايشان در جهت آگاهي و هوشياري جامعه نوعي واقع بيني تيز و هوشيارانه است كه نمود از مباني فكري و بنيادين نظام در تمام شرايطهاي در جهت مصون سازي و پيشگيري از تهديدات دشمنان مي باشد. هدايت داهيانه مقام معظم رهبري در جهت فرهنگ سازي جامعه نقش آگاهي هاي سياسي و اعتقادي و بصيرت ملت ايران ضرورت پرداختن به آن است كه بايد مد نظر همه ملت و مسئولان باشد. دشمن شناسي و دشمن ستيزي شناخت انواع تهديدات و ابزارهاي نرم دشمن بهره گيري از قدرت نرم و سخت جامعه تأثيرگذاري غير ملموس و محسوس با نوعي دستيابي به قدرت از طريق فضاسازي و كنترل ذهنيت و اراده در جهت بصيرت جامعه است كه دشمن سعي در مخدوش كردن آن دارد از اين رو تمام دستگاههاي فرهنگي و آموئزشي كشور موظفند تا با مهندسي فرهنگي و همسو و همسان با نيازهاي فرهنگي جامعه به قول مقام معظم رهبري جبهه فرهنگي خوبي را در مقابل دشمن تشكيل دهند، بنابراين عدم هوشياري و بصيرت جامعه باعث بحراني شدن هويت ها، مشروعيت ها، عدم مشاركت مي گردد كه بشر مناسبي را براي هدف تيرهاي نرم و سخت دشمنان مي شود . در اين راستا ايران اسلامي با موقعيتي سرشار از اميد به آينده و شكوفايي و توسعه در جهت رفاه با پشتوانه عظيم قدرت نرم، انقلاب اسلامي ، دفاع مقدس ، و بهره گيري از سيره ي اهل بيت (س) و  استفاده از تمام ظرفيت ها از جمله بهره مندي از رسانه ملي در جهت خدمت رساني به مدد رام نمون رسانه هاي صوتي و تصويري و مكتوبي در جهت آرمانها و ارزشهاي نظام گام بردارد و در حفظ و امنيت جامعه بكوشد تا بتواند بر فضاي مجازي حاصل از اغواگري صاحبان رسانه هاي غربي پيروز گردد. كه در اين عرصه ها مصون سازي جامعه در راستا پيوند با ولي فقيه و وحدت و انسجام ملي امكان پذير است.

 

صحنه رويارويي غرب با جمهوري اسلامي ايران :

انقلاب اسلامي ايران، بر اساس تعاليم اسلام بوده، اسلامي كه به رهبري پيامبر اعظم (س) و تعاليم قرآني هيچ گاه در فكر تجاوز و جنگ نبوده، و هميشه بشريت را به صلح و دوستي و عدالت دعوت مي نمود و در مقابل ظلم و ستم زورگويان زمان، دفاع ازعقايد و ارزشهاي انساني را واجب مي دانست، حكومتي كه بر گرفته از تعاليم قرآني و اسلامي. پيروزي انقلاب اسلامي در يك منطقه ي حساس و استراتژيك خاورميانه ، يك نوآوري قرن بود. نوآوري همراه با شعور و بينش و آگهي هاي سياسي مردم در مقابل رژيم وابسته و اربابش آمريكا و استكبار جهاني . موج بيداري اسلامي در دنيا با الگوي قرآني و سيره اهل بيت(س) فرا روي مسلمانان و مستضعفان جهان قرار گرفت و هرچه بيشتر منافع زورگويان را به خطر انداخت . بديهي است ، تنازع و بقا  فزون خواهي برخي قدرتهاي استكباري از ديروباز، بستر رويارويي ملت ها و دولت ها و تمدن ها گرديد و در طول تاريخ دستهاي زورگويان به خون ميليونها انسان بي گناه آلوده شد. جمهوري اسلامي ايران با تأسي از حكومت جهاني پيامبر اعظم، كه خداوند فرمودند:

« ما ارسلنك الارحمه للعالمين » (1)پيامبر (س) رحمت براي جهانيان است.

افق روشني را براي جهانيان به ارمغان اورد. اما در همان آغاز پس از استقرار علي رغم محدوديت ها و فشارهاي داخلي و خارجي و سياست مشغول سازي و درگيريهاي داخلي و تجزيه طلبانه ي غرب و تحميل هشت سال جنگ با هدف سرنگوني نظام نوپا و تضعيف توانمنديها ازطريق استحاله و انزوا و . . .  دشمن نتوانستند وحدت و يكپارچگي ملت ايران را متزلزل كنند. اما امروزه كارشناسان و نظريه پردازان سياسي و امنيتي بر اين باورند كه تهديدات سخت نمي تواند در مقابل سيل عظيم و وحدت آفرين مردم خدشه وارد كند از اين رو تهديدات نرم را به عنوان مهمترين راهكار اصلي استكبار جهاني براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران در دستور كاردارند.

« جان گالوپن» فرمانده نيروهاي ناتو در سال « 1992 (م) » « 1371 « ش»» با غرور تمام اظهار داشت:

« ما جنگ سرد را از روسيه كمونيست برديم وي دوران جنگ سرد عليه كمونيست را مجروي 70 ساله ناميده و افزوده در حال مي توانيم پس از يك كجروي 70 ساله به نبرد واقعي خود كه قدمتي 1400 ساله دارد و همان رويارويي با اسلام است باز گرديم»(2) پس از يك كجروي 70 ساله در رويارويي با جهان اسلام بويژه جمهوري اسلامي در دهه هاي اول انقلاب اسلامي با مقابله سخت نتوانست پيروز شوند اما در دهه هاي دوم انقلاب در حوزه، اقتصادي نتيجه ي جز شكست به دست نياوردند و در ادامه هم تهاجم نرمي عليه ارززش هاي نظام با راه انداختند اما با پيروزي نظام اسلامي در همه حوزه ها باعث رسوايي و شكست روز افزون شان شد. در پايان دهه هاي سوم انقلاب به طراحي بزرگي در زمينه فرهنگ و تهاجم فرهنگي دست زدند كه نوك پيكان تيرهايشان را سوي ارزش ها و اصول انقلاب اسلامي هدف قرار دادند. مورد تهديد و ترديد واقع شدن ارزش ها و اصول نظام در جنگ نرم بر عليه ايران كليد خورد و غرب در اين عرصه با تحميل اهداف شوم خود توانست تا حدودي به خواسته هاي تهاجمي خود برآيد. دشمن موفق شد در درون نظام پايگاه هاي رسانه اي اعم از روزنامه ، نشريات و كتب به دست آورد. و حتي در مراكز كانون هاي فرهنگي تشكل هاي مردمي و دستگاههاي رسمي و فرهنگي كشور رسوخ و نفوذ پيدا كند.  آن يك جنگ تمام عيار نرم بر عليه جمهوري اسلامي صورت گرفت. مقام معظم رهبري در آذر ماه 1387 در ميان مديران ارشد رسانه ملي نسبت به چنين وضعيتي هشدار داده و نسبت به وضع موجود اعلام خطر كرده است.

ايشان فرمودند: « الان وضعيت منطقه خاورميانه يا منطقه اسلامي خاورميانه يا منطقه اسلامي خاورميانه وشمال آفريقا حكم شهري را دارد كه دشمن آن را اشغال كرده يا در حال اشغال است اشغالگر هم طبقه اي است كه دولت آمريكا و دولت هاي ديگر را به قدر توانايي و قدرت خود و آمادگي آنها هدايت مي كند اين طبقه « زرسالاران اقتدار طلب » هستند كه هدفشان سيطره بر منابع حياتي و مالي همه دنيا است.

 

2-نقش و كارآمدي ولايت فقيه در جامعه :

جمهوري اسلامي در بدو ظهور يك نظام نوپا با تأسي از سيره اهل بيت (س) توانست به تثبيت برسد اين نظام كه بر آمده از اسلام و معارف قرآني است و الهام گرفته از حكومت هاي الهي و سياسي، نبوي، علوي و حكومت عدل جهاني مهدوي است خود را در برابر اين ارزشها و آرمانها متعهد مي داند كه براي رشد و بالندگي و رسيدن به كمال و كرامت انساني در جهان تلاش كند و بتواند الهام بخش در جهان باشد اين تمدن بزرگ ايراني اسلامي با مختصات دنياي نو و مقتضيات زمان و تحولات بشري در همه ي ابعاد فكري و عيني در انديشه و عمل توانست قله هاي سعادت را يكي پس از ديگري طي كند. انديشه مقام معظم رهبري به عنوان معيار و مبناي فكري و نظام اسلامي بخوبي اين جامعيت و چند نگري را در خود هويدا مي سازد.

نقش ولايت فقيه در جامعه

1-ولايت فقيه هديه الهي

از ديدگاه امام خميني(ره) اقتدار اسلام پيروزي و سعادت معلمين، كرامت انسان و عظمت و سربلندي امت اسلام در سايه نعمت ولايت فقيه تضمين مي شود. همچنين ايشان ولايت فقيه را براي امت يك هديه الهي نام مي برند.(3) تجربه 30 سال انقلاب اسلامي در مقابله با انواع توطئه هاي خطرناك استكبار جهاني تاكنون به همه ثابت كرده است كه ستون بزرگ خيمه اسلام و انقلاب اسلامي و بزرگترين عامل پيروزي اين امت و شكست و ذلت دشمنان همانا ولايت فقيه است.

2-وظايف فقيه بزرگترين سد در برابر ديكتاتوري است

استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مي گيرند . . .  » (4)

 

3-ولايت فقيه نگاهبانان كرامت انساني و منافع نظام است.

از نظر امام خميني (ره) ولايت فقيه، حافظ انسانيت و كرامت و حرممت انسانها و جوامع انساني است و اين در حقيقت بزرگترين و مترقي ترين اثري است كه بر ولايت فقيه مرتبت است.

همچنين حضرت امام (ره) مي فرمايند: « حالا وقتي كه صحبت مي شود مي نويسند چه مي كنند هي كوشش مي كنند كه اسلام نباشد . . .  گاهي به دلسوزي در قضيه ولايت فقيه  . . .  نمي دانند كه اسلام و پيغمبر و اولياي اسلام  . . .  . مي رفتند و اشخاص كه بر خلاف مسير انسانيت هستند آنها را دفع مي كردند و سياسي مملكت را حفظ مي كردند. (5)

4- ولايت فقيه حافظ كيان اسلام و مسلمين

امام(ره) فرمودند:

من به همه ي ملت و به همه ي قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و و لايت فقيه باشد آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد . . .  »(6) پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت ما نرسد.

5-ولايت فقيه مترقي ترين حكومت

تعهد و تقيد مقام معظم رهبري به اسلام و مباني ، آن و درجه تقواي ايشان به حدّي است كه حضرت اما خمني(ره) مي فرمايند:

در بين دوستان متعهدان به اسلام و مباني اسلامي از جمله افراد نادر هستيد كه چون خورشيد روشني مي دهيد.

رهبر معظم انقلاب واجد شخصيتي چند بعدي و برجسته هستند، فقيهي عادل و زمان شناس سياست مداري آينده نگر و اخلاق محور و هوشمند انديشمندي فرزانه و مديري توانمند مي باشد. ولايت ايشان نه بر مرز ها بلكه بر دلهاي مردم ايران حكومت مي كند.

درك انديشه هاي رهبري توجه به اين نكته است كه ايشان درك عميقي و كاملي از انديشه ها و آرمان هاي امام راحل و سعي بليغ رسا دارند كه نظام جمهوري اسلامي پس از امام (ره) كاملاً در راستاي انديشه ها و ارمانهاي امام (ره) در سايه رهبري تداوم داشته است هر چند ولايت انقلاب اسلامي از يك سو در همه ي حوزه ما ذره اي از آرمانها اصيل اسلامي و انقلابي كوتاه نمي ايد ايشان در تمام مسائل تحت عنوان كلي آرمان گرايي واقع بينانه و درك و تبيين تحليل درست و منطقي دارند و از سوي ديگر اين آرمان ها را در حوزه واقعيت ها نسبت به شناخت دقيق واقعيت هاي عيني به شيوه اي عقلاني و معتدل پي گيري مي كنند. تدبير هوشيارانه ايشان در امر حكومت بسيار حياتي است چرا كه نظام ما از سوي انديشه ما و اعمال آرمان گرايانه غير واقع بين و واقع گرايي غير آرماني مورد تهديد دشمنان انقلاب است. ايما و اشاره هاي ايشان در امر موجود تدبير و تحليل ايشان در مواردي خاص نوعي واقع بيني تيز و هوشيارانه از نوع حكمت است كه در عين حال با التزام به اصول و مباني بنيادين نظام در شرايط موقعيت خاص تصميم گيري خاص مي گيرند. ارائه رهنمودهاي عادلانه و آگاهانه ايشان  در تمام عرصه سامان دادن و فراهم آوردن يك زندگي همراه با رفاه و عدالت براي ملت و همراه با هويت آرماني اصيل ايراني و اسلامي است. رهبر معظم انقلاب  در طول اين چند سال هميشه شيطنت هاي استكبار را گوشزد مي كند و در تمام عرصه ها از جمله عرصه فرهنگ با طراحي مهندسي فرهنگي و در عرصه سياست و بصيرت سياسي هشدار به طراحي هاي دشمنان و تهيدات آنها از جمله ناتوي فرهنگي ، استعمار فرانوين جنگ نرم، با ترسيم راهبرد قدرت نرم در مقابل آنها، پيشرفت و عدالت را به منزله دوبال سعادتمند كشور طراحي و راهبرد ايستادگي و مقاومت در عرصه انرژي صلح آميز هسته اي ، هوشياري در فتنه هاي منطقه اي و پرهيز از حمايت فتنه گران منطقه اي و بين المللي حمايت از جنبش هاي اسلامي ، تشييع ملتها در مقابله با استكبار جهاني ، راهبرد امنيتي و دفاعي و . . .  كه نشان از كارآمدي مديريت ولايت فقيه در اداره كشور بوده است. قطعاً عزت و اقتدار بين المللي عمق بخشي داخلي و خارجي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي عظيم ايران در تمام عرصه ها گام هاي بزرگ در عرصه تمدن سازي اسلامي طراحي و تعميق گفتمان اصولگرايي در كشور پيروزيهاي بين المللي و منطقه اي و . . .  در گرو هدايت هاي داهيانه و بينش عميق و بصيرت بلند مقام عظماي ولايت است . آنچه امروز با اقرار دشمنان انقلاب عامل گيجي و ناتواني  آنها در مواجهه با نظام اسلامي گشته همين هوشياري و بصيرت رهبري فرزانه و بيداري ملت قهرمان و پيرو ولايت فقيه است.

فوكوياما نظريه پردازژاپني اصل امريكايي در كنفرانس اورشليم با عنوان بازشناسي هويت شيعه عنوان داشتند. « شيعه پرندهاي است كه دو بال دارد يك بال سبز و يك بال سرخ آن بال سبز پرنده كه مهدويت و عدالت خواهي است و بال سرخ پرنده را شهادت طلبي كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است اين پرونده زرهي به نام ولايت فقيه « ولايت پذيري » دارد و افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست . اگر بخواهيم و بتوانيم به تار پود آن دست پيدا كنيم بايد ريشه ولايت فقيه را بزنيم اگر آن را نزنيم نمي توانيم به ساحت قدسي كربلا و مهدويت تجاوز كنيم.

تعريف جنگ نرم :

جنگ نرم « saft war » در حقيقت شامل هر گونه اقدام نرم افرادانه اعم از از رواني، تبليغاتي ، رسانه اي ؛، فرهنگي و اجتماعي است كه جامعه يا گروه هدف را نشانه مي گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده شدن آتش ، رقيب را به انفعال يا شكست وا مي دارد. (7) در كنار مفهوم جنگ نرم دو مفهوم ديگر نيز وجود دارد قدرت نرم « soft power » و تهديد نرم « soft tveatmext »‌ اين دو مفهوم به درك بهتر جنگ نرم كمك مي كند.

تعريف قدرت نرم :

يعني توانايي عميق اراده به ديگران ازطريق جلب نظر او و متقاعد ساختن او بدون استفاده از زورو فشار فيزكي.دو نوع قدرت مرتبط با يكديگريعني قدرت سخت و نرم يكديگر را پشتيباني و تكميل مي‌نمايند.»(8) جوزف ناي در كتاب قدرت نرم مي گويد: « قدرت نرم عبارت است از توانايي كسب مطلوب از طريق جاذبه نه از طريق اجبار و يا تطميع . »

تعريف تهديد نرم: «مجموعه از اقداماتي كه موجب تغيير و دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي مي گردد. در تهديد نرم از ابزار فرهنگي و با هدف تأثير گذاري بر ذهن ها و بارورها استفاده شود.» (9)

 

هوشياري ولي فقيه در مقابله با جنگ نرم تهديد نرم و ناتوي فرهنگي :

براي اولين بار رهبر معظم انقلاب سكاندار جمهوري اسلامي ايران خطر جنگ نرم و ناتوي فرهنگي را گوشزد نمود. ايشان در دهه هاي اخير مكرراً از مفاهيم و نقشه هاي دشمن پرده بر مي دارند . و تهاجم و شبيخون فرهنگي را مطرح مي كنند و نسبت به استعمار فرا نوين هشدار مي دهند. (10)

ايشان مي فرمايند:

«  . . .  مجموعه ي زنجيره اي به هم پيوسته رسانه هاي گوناگون و اينترنت ، ماهواره ها تلويزيون و راديو ها .  . . كه در جهت مشخصي حركت مي كنند تا سر رشته تحولات جوامع را به عهده بگيرند . . .  اين ها صهيونيست ها و سرمايه‌دارهايند و عمدتاً هم در آمريكا و اروپايند . همان شبكه و همان ناتوي فرهنگي در مجموعه ي خود. بسياري از اين دانشمندان ، متفكران ، هنرمندان ، ادبا و امثال اينها را هم دارد.» (11)همان طوري كه گفته شد راهبرد جديد مبارزه با اسلام ناب محمدي (ص) همان ناتوي فرهنگي است كه يكي از برجسته ترين جنبه هاي نبردهاي نوين از جمله «جنگ نرم» است.

مقام معظم رهبري با پيش بيني و شناخت نسبت به تغيير رويكرد ناتو از عمليات نظامي به عمليات فرهنگي جهت جذب و عضويت كشورها به اين پيمان فرمودند: « باندهاي بين المللي زر و زور كه براي تسلط بر منافع ملت ها سازمان نظامي ناتو را تشكيل داده بودند اكنون براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهدافشان در پي تشكيل نانوي فرهنگي هستند تا با استفاده از امكانات زنجيره اي متنوع و بيشتر گسترده رسانه اي ، سر رشته تحولات سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ها و ملت ها را به دست بگيرند كه بايد هوشيارانه اين مسئله را زير نظر داشت. » (12)

1-اشكال و ابزارهاي جنگ نرم :

جنگ نرم با اشكال مختلف همچون ، جنگ رواني ، جنگ رايانه اي ، جنگ اينترنتي و راه اندازي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني اجرا مي شود اين جنگ ابعاد گسترده تر از همه ي آنهاست . مقام معظم رهبري در تبيين خطوط اصلي طراحي دشمن در جنگ با نظام اسلامي فرمودند:

« مخدوش كردن نشانه هاي اميد و تبديل آنها به نشانه هاي يأس و ترديد و القاي بن بست و سياه نمايي و در نهايت گرفتن پويايي جامعه يكي از خطوط مخالفان است. اكنون استراتژي جنگ نرم ، در حال حاضر با پشتياني دهها كانال تلويزيوني در راديويي و دههاسايت اينترنتي در رويارويي با جمهوري اسلامي هدف تخريب را دنبال مي كنند. در اين جنگ از پيچيدگي و ظرافت رسانه ها در تصميم گيريها درباره طراحي و تدوين استراتژي چار چوب‌هاي نظري ، تكنيك هاي كاربردي در عملياتي كردن اهداف و مأموريت ها استفاده مي گردد . قدرت نرمي كه دشمن در تهديدات خود از طريق رسانه به كمك مي گيرد، استفاده از رسانه هاي ديداري ، نوشتاري ، ديجيتالي و بهره گيري از آنها براي رسيده به اهداف شومشان است. در اين نوع تهديد قدرت نرم دشمن مخاطب را نه از روي زور و اجبار بلكه با رضايتمندي خود انسان به خواسته قدرتمند تن در مي دهد در اين نوع قدرت بر روي افكار سرمايه گذاري مي شود و با تغيير در ذهنيت ها نوعي عينيت مجازي توليد مي شود. اين نوع قدرت قدرتي متقاعد كننده است و اثر رواني با تبليغات متنوع رسانه اي كه موجب وحشت ذهني از امكانات دشمن در ساختن تصويري اغراق آميز از اوست . «در واقع قدرت نرم با استفاده از ارتباطات ، اطلاعات، انفور ماتيك، الكترونيك، رسانه هاي ديجيتالي ، ماهواره ها ، ابر رسانه هاي خبري اينترنت مطبوعات و امواج راديويي و تلويزيوني با تبليغات در جهت متقاعد كردن رقيب را دشمن « تغيير نگرش او مي‌كوشد »(13)    

قدرت نرم دشمن از طريق سياست نرم و تأثيرگذاري غير مستقيم و غير محسوس و نامرئي حاصل مي شود و به نوعي مبتني بر دستيابي به قدرت از طريق فضاسازي و كنترل ذهنيت و اراده جامعه است.

قدرت نرم دشمن محصول برآيند تصوير سازي مثبت ارائه چهره موجه از خود كسب اعتبار در افكار عمومي داخل و خارجي ، تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم توأم با رضايت بر ديگران ، اراده آنها را تابع اراده ي خويش نمودن است. در اين جنگ عناصر كليدي دشمن تبديل تعيين ها به شك ها در نظام باوري ، ارزشي ، هنجاري و اخلاقي تبديل رحمت و مودّت به بغض و كينه و نفرت در تخريب شخصيتها و افكار عمومي و ايجاد فضاي جنجال آفرين رواني در فرهنگ ديني سياسي و اجتماعي داخل كشور است كه به انفعال فرهنگي مذهبي و سياسي منجر مي گردد و نتيجه اش اباحه گري مذهبي ، نبود اخلاق ، سكولاريزم و مصرف زدگي در حوزه مسايل اتقتصادي كشور تبديل خواهد شد. جوزف ناي مي گويند: در قدرت نرم ديگران را ترغيب مي كنيم كه همان چيزهايي را بخواهند كه ما مي خواهيم.» دشمن در اين راه اهدافي چون كاهش فرهنگ سازي و هنجارسازي در نخبگان ايجاد مي كند و نارضايتي عمومي و اغتشاشات خياباني بر عليه نظام راگسترش مي دهد. و انگيزه و روحيه مقاومت و حماسه را از نيروهاي بسبجي و امنيتي كشور سلب مي كند. در اين طرح راهبردي از شبكه هاي سياسي براي هدايت و رهبري جريانها و شبكه هاي اجتماعي براي فعاليت و حركت به موقع مخالفان و شبكه هاي ارتباطي از طريق رسانه هاي موجود براي برقراري ارتباط و تأمين اطلاعات لازم و به موقع استفاده مي نمايد.

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:

« من برنامه هاي استكبار جهاني عليه ملت ايران در سه جمله خلاصه مي كنم اول، جنگ رواني دوم، جنگ اقتصادي سوم، مقابله با پيشرفت و اقتدار علمي و . . .   دشمني هاي استكبار با ملت ما در اين سه قلم عمده خلاصه مي شود البته اينها را بايد دستگاههاي تبليغاتي و رسانه ها و شخصيتهاي سياسي بيشتر براي مردم توضيح دهند.»(14)   

مقام معظم رهبري مي فرمايند: « بزرگترين خبرگزاري و ايستگاههاي راديو و تلويزيون امروز در دست صهيونيست هاي سرمايه دار است كه بزرگترين كارخانه ها و معادن و بيشترين ثروتها را در اختيار خود دارند آن ها زنان و مردان را به فساد ، راحت طلبي ، تنبلي، مصرف گرايي و تن دادن به زندگي حيواني سوق داده اند تا از بيداري تعرض و مقابله و مثل آنها جلوگيري و امپراطوري اهريمن خود را حفظ كنند  تا با گسترش فرهنگ مطلوب استكبار جهاني ملت را از ارزش ها درخشندگي و فضايل انساني بيگانه كرده و آنها را به موجودات كاذب و مطيع و تسليم و غافل از ياد خدا تبديل كنند زيرا منافع آنها جز به اين طريق تأمين نخواهد شد.»  

همچنين فرمودند: « دشمنان وجود دارند كه دين و استقلال ما و حتي ارزشهاي ملي و غير ديني ما را با ابزارهاي فرهنگي و تبليغي مانند فيلم، سينما، خبرسازي و جريان سازيهاي جهاني مورد تهاجم قرار داده اند و براي سست كردن پايه هاي آنها تلاش مي كنند بنابراين سازندگي كشور بدون توجه به اين مهم كار حكيمانه و عاقلانه اي نيست.»

منابع تهديد نرم :

تهديد نرم ، از يك طرف به اهداف و منظورها و از طرف ديگر با ماهيت قدرت نرم بر مي گردد كاربرد قدرت نرم، اثرگذاري بر افكار و ذهن ها با هدف تغيير و شكل دهي به ذهنيت هاي جديد مي باشد جلب نظر و قانع سازي ؛‌سرانجام تغيير رفتارها هدف نهايي در به كارگيري قدرت نرم در عرصه تهديد نرم است.

اهداف دشمن در تهديد نرم :

1-تضعيف روحيه خودباوري و مقاومت و ايجاد رعب و وحشت .

مقام معظم رهبري در روز اول سال 86 در مشهد مقدس در جمع مردم مي فرمايند:

« هدف از عمليات رواني دشمن » تضعيف روحيه ملت ايران و نشانه اي از استيصال دولتمردان آمريكايي است تهديد و ترساندن شيوه قديمي و هميشگي سلطه گران براي تضعيف اراده و عزم ملت ها و چپاول منابع كشورها بوده است.

2-ترسيم آينده اي تاريك و ايجاد روحيه ضعف نا اميدي و ناتواني در ملت ها

رهبر معظم انقلاب مي فرمايند: « هميشه دشمنان بيروني ملت ايران ، سعي كرده اند اين ميكروبها را در درون جامعه ي ايراني رسوخ دهند. « شما نمي توانيد » ، «شما قادر نيستيد». «آينده تان تاريك است» . افق تان تيره است ، «بيچاره شديد»، «پدرتان در آمد» ، سعي اين بوده است كه ملت ما را نا اميد ، كسل ، بي اعتماد به نفس ، تنبل و چشم به دست بيگانه بار بياورند.

3-شكاف بين وحدت قومي و مذهبي و تفرقه بين آنها در داخل كشور .

مقام معظم رهبري مي فرمايند: «  . . .  دامن زدن به اختلاف در داخل كشور ما، اختلافات قومي اختلافات مذهبي و شيعه و سني، اختلافات جناحي ، اختلافات صنفي و رقابت هاي صنفي را ترويج و تبليغ مي كنند در داخل مزدوران و ايادي هم دارند كه مقاصد آنها را در اينجا به شكل هاي گوناگون عمل مي كنند اينها شايعه پراكني مي كنند.  

4- ايجاد شك و ترديد در اذهان نسبت توانايي هاي خود

5-تخريب چهره ها فداكار نظام

6-واگذاري تمام ارزش ها براي رسيدن به دنيا پرست مدرن

7-ناكارآمدي دين در مسايل كشور

8-ترويج فرهنگ غرب بي بند و باري اخلاقي و لذت جويي مادي

9-ترويج روحيه مصرف گرايي و تجمل گرايي

10-سلب اعتماد مردم از نظام

11- استحاله از درون

عرصه هاي تأثيرگذاري تهديد نرم :

1-عرصه فرهنگي:

تلاش دشمن تأثيرگذاري بر هويت ملت ها است ايجاد جهان بيني همراه با ترديد نسبت به فرهنگ خودي و بيگانه نمودن  آن در رفتار و افكار انسانها مطابق بر اهداف خودشان با استفاده از ابزارهاي نوين. تغيير الگوهاي رفتاري همراه با تهديد به شكلي غير محسوس و نامرئي در انديشه ها و باورها در سطح همه، افراد جامعه . مقام معظم رهبري مي فرمايند: « دشمن از راه اشاعه ، فرهنگ غلط فساد و فحشاء سعي مي كند جوان هاي ما را از دست ما بگيرد كاري كه از لحاظ فرهنگي دشمن مي كند نه تنها يك تهاجم فرهنگي بلكه بايد گفت يك «شبيخون فرهنگي» يك «غارت فرهنگي» و «يك قتل عام فرهنگي» است امروز دشمن دارد اين كار با ما مي كند.

2-عرصه سياسي :

در اين عرصه دشمن تلاش مي كند با ايجاد تفرقه و نفاق بين اقوام جامعه تحريك روحيات ملي و مذهبي بتواهند بر اهداف خود فائق آيد در اين راستا با سلاح نرم ، تحريك تحريف و آشوب راهبردهاي اصولي برنامه ها مدون و از پيش تعيين شده براي اهداف خود از عوامل داخلي و خارجي كمك مي گيرد. و جايگاهي نفوذي در بين بعضي از افراد در مراكزهاي فرهنگي و مطبوعات و رسانه ها طبق نظر خود پيدا مي نمايد. و در اين عرصه به بحرانهاي داخلي از طريق عوامل ذي نفوذ دامن مي زند. مهمترين تهديدات دشمن در عرصه سياسي حول و حوش انتخابات بود كه به صورت بارز ظهور پيدا نمود. حضور غير محسوس  دشمن در جنگ نرم در ايام انتخابات دهم رياست جمهوري در كف خيابانها و زير سوال بردن ارزشها، در قالب « اصل انتخابات» به بهانه تقلب ، دروغ گويي و خدشه دار نمودن حيثيت نظام اسلامي در عرصه داخلي و بين المللي بوده است.

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: به اعتقاد من با تحليل من اين مسئله از بعد از انتخابات يا روزهاي حول و حوش انتخابات شروع نشده اين از قبل شروع شده اين از قبل طراحي شده برنامه ريزي شده  . . . . . . . اين جريان چه پيش قراولاني داشته باشند چه نداشته باشند يك جرياني بود طراحي شده ، تصادفي نبود...  »(15)

3-عرصه اقتصادي : ارزش بودن اقتصاد اسلامي در نظام ما و يكي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام بر پايه عدل و قسط و سه تعبيري عدالت اجتماعي است. اقتصاد اسلامي مبتني بر جهان بيني توحيدي فرهنگ انقلابي و اسلامي است از اين رو دشمن درصدد است با تهديدات خود با جوسازي و مغلطه كاري در جهت تحريك افكار  عمومي نسبت به ضعف و تبعيض اقتصاد كشور در جهت توليد توزيع و مصرف به ايجاد تنش و اعتراض دست يابد. و فقر و محروميت را بيشتر جلوه دهد و در تحريك جامعه تلاش نمايد.

 

توانمندي جامعه از قدرت نرم :

رمزماندگاري ملت و دولت ها و پويايي تمدن ها در دو چيز است؟

1-دستيابي به قدرت نرم بيشتر                                 2-مقابله با تهديدات نرم دشمن

يكي از برجسته ترين مظاهر قدرت ملي، قدرت نرم است كه منبع اين قدرت ، فرهنگ و زير ساخت هاي فكري ، ارزشي و هنجارهاي يك كشور مي باشد.

در جمهوري اسلامي ايران:

1-در حوزه ارزش ها: رعايت ارزش هاي اسلامي و پيگيري عدل اسلامي مدنظر است

2-در حوزه دانش ها: تكيه بر استعدادهاي انساني ملت و نيروهاي خالص و مخلص آن

3-حوزه بينش ها : رهايي از وابستگي هاست.

هر چند فرهنگ داراي حوزه هاي استراتژيك ملي، و دفاعي است كه در سه سطح ، راهبردي و مياني و تاكتيكي بر توانمنديهاي ذهني و ارادي نخبگان و مردم و نيروهاي دفاعي و امنيتي يك كشور تأثير مي گذارد در كل امنيت ملي يك كشور فضايي كه افراد جامعه در چارچوب آن اهداف و ارزش هاي حياتي خود را در برابر تهديدات داخلي و خارجي حفظ مي كنند شامل سه محور كلي است.

1-سرزمين و خاك

2-انديشه و آرمانهاي يك نظام سياسي

3-حاكميت

هر نظام سياسي براي حفظ و بقا و تداوم اهداف خود نيازمند :

1-رهبري عادل و آگاه به مقتضيات زمان

2-ثبات سياسي و وحدت و انسجام ملي

3-افزايش مشروعيت سياسي نخبگان و رهبران يك نظام

4- توانايي هاي ملي و مذهبي در ايجاد انسجام سياسي و برخورداري از حمايت هاي ملي

5- رضايت مندي و قدرت اقناعي سازي در افكار عمومي

اگر دولتي نتواند در حوزه هاي داخلي و خارجي اين قدرت سياسي را حفظ نمايد بدون ترديد دچار بحران ها و تهديدات مختلف سياسي فرهنگي مي شود.

امام علي (ع) مي فرمايند: « ارزش و اعتبار قدرت ، در به ياد داشتن حق و دفع باطل است.» (16)

نهضت پيامبر اعظم كه در دل جمعيتي خشونت طلب و ستيزه جو ايجاد شد بيش از هر چيز متكي به عوامل نرم قدرت بود. در جنگ بدر قدرت نرم و عوامل معنوي و فرهنگي ، بود حقانيت پيامبر، اعتقاد و اعتماد به فرمانده خود ، امدادهاي غيبي، ايمان و صبر و استقامت ، روحيه شهادت طلبي ، اعتقاد به بهشت جاويد و رعب و وحشت مشركان از عوامل پيروزي مسلمانان بود.

« ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص» (17)

شعار آنان چنين بود « كن موقنا تكن قوياً » (18)

«يقين داشته باش تا قدرتمند شوي»  

قدرت نرمي كه امام سجاد (ع) در مقابله با دستگاه جور پس از شهادت پدر بزرگوارتان به صورت مخفي و تقيه عهده دار مسئوليت امامت بودند با وجود جوّ ، اختناق و شديد دستگاه جور پس از شهادت امام حسين (ع) فعاليتهاي خود را قالب قدرت نرم دعاو نيايش در عرصه مبارزاني خود با حكومت جور انجام مي دادند. نمونه اين قدرت نرم « صلوات » بود: « رحمت خدا بر پيامبر و آل او » 

پيامي كه در بيشتر دعاهاي صحيفه سجاديه به چشم مي خورد . در عصري كه حاكمان مستبد به چهره دين متصدي امور مملكت شده بودند و مقبوليت و مشروعيت خود را در قبال كرامتهاي دروغين به خود آذين بسته بودند و در خاموش ساختن حقانيت امامت و حكومت اهل بيت نام و ياد خاندان پيامبر را محو كرده بودند در اين راستا اما سجاد (ع) با مطرح ساختن دعا و نيايش و عنوان نمودن صلوات در استجابت دعا از جمله حركتي نرم در قبل مناجات و پيامي حماسي بود كه به كار مي بردند:

رب صل علي اطالب اهل بيته الذين اخترتهم لامرك وجعلهم خزنه علمك و حفظه دينك و خلفائك في ارضك و حججك علي عبادك و طهرتهم من الرجس والدنس تطهير بارادتك  . . .  )  

« پروردگارا ! بر پاكان خاندان محمد صلوات بي شمار باد بر آن پاكدامنان و پاكدان رحمت فرست كه كليد داران خزانه علم تو و نگهبانان دين تو مظاهر كامل تو در زمين و حجتهاي فروزان تو بر بندگان  تو باشد تو هم آنان را برگزيده اي و هم از پليديها بر كنارشان داشته اي.

آگاهي و بصيرت ضرورت مقابله با جنگ نرم : جنگ نرم با ايجاد القائات و شبهات آغاز مي شود و به صورت تدريجي پايه هاي اصلي و ريشه هاي اصولي را هدف قرار مي دهد و آن را از درون تهي مي كند در اين جنگ نرم تبليغات رسانه اي به عنوان پشتيبان اصلي و همور كننده بستري براي رسيدن دشمنان به مقصود است. براي مقابله با جنگ نرم دشمنان تقويت بينش سياسي و معنوي وحدت محور، پيروي از ولايت فقيه از مهمترين راهكارهاست .

امام علي (ع) در فرازي از خطبه 153 نهج البلاغه ضمن تأكيد بر اينكه انسانها نجات يافته از ضلالت و گمراهي همان انسانهاي اصل بصيرت هستند سه ويژگي را بر مي شمارد:

« فانما البصير من سمع فتظرو نظر فابصتروا انتفع بالعبر »

« بصير كسي است كه هر آنچه را مي شنود در مورد آن فكر مي كند وقتي نگاه مي كند دور انديش است و نه ظاهر بين و از گذشته و تاريخ عبرت مي گيرد. »

امام سجاد (ع) در فرازي مي فرمايند:« ولا تبتليني بالسل عن عبادتك و لا العمي عن سبيلك» (19)

بارالها مرا در عبادت و بندگيت به تسامح و بي رغبتي مبتلا منما و پيمودن صراط مستقيمت مرا گرفتار نابينايي قرار مده. » آري ! آگاهي كامل و بصيرت ملت ايران مهمترين ضرورت پرداختن به جنگ نرم مي باشد مردم بايد بتوانند دشمنان و ابزارهاي آنان را بشناسند و راههاي مقابله با آنان آگاه شوند كه اين آگاهي از طريق پيوند عهد و پيمان با ولي فقيه است كه در همه حال هوشيار و بيدار مي باشد.

مقام معظم رهبري درباره تحليل سياسي مي فرمايند:  

«بايد قدرت ديد حقايق سياسي در مردم به وجود آيد تا در برخورد با جريان ها و حوادث سياسي گيج نباشند اگر مردم قدرت تحليل داشته باشند اين مملكت و انقلاب را بيمه و تضمين مي كند. »(20)       

همچنين مي فرمايند:  

«بايد روح سياسي گري و اهتمام به سياسي گري و اهتمام به سياست به مردم دميده شود اگر مردم و جامعه اي سياسي بودند آسيب پذيرشان كم خواهد شد و مستقل خواهند بود هر سياسي را كه خودشان اتخاذ كنند اجرا مي شود اگر مردم يك جامعه اي سياسي نبودند به اين معنا كه قدرت فهم و تحليل درك سياسي نداشتند بر سر آنها همان بلايي خواهد آمد كه امروز بنگاههاي بزرگ خبري درصدد هستند كه بر سر بخشي از مردم دنيا بياورند ديگر خودشان تصميم گيرنده نيستند و هر چند به آنها تلقين شود همان را انجام مي دهند. » (21)

آگاهي كامل و بصيرت مهم ترين ضرورت در مقابله با تهديد نرم دشمنان است. مردم با بتوانند دشمنان و ابزارهاي آنان را بشناسند و راههاي مقابله با آنان را آگاه شوند . اگر ناآگاهي در مردم باشد. غفلت مردم در مقابل تهديدات دشمن باعث ايجاد شك و ترديد و دو دلي نسبت به حوادث ها مي گردد. رسانه ملي جمهوري اسلامي مي توانند در آگاه سازي و خدمت رساني عليه ترفندهاي دشمن كمك كنند. دشمن در جنگ نرم با ابزار اينترنت و ماهواره و . . .  با دروغ پردازي سعي در تشنج افكار عمومي دارند، روشنگري ، آگاهي و دقت در رعايت گفتار در ميان مسئولان و نخبگان نظام در مقابله با ترفندهاي نرم دشمنان موثر است.

رهبر فرزانه انقلاب در ديدار خبرگان رهبري فرمودند:  « وقتي دشمن آشكار و بدون پرده پوشي در بلواهاي بعد از انتخابات حضور داشت  چگونه مي توان اين حضور واضح را انكار كرد بنابراين بصير بسيار مهم است زيرا وجود آن در افراد باعث تغيير خيلي از رفتارها خواهد شد.

همچنين ايشان مي فرمايند:

نخبگان و خواص بايد در فتنه با بصيرت به روشنگري جامعه بپردازند و بسيار مراقب باشند زيرا برخي اوقات سكوت و كنار كشيدن آنان كمك به فتنه است. بي بصيرتي بعضي افراد جامعه از جمله نخبگان در روزهاي انتخابات دهم رياست جمهوري باعث گرديد. در اين جنگ نرمي كه دشمنان از همه ي ابزارها و امكانات مرئي و نامرئي خود براي ايجاد شبهه و جلوه دادن كارهاي غلط و باطل به صورت صحيح و حق با شعارهاي فريبنده اي مانند دفاع از مردم حقوق بشر ، قانون گرايي توانستند حتي با شعار دفاع از اسلام به اسلام حمله ور شوند و در مقابل راه امام (ره) و شهدا با شعار خودشان به مخالفت بپردازند و ارزشها را زير سوال ببرند.

دشمن شناسي و هوشياري در برابر تهديدات دشمن:

از نكاتي كه امام علي (ع) در رابطه با دشمن بر آن تأكيد دارد آن است كه بايد پيوسته هوشياري در برابر دشمن را حفظ كرد و هرگز نبايد دشمن را كوچك شمرد.

حضرت فرمودند: « لا تستصغرون عدوا وان ضعف »

« هرگز دشمن را كوچك مشمار هر چند ضعيف باشد. »

« داني كه چه گفت زال با رستم كرد                         دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد» (22)

پيامبر (ص) در اين باره مي فرمايند:آگاه باشيد عاقل ترين مردم كسي است كه خدايش را بشناسد و از او پيروي كند و دشمنس را نيز بشنايد و آن گاه نافرمانيش كند. »

از نظر امام علي (ع) 2 نوع دشمن وجود دارد. 1- دشمن آشكار     2- دشمن پنهان، از ديدگاه امام خطرناك ترين دشمن ، دشمني است كه دشمني اش را پنهان مي كند كه قرآن كريم نامش را نفاق گذاشته است.

مقام معظم رهبري مي فرمايد: من حالا مي بينم متأسفانه همان دشمني كه به وسيله ي تبليغات خود همتش اين بود كه افكار عمومي يك كشور را به سمتي متوجه بكند امروز به جاي راديو ها آمده و در داخل كشور ما پايگاه زده است بعضي از اين مطبوعاتي كه امروز هستند پايگاه هاي دشمنند همان كاري را مي كنند كه راديو و تلويزيون هاي بي بي سي و آمريكا و رژيم سهيونيستي مي خواهند بكنند من نه با آزادي مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. امروز. مطبوعاتي پيدا مي شوند كه همه ي همتشان تشويش افكار عمومي و ايجاد اختلاف و ايجاد بدبيني در مردم و خوانندگان نسبت به نظام است ده پانزده روزنامه گويا از يك مركز هدايت مي شوند در لابه لاي همين ها، اثر انگشت عبدالله بن ابي ها را مي بينيم . » (23)

و ايشان در جاي ديگر فرمايند:

« هجوم فرهنگي را با تفنگ نمي شود جواب داد و تفنگ او قلم اوست . . .  چشم ها را بايد باز كرد صحنه را شناخت مثل جنگ نظامي كه بدون شناسايي  و بدون ديده باني و بدون داشتن وضعيت دشمن چشمش را بينداز پايين ، برو جلو شكست خواهد خورد و جنگ فرهنگي هم همينطور است.» (24)

بعد از آگاهي از شناخت و اهداف دشمن ، شناخت ابزارها و شيوه ها، بايد در مقابل هجوم نرم دشمن برنامه ريزي نمود: برنامه ها بايد:

 

1-برنامه بايد جامع و كلان باشد

2-برگرفته از هويت ملي مذهبي جامعه

3-مصون سازي و پيشگيري

4-آينده نگر داراي افقي روشن « چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران »  

5-داراي تنوع مناسب

6-منسجم هماهنگ در اجراي برنامه همچنين ايمن سازي قبل از هجوم

7-داراي روحيه تهاجمي براي به دست آوردن بهره وري بيشتر

8-دشمن شناس و دشمن ستيز

9-دفاع از ارزشها و آموزه هاي ديني

 

راهكارهاي فرهنگي:

1-تبعيت از فرامين و رهنمودهاي هوشيارانه مقام معظم رهبري و انديشه هاي حضرت امام راحل

2-افزايش قدرت تحليل سياسي و عقيدتي جامعه

3-تقويت روحيه مقاومت و ايستادگي در برابر دشمن

4- آسيب شناسي لجام گسيخته فناوري اطلاعات و ارتباطات

5-ايجاد جبهه متحد فرهنگي در داخل و خارج كشور

6- وحدت و همدلي و عدم تفرقه

7-قانون گرايي و قانون مداري

8- غرق نشدن در دام ظواهر دنيوي

9- حضور در صحنه هاي سياسي و اعتقادي

10- حمايت بي دريغ از نيروهاي ارزشي

11-استفاده درست از فرصت ها و صبر و استقامت

12- اعتماد و توكل بر خدا، ترويج معنويت گرايي

13- پيروي از سيره اهل بيت (س)

14- تقويت روحيه جهادي عاشورايي علوي

15- تقويت روحيه انتظار و حكومت عدل جهاني مهدوي

16- احساس اميد و شادابي نسبت به آينده نظام

17- تربيت نسل جوان جهت ماندگاري نظام

18- فرهنگ سازي جامعه در جهت تحقق ارزشهاي نظام و انقلاب و دفاع مقدس

19- تقويت فرهنگ رسانه اي ، سينما، تلويزيون ، راديو ، اصحاب قلم و غني سازي محصولات فرهنگي

20-كارآمد جلوه دادن حكومت اسلامي با الگوي مردم سالاري ديني

21- تقويت امنيت اقتصادي ، سياسي و فرهنگي كشور

22- رصد رسانه هاي سايري و ماهواره اي و توليد برنامه هاي روشنگرانه

23- تقويت و تحكيم عزم و اراده نخبگان

24- بازدارندگي همه جانبه

25- تقويت نيروهاي بسيجي

26- جلوگيري از ترجمه زدگي در حوزه فرهنگ

27- دفاع از ارزشها و جنبشهاي آزادي خواه جهان

28- تغيير نظام ارزشگذاري در وزارت علوم و كادرسازي هدفمند در حوزه علوم انساني با هدف حضور جدي در كليه دانشگاههاي علوم انساني

29- وارد ساختن اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي

30- دقت در عملكرد نهادهاي وابسته به انقلاب و رهبري

31- استفاده از جنگ رواني و تبليغ عليه دشمن تقويت قدرت نرم در كانون هاي كشور براي بيداري در جهان اسلام

32- اقامه امر به معروف و نهي از منكر

33- اهتمام ويژه بر غني سازي برنامه هاي آموزش و پرورش

34- ارائه تبليغ و الگوهاي مناسب

35- اتقاء روحيه ي ما مي توانيم

36- مبارزه با اسلامي هراسي و شيعه هراسي

و در آخر :

جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) با تأسي از سيره اهل بيت (س) حكومت علوي قيام حسيني و انتظار و اميد به ظهور حكومت عدل جهاني مهدوي به پيروزي رسيد و اين انگيزه را در هشت سال دفاع مقدس حفظ نمود و در طول حكومت اسلامي به اوج رسانيد و با پيروزي و حمايت از ولايت فقيه قوام نظام اسلامي را تداوم بخشيد. جمهوري اسلامي با داشتن چنين بينشي و نگرشي در بدنه جامعه مي تواند به عنوان يك فرهنگ بنيادين سياسي نه يك احساس و عاطفه ي زودگذر در تمام صحنه هاي تهاجم و دفاع بازدارندگي را متحول و افكار عمومي جامعه را هوشيار و بيدار و آگاه نگه داشت اين روحيه ي ملي و قدرت نرم ابتكار عمل نو در همه ي عرصه ها از آن خود ساخت اين دفاع و تأمين امنيت همه جانبه نيازمند پشتوانه نيروهاي اجتماعي است حضور مردم در تمام عرصه ها بازدارنده هر تهديد و توطئه و جنگ رواني و رسانه اي است. تحليل گران غرب از جمله «ميشل فوكووتدا اسكاچ پل» در تحليل جمهوري اسلامي فرمودند: دل بستگي و تعهد مردم ايران به مباني اصول مذهب شيعه و الگوهاي آن از قبيل حضرت علي (ع) و امام حسين (ع) از عوامل اصلي وقوع انقلاب اسلامي معرفي كرده اند. » موفقيت برتر جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و غني ترين كشور منطقه با پيشينه ي تاريخي كهن و موقعيت استراتژيك كه الهام بخش ملت هاي آزاده گرديده حريم هاي مصونيت بخش و خاكريزيهاي دفاعي فراواني را در اطراف وطن فراهم آورده است در اين راستا موقعيتي سرشار از اميد به آينده و شكوفايي نيروها، كنترل رسانه هاي صوتي، تصويري و مكتوب ، مي تواند بر فضاي مجازي تهديد نرم دشمن پيروز گردد ولايت فقيه ، محوري ترين و كليدي ترين ركن نظام جمهوري اسلامي ايران است ركني كه با هوشياري ، تيزبيني ، درايت و جامع نگري پيروي از آرمانهاي بلند حضرت امام خميني(ره) كارآيي و كارآمدي خود را اداره حكومت حل مشكلات كلان ضمن حساسيت از كشتي انقلاب آن را به سر منزل مقصود هدايت كرده است، در مقابله با هجوم دشمنان بستر سازي و اصلاح زمينه ها در دستور كار مقام معظم رهبري است ايشان ضمن تأكيد بر دشمن شناسي و شناخت ابزار دشمن اهتمام به فرهنگ سازي و اصلاح زمينه ها و تدوين سندي براي توسعه ايران اسلامي ترتيب داده است.

ايشان با تيزبيني و هوشياري با ترسيم سندي چشم انداز 20 ساله ايران كشوري توسعه يافته دانسته در اين افق 1404 متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود متكي بر اصول اخلاقي و ارزش و اسلامي و ملي و انقلابي كشوري توسعه يافته در آينده اي نزديك به صورت مدوّن و تحقق يافتي مي باشد.

 

منابع :

1- پرتوئي از ولايت ، سازمان تبليغات اسلامي

2- رفتار علوي در كلام رهبري ، علي رضايي ، چاپ اول 1380

3- شواليه هاي ناتوي فرهنگي ، فضلي نژاد ، 1386 – 1386 – تهران موسسه كيهان

4- صحيفه سجاديه – ترجمه حسن مهدوي – مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي – قم

5- فرهنگ و تهاجم فرهنگي در آينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي – معاونت فرهنگي – ستاد سپاه اداره تبليغات – فصلنامه سياسي، بسيج متخصصين، ميثاق، - معاونت سياسي نمسا

7- فصلنامه – علمي و آموزشي، شميم معرفت ، شماره اول ، تابستان 83، نمايندگي ولي فققيه در نيروي 

8- مباني انديشه سياسي اسلامي – عباسعلي عميد زنجاني – انتشارات فلق

9- مقالات برگزيده همايش بسيج قدرت نرم جلد 1 – 87 – پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج و دانشگاه امام صادق (ع)

10- نهضت خدمت رساني به مردم، معاونت فرهنگي نيروي مقاومت بسيج 83- پيك سبحان

11- ويژه نامه آغاز بيستمين سال رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مرداد 87

12- هفته نامه صبح صادق – دوشنبه 13 اسفند 88 شماره 439 صفحه 9

13- هفته نامه صبح صادق – دوشنبه 12 دي 84 شماره 234 صفحه 8

14- هفته نامه صبح صادق – دوشنبه 7 دي 88 شماره 431 صفحه 9

 

 

پي نوشت:

1 - سوره ابنياء ، ايه 107

2- گفت و گو ، محمد علي برزنوني 1373 : 120

3 - صحيفه نور  ج 10 ص 407

4- صحيفه نور ج 7 ص 464

5 - صحيفه نور ج 10 ص 71

6 - صحيفه نور ج 10 ص 58

7 - جنگ نرم در دهه چهارم ، امكان و امتناع ، فصلنامه مطالعات سياسي شماره 33

8 - مقاله تهديد نرم و راهبردهاي مقابله با آن – دكتر يداله جواني ، فصلنامه ميثاق شماره 1 و 2

9- همان ص 124

10 - پيام مقام معظم رهبري به كنكره حج 83

11- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع چهره هاي فرهنگي و اساتيد و دانشجويان سمنان 18/8/85

12 - همان

13 - تهديد نرم و راهبردهاي مقابله با آن – دكتر يد الله جواني – فصلنامه ميثاق 2/1

14 - سخنراني مقام معظم رهبري در حرم رضوي 1/1/86

15 - بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اساتيد و نخبگان علمي و دانشگاهي 4/6/88

16 - اميرالمومنين علي (ع) نهج البلاغه خطبه 33

17 - سوره صف آيه 4

18 - حضرت علي (ع) غرر الحكم 580

19- شرح و تفسير دعاي مكارم اخلاقي ص 256

20 - حديث ولايت پيشين ج 3 ص 103

21 - مقام معظم رهبري روزنامه رسالت 25/2/73

22 - فردوسي

23 - بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع جوانان 1/2/79

24 - روزنامه رسالت 13/3/69 بيانات مقام معظم رهبري

تهيه و تنظيم :

آمنه شكري صادقي ، هادي سياسي

 

 

 

يكشنبه 13 شهريور 1390 - 9:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری