جمعه 20 تير 1399 - 5:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

گزارشي مستند از کربلا

 

گزارشي مستند از کربلا

محمد محمديان              

انتشارات امير کبير               

نوبت چاپ اول:  1389

 

گزارشي که در اين کتاب ارائه گرديده است از موقع ورود کاروان امام حسين (ع) به کربلا تاهنگام شهادت آن حضرت مي باشد.

مؤلف کتاب حاضر در مقدمه به اين مسأله اشاره مي کند که: تاريخ بشر مملو  از جنگ و درگيريهاست، از آغازين روزهايي که انسانها زندگي در اين کره خاکي را آغاز کرده اند، جنگ و درگيري شروع شده و تا کنون نيز ادامه دارد.درگيري بين اهل باطل بر سر هواهاي نفساني و خواسته هاي مادي، طبيعي بوده و هست و از هواي نفس و طبع خاکي بشر جز اين انتظاري نيست. درگيري بيناهل حق و اهل باطل نيز هميشه در طول تاريخ به چشم مي خورد و تا پيروزي نهايي حق ادامه خواهد داشت و البته پيروزي حق وعده قطعي الهي است که روزي بشر شاهدتحقق آن خواهد بود.

به نقل از نويسنده كتاب: در اين کتاب تمام سعي و تلاش بر اين بوده است که مطالب ارائه شده مستند به کلمات معصومين (ع) و يا افراد موثق و مورد اعتماد باشد و از کتاب هاي تاريخي معتبر که نزد اهل فن مقبول هستند استفاده گردد و در عين حال از نقل مطالبي که با محکمات و اصول اساسي مکتب اهل بيت (ع) منافات دارد اجتناب شده است.

ورود امام حسين (ع) به کربلا، مذاکره با فرستاده «عمربن سعد»، نامه عبيد الله بن زياد به امام (ع) مذاکره با عمربن سعد، بسته شدن آب به روي کاروان حسيني، سخنراني امام (ع) براي سپاه کوفه، امام نامه براي «عباس» و برادرانش، تاسوعا: تنگتر شدن حلقه محاصره، بشارتي به امام (ع) در عصر عاشورا و... از جمله عناويني هستند که در کتاب گزارشي مستند از کربلا به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

«روز دوم محرم سال 61 هجري کاروان سيد الشهدا (ع) وارد سرزمين کربلا شد امام (ع) از نام اين سرزمين سؤال کرد ، پاسخ دادند: کربلا! امام با شنيدن نام کربلا فرمود: خداوندا، به تو پناه مي آورم از هر سختي و گرفتاري. سپس خطاب به همراهانش فرمود: اين سرزمين محل سختي و بلا است، پياده شويد در همين سرزمين است که کاروان ما فرود مي آيد، در اين سرزمين است که خون ما ريخته مي شود و اين سرزمين است که محل آرامگاه هاي ما مي گردد، اين اخبار را جدّم رسول خدا (ص) به من اطلاع داده است. با اين مقدمه کاروان حسيني از حرکت متوقف، بارهاي سفر از پشت شترها بر زمين نهاده شد و خيمه ها برافراشته گشت...»

در قسمتي از اين اثر در خصوص بسته شدن آب روي کاروان حسيني مي خوانيم: روز هفتم محرم، نامه عبيدالله بن زياد خطاب به عمربن سعد رسيد و در آن تأکيد شد که بين کاروان امام حسين (ع) و شريعه فرات مانع شوند و آنها را از نوشيدن حتي قطره اي از آن آب محروم نمايند! استدلال «ابن زياد» براي توجيه اين عمل غير انساني محاصره «عثمان» خليفه سوم و تشنه جان دادن وي بود! غافل از آنکه در همان جريان محاصره عثمان امام حسن (ع) و امام حسين (ع) به دستور اميرالمؤمنين (ع) حلقه محاصره را مي شکستند و براي عثمان غذا و آب مي رساندند و محاصره کنندگان نيز به احترام اين دو مانع نمي شدند. به هر حال عمربن سعد براي اجراي فرمان پانصد تن از لشکريانش را به فرماندهي «عمروبن حجاج» بر شريعه فرات گماشت و دستور داد کسي از ياران حسين (ع) به آب نزديک نشود.

در بخشي ديگر نيز نويسنده ضمن اشاره به اينکه شب عاشورا زيباترين شب تاريخ است مي نويسد: بدون ترديد زيباتر از شب عاشورا در ميان شب هاي اين جهان به ثبت نرسيده است، شبي به شکوه و جلالت آن شب نبود و شايد بعد از اين هم نباشد، شبي به بزرگي تمام شب ها و روزهاي اين جهان، شبي به عظمت تمام روشني ها و نورها، شبي زيباتر از همه رو زها. شبي که از دشمن مهلت گرفتند براي عبادت و مناجات با خداوند متعال، تا از يکسو فرصتي براي خلق آن شب زيبا پيدا کنند و از سوي ديگر جنگ را به روز مؤکول کنند تا حماسه ها ثبت شود و تابلوي کربلا براي همگان نمايان گردد.

در بخش ديگري از کتاب حاضر با عنوان توبه و شهادت «حرّ» ضمن معرفي حرّ به عنوان يکي از خاندان هاي شريف عرب که مقابل امام حسين و در صف سپاهيان کفر قرار داشت، به اقدام شجاعانه و پيوستن وي به لشکر امام حسين (ع) اشاره شده است: حرّ پس از آنکه خود را از سپاه «عمربن سعد» کنار کشيد و به عنوان توبه خدمت امام (ع) رسيد عرضه داشت: من فکر نمي کردم که اين مردم کار را به اينجا خواهند کشيد که حتماً با تو بجنگند وگرنه هيچگاه با آنان همراهي نمي کردم، اينک به عنوان توبه از آنچه از من نسبت به شما سرزده است و مانع از حرکت شما بوده ام به حضورتان آمده ام و تصميم دارم تا پاي مرگ از شما حمايت کنم و در پيش روي شما کشته شوم.

در ادامه نيز به يکي از ياران امام حسين (ع) به نام «حنظله بن اسعد» اشاره شده است که چون مقابل دشمن قرار گرفت به موعظه و نصيحت آنها پرداخت و سخن خود را با آياتي پايان داد که مؤمن ال فرعون، فرعونيان را از تصميمشان درباره ي قتل موسي برحذر داشته و از عواقب خطرناک اين عمل به آنان هشدار داده است: «اي قوم من بر شما از عذاب روزي که مردم به فرياد مي آيند ترس دارم، روزي که از عذاب خدا به هر طرف فرار مي کنيد آن روز از غضب خداوند هيچ پناهگاهي براي شما نيست و هر کس را خدا گمراه کند راهنمايي براي او نيست»

نيز در خصوص شهادت حضرت علي اکبر مي خوانيم: پس از آنکه همه اصحاب و ياران امام حسين (ع) به شهادت رسيدند و نوبت به بني هاشم رسيد اولين کسي که به ميدان رفت علي اکبر فرزند ارشد امام (ع) بود وي از امام اجازه ميدان خواست و حضرت بدون درنگ اجازه را صادر کرد وي به طرف ميدان حرکت کرد. قطرات اشک از چشمان امام (ع) به گونه هاي مبارک جاري شد و حکمت آن در کلماتي که حضرت بر زبان آورد روشن گشت، امام روي به آسمان کرده و عرضه داشت «بارالها شاهد  باش جواني که در صورت و سيرت و گفتار شبيه ترين مردم به پيامبرت بود به جنگ اين مردم مي رود. خداوندا ما هرگاه مشتاق ديدار پيامبرت مي شديم جمال اين جوان را تماشا مي کرديم.

...هنگامي که امام حسين (ع) مشاهده کرد همه اهل بيت و جوانان و يارانش به شهادت رسيدند و جز آن حضرت و زنان و کودکان کسي باقي نمانده است تصميم گرفت خود به ميدان رفته و خون خويش را نثار محبوب کند.

واقعه کربلا از چنان غنا و محتواي قوي برخوردار است که اگر عين واقعه را بدون هيچ کم و کاستي و بدون هر اضافه و حاشيه اي ارائه کنيم، چشم هاي بينا را خيره و دل هاي آماده را به تصرف خود در خواهد آورد.

کربلا فقط يک تاريخ نيست که در يک برهه اي از زمان اتفاق افتاده و به پايان رسيده باشد. کربلا پيامي زنده و جاويد است که براي همه اهل حق در طول تاريخ الهام بخش و هدايتگر است. براي مبارزان و جهادگران تابلوي راهنما و قطب نماي حقيقت است براي شيفتگان حق و از جان گذشتگان راه خدا و پيروان راستين راه انبيا اسوه و الگويي جامع و کامل است و در يک جمله آن پرچم بلند و پر افتخار خداست که بر قله ي حق و حقيقت به اهتزاز در آمده است و همه خداپرستان و عدالت طلبان را به حرکت به سوي خود فرا مي خواند و راه عبور از گردنه ها و نحوه ي مقابله با راهزنان و ستمگران و طاغوت ها را نشان مي دهد و روحيه  مقاومت و ايستادگي را در وجود آنها تثبيت و افزون مي نمايد.كتاب حاضر همانگونه كه از عنوان آن نيز بر مي آيد تلاش دارد تا گزارشي مستند و موثر از حادثه كربلا را به مخاطبان خود ارائه دهد.

 

چهارشنبه 2 شهريور 1390 - 11:23


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری