پنجشنبه 19 تير 1399 - 9:10
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

محمد عصاريان

 

ضرورتي براي تمام فصول

 

درباره جشنواره هنري 1404


آنچه به عنوان سند چشم­انداز بلندمدت جمهوري اسلامي از آن ياد مي­­شود متني است حدود 400 کلمه. اما اين 400 کلمه برخلاف حجم کم و کوچکش، کار و وقت کارشناسي بسيار زيادي از قواي مختلف و مخصوصاً مسئولان بلندپايه گرفته است صدها ساعت کار دقيق و کارشناسي و صدها جلد استاد پشتيبان، توضيح دهنده همين 400 کلمه است اين400  کلمه چکيده آمال، آرزوها و آرمان­هاي يک ملت است که در عالي­ترين و بي­سابقه­ترين سطوح تصميم­گيري کشور مطرح و تأييد شده است. در واقع تصميم­گيران به اين نتيجه رسيدند که صرف داشتن برنامه پنج ساله براي کشور کافي نيست بلکه ضروري است تا برنامه­ها مبتني بر چشم­اندازي بلندمدت تهيه شود در واقع فلسفه سند چشم­انداز ايجاد وحدت در هدف و وحدت در مسير و وحدت در رفتار نسل­هاي کنوني و آينده کشور است. بي شک در اين روزگار، تاريخ يکي از فرازهاي سرنوشت­ساز خود را مي­گذراند. روزگاري که لحظاتش در آينده مورد کنکاش پژوهشگران خواهد بود به تعبير رهبر حکيم انقلاب : وضع دنيا در حال تغيير است. به گواهي تاريخ در چنين مقاطعي آناني مي­توانند آينده را به نفع خود رقم بزنند که بيدار شوند و حوادث را به سمت و سوي آرمان­هاي خود جهت دهند. اکنون در اين راستا جشنواره هنري ايران 1404 بهانه است تا هنرمندان آينده مطلوب خود را براي مردمان ترسيم کنند و ملت را براي رسيدن به آن تهييج کنند اگر بيداري ملت­ ها و مخصوصاً جهان اسلام و نيز به بن­بست رسيدن نظام ليبرال دموکراسي را از عوامل اساسي  اين تغيير بدانيم قطعاً انقلاب اسلامي و مردم ايران در آن نقشي مؤثر دارند. مردم مسلمان ايران به خاطر گذشته پر افتخارشان در شکل­گيري تمدن اسلامي و نيز فداکاري­يشان در راه­اندازي نهضت بيداري اسلامي استحقاق آينده باشکوه و افتخارآميزتري را دارند. اما اين آرزوها هنگامي تحقق پيدا مي­کنند که متکي به اراده­هاي قوي و همت بلند آحاد ملت باشند. هنرمندان ما به عنوان چشمان بيدار جامعه بايد موانع سر راه را بشناسند و با آنها مبارزه کنند علاوه بر دشمن بيروني که در سر، آرزوي ذلت و نابودي ما را دارد،  بعضي از ضعف­هاي اخلاقي و کژي­هاي رفتاري نيز از موانع اين راه هستند که بايد به مدد فرهنگ و هنر از سيماي اين ملت زدوده شوند. نبايد فراموش کنيم که فرهنگ و تمدن غرب جهانگيري خود را بيش از هرچيز به وسيله نويسندگان و هنرمندان خود مهيا کرد و امروز در چرخش ديگري از تاريخ بجاست هنرمندان اهل قبله با الهام از جايگاه انسان و سروري شايستگان بر زمين در قرآن کريم و تعاليم خاندان وحي، آينده­اي را ترسيم کنند که متکي بر کرامت­ هاي انساني و الهي باشد. سند چشم­انداز 20 ساله، نقشه راه کشور در همه عرصه­هاست که شرايط ايران را در افق 1404 تشريح مي­کند. جشنواره هنري ايران 1404 نيز براي تبئين و تشريح و تأکيد بر همين سند شکل گرفته است و به فضل الهي در حال اجرا مي­باشد. اهداف  جشنواره عبارتند از: تبئين مجدد و نوآورانه اهداف سند چشم­انداز در قالب آثار هنري فاخر، تذکر و يارآوري ضرورت پرداختن همه اقشار به سند چشم­انداز در فعاليت­هاي مختلف، دميدن روح و انرژي تازه براي ايجاد اميد و تصوير کردن افق درخشان تحقق سند چشم­انداز. اين اهداف در چهار مرحله آسيب­شناسي وضع موجود، چشم­ انداز وضع مطلوب، موانع و مشکلات و روش­ها و راهکارها مي­توانند در قالب آثار هنري مورد بررسي قرار گيرند. در واقع هرکدام از اين هنرمندان شرکت­کننده در اين جشنواره مبناي فعاليت خود را به لحاظ مضموني و مفهومي سند چشم­انداز قرار داده و برداشت خود را از مفاد آن در اثر هنري خويش متجلي مي­کنند اين برداشت بسته به زاويه نگاه هنرمندان محترم نسبت به سند چشم­انداز متفاوت خواهد بود. قطعاً رجوع به سند چشم­انداز و مطالعه دقيق مفاد آن مي­تواند به انتخاب زاويه نگاه هنرمندان و هنر و موضوع آن تأثيرگذار باشد. هشت محور يا حوزه مفهومي سند که ايران در 1404 تصوير مي­کند و هنرمندان مي­ توانند به تشريح ابعاد مختلف آن بپردازند، عبارتند از:

- از نظر الگوي توسعه، ايران کشوري توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود، متکي بر اصول اخلاقي و ارزش­هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأکيد بر مردم­سالاري ديني، عدالت، اجتماعي، آزادي­هاي مشروع، حفظ کرامت انساني و حقوق آنها، بهره­مندي از امنيت اجتماعي و فضائي خواهد بود. توسعه از سه رکن مقتضيات بومي، ارزش­ها و بنيادهاي اجتماعي بايد تحت تأثير قرار گيرد و بنابراين الگوي توسعه بايد متناسب با آنها طراحي و اجرا شود.

- ايران 1404 از نظر امنيت توليد و رفاه ملي، کشوري خواهد بود برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن­آوري متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.

- از نظر امنيت ملي، کشوري امن و مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت خواهد بود.

- از نظر رفاه ملي، کشوري خواهد بود برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت قضائي و تأمين اجتماعي و فرصت­هاي برابر توزيع مناسب درآمدها، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، تبعيض و بهره­مند از محيط زيست مطلوب.

- از نظر ويژگي­هاي فردي انسان ايراني تشريح شده در 1404 فردي متعادل، مسئوليت­پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، کاري، برخوردار از انضباط و روحيه تعاون و سازندگي، متعهد به نظام جمهوري اسلامي و شکوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن است.

-  از نظر جايگاه منطقه­اي، ايران کشوري دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن­آوري در سطح منطقه­اي آسياي جنوب غربي شامل: آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه، با تأکيد بر جنبش نرم­افزاري در توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل خواهد بود.

-  ايران در سال 1404 از نظر تعامل با جهان و جهان اسلام، الهام بخش، فعال موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم­سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فکري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرائي اسلامي و منطقه­اي براساس تعاليم سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکم و مصلحت خواهد بود.

- در نتيجه در خلق آثار هنري، تجلي مفهومي سند چشم­انداز اين است که اين سند، تصويري از ايران آرماني و پيشرفته آينده است که مي­بايست هويت اسلامي آن مورد تأکيد باشد و براي تحقق آن سازماندهي ظرفيت­هاي جديد، تذکر به انحرافات اجتماعي در تحقق سند، تشريح فرآيند سند چشم­انداز و تأکيد بر ضرورت تبديل اين فرآيند به يک حرکت عمومي و عزم ملي در جامعه مورد نظر است.

- در اين رابطه بايد توجه داشت که اگر مخاطب سند فقط دولت و دستگاه­هاي رسمي کشور قلمداد شوند ظرفيت عظيم مردمي به فراموشي سپرده مي­شود که قطعاً هنرمندان عزيز در خلق آثار خود به اين نکته توجه خواهند کرد. همچنين آنچه در خلق و ارائه آثار هنري مورد انتظار است تأکيد بر ضرورت تحقق سند چشم­انداز در زمان تعيين شده و توجه به اين نکته که رسيدن به اهداف سند چشم­انداز عملي است و همه ايرانيان در هر نقطه­اي از کشور و خارج از کشور در هر جايگاهي در مقابل آن مسئول­اند و نبايد سهل­انگاري کنند که با توجه به استقبال هنرمندان معاصر از اين جشنواره اميد است که هنرمندان عزيزمان با عزم و همت ديني – ملي خود و با احساس مسئوليت، همچنان که وظيفه همه انديشمندان و صاحب­ نظران و مسئولان است که دست به دست هم ايران را براي سال 1404 آماده کنند، تصويري روشن، اميدبخش و همراه با اعتماد به نفس از ايران 1404 ارائه دهند.

 در ادامه قصد داريم پيرامون جنبه­هاي مختلف و هنري جشنواره 1404 به واکاوي بپردازيم و جنبه­هاي مختلف اين حرکت عظيم فرهنگي را که بر دوش سازمان­هاي فعال هنري در سطح کشور، از جمله حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي است را روشن­تر کنيم. همان طور که پيشتر عنوان شد اولين جشنواره هنري ايران 1404 با مشارکت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميراث فرهنگي هنري شهرداري تهران، معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران، بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي در مهر ماه 1390 برگزار مي­شود. اين اتفاق بزرگ هنري بعد از پشت سر گذاشتن جلسات متعدد با حضور کارشناسان اعضاي هيئت علمي، اهداف و سياست­ها، بخش­هاي مختلف جشنواره، دبير بخش­ها، فراخوان جشنواره و جوايز بخش­هاي مختلف مشخص شدند که در ادامه به صورت گزيده به آنها خواهيم پرداخت.

در جشنواره 1404 به صورت هشت شاخه هنري موسيقي، سينما، نمايش، ادبيات، طنز، معماري، تجسمي و انيميشن شرکت خواهند داشت که هرکدام از بخش­هاي مطروحه به زيرشاخه­هائي تقسيم  مي­شوند به صورت کلي در بخش­هاي مختلف هنري، در بخش موسيقي، شاخه­هاي موسيقي سنتي،کلاسيک، پاپ، در بحث ادبيات، شعر، داستان کوتاه، داستان بلند در بخش تجسمي، مجسمه­سازي، عکاسي، گرافيک، نقاشي و نگارگري، در بعد طنز، شعر طنز، نثر طنز و داستان کوتاه طنز، در بخش معماري گروه­هاي خانه، محله و شهر، در بحث سينما، فيلم بلند، فيلم بلند ويدئوئي، فيلم­هاي مستند و فيلم­هاي کوتاه داستاني و در بخش نمايش، نمايش­هاي صحنه­اي و خياباني حضور خواهند داشت. شايان ذکر است آقايان، رضا مهدوي، دکتر سعيد کشن فلاح، حميد اميريان فرد، احمد شاکري، ناصر فيض، سيد مسعود صفوي، دکتر امير محمدخاني، عبدالحميد قديريان، سيد شهاب­الدين شکيبا و مرتضي گودرزي ديباج به ترتيب عهده­دار دبير اجرائي بخش­هاي موسيقي، نمايش، سينما، ادبيات، طنز، انيميشن، معماري، تجسمي، دبير اجرائي و دبير کل جشنواره مي­باشند.                     

 

دوشنبه 24 مرداد 1390 - 14:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری