دوشنبه 5 خرداد 1399 - 3:47
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ستاره سعادت

 

آخرين پرونده مهر براي بازاريابي ارائه شد

 صد و بيست و پنجمين شماره از نشريه تخصصي كتاب انتشارات سوره مهر ويژه مرداد جاري با عنوان روي جلد«آخرين پرونده مهر براي بازاريابي آنچه گذشت، آنچه پيش روست» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، در آخرين پرونده مهر براي بازاريابي درباره ارائه تعاريف بازاريابي، مي خوانيم:

«ارائه تعريفي تام و تمام درباره بازاريابي با مشكلات متعددي روبروست چرا كه اين مفهوم، از جمله مفاهيمي است كه شايد به راحتي نتوان تعريف مشخصي براي آن پيدا كرد چرا كه علم و دانش همواره در حال تغيير و تكامل است و بر پايه اين تغييرات دائمي، مفاهيم و تعاريف وابسته به آن نيز در حال تغيير و تكامل دائمي هستند. اما گفتيم از نگاه فيليپ كاتلر، بازاريابي فرايندي است كه از طريق آن افراد و گروه ها نيازها و خواسته هاي خود را از طريق توليد و مبادله محصولات و ارزش با ديگران تامين مي كنند. حتي اگر تعريف كاتلر از بازاريابي را نپذيريم و يا تعريفي ديگر را براي اين حوزه تاييد كنيم.»

در ادامه گفت و گو با اكبر صحرايي درباره رمان «حافظ هفت» با عنوان «رمان سفر رهبر انقلاب به شيراز» آمده است:

«نام كتاب به اين دليل انتخاب شده كه حافظ نمادي از شيراز است و هفت هم نماد مراحل مراحل هفت گانه سيرعرفا و همچنين كدي بوده است كه در سال 60 حضرت آيت الله خامنه اي را با اين كد ترور كردند. البته بايد بگوييم عنوان حافظ هفت در واقع اشاره اي هم دارد به اعلام ترور مقام معظم رهبري در تاريخ 6تيرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران كه محافظان ايشان با اين رمز آن را اطلاع دادند.»

در مزالب پاياني مهر 125، گزارشي را مي خوانيم كه عنوان آن به تبعيت از سخن رهبر معظم انقلاب «وضع كتابخواني در كشور راضي كننده نيست» نامگذاري شده است.

در سطوري از اين گزارش مي خوانيم:

«رهبر انقلاب اسلامي نقش كتابداران در جهت دهي به مراجعان براي كتابخواني همراه با تامل را يادآور شدند و با اشاره به اهميت برنامه هاي مطالعاتي افزودند: يكي از نيازهاي مهم جامعه بويژه نسل نوجوان و جوان طراحي سير مطالعاتي در موضوعات مختلف و با تنوع مناسب است.»

گفتني است، صد و بيست و پنجمين شماره از نشريه تخصصي كتاب انتشارات سوره مهر ويژه مرداد جاري با عنوان روي جلد«آخرين پرونده مهر براي بازاريابي آنچه گذشت، آنچه پيش روست» منتشر شده است.

 

چهارشنبه 12 مرداد 1390 - 12:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری