سه‌شنبه 19 اسفند 1399 - 10:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان هرمزگان

 

جوان از ديدگاه قرآن و عترت

 

جواني فصل شورانگيز زندگي و مظهر نشاط  و سازندگي است. روح لطيف و قلب ظريف جوان جلوۀ زيباي آفرينش و صحيفه مصفاي هستي است. شور زندگي وآهنگ سازندگي در نگاه روشن واميدوار جوان متجلي است . اگر شور واحساس جواني با شعور عميق ديني وسلاح تواناي ايمان الهي تجهيز شود، سعادت نسل جوان وسلامت جامعه تضمين خواهد شد. جوانان همواره كانون توجه به مصلحان وآماج تهاجم مفسدان بوده اند، زيرا عالم جواني همانگونه كه منشأ شور انگيز ترين تجليات عاطفي ، روحي وبالندگي است، در معرض فتنه انگيزترين آسيبهاي فردي، اخلاقي واجتماعي نيز هست . براين اساس، غفلت از تربيت وهدايت نسل جوان ، موجب خسران ومايه حرمان دولت هاست. در دنياي امروز كه به تدريج ارزش هاي انساني تضعيف مي شود وآسيب هاي اجتماعي تشديد مي گردد، ضرورت داردكه براي هدايت وحمايت نسل جوان اقداماتي سريع وجدّي آغاز گردد. گام اول دراين راه شناخت اصولي وعلمي ويژگي هاي شخصيتي ونيازهاي اساسي جوانان است . بي ترديد شناخت ، همدلي مي آفريند وبراي اهتمام به اين امر خطير بايد به مشاركت فرهنگي وفرا گيراقدام كرد واين جز با همدلي ، همزباني وهمراهي با جوانان ميسّر نخواهد بود. اسلام جامع ترين وغني ترين مكتب آسماني ومنبع پويا ترين وپايان ترين معارف اسلامي است، بيشترين توصيه هارا درهدايت وتربيت نسل جوان ورسيدگي وساماندهي امور آنان دارد. پيامبر گرامي اسلام فرموده اند:  « اوصيكم بالشبّان خيراً فانّهم ارقّ افئدة» :يعني به شما توصيه مي كنم كه به جوانان توجه وعنايت خاص نماييد ودر مورد آنان به بهترين وجه رفتار كنيد، چرا كه آنان قلب هايي پر فضيلت دارند. به شهادت تاريخ اولين وبيشترين استقبال كنندگان از دين مبين اسلام جوانان بوده اند وپيامبر همواره بر هدايت وتربيت آنان تأكيد داشته اند .

از منظر قرآن مجموع فراز ونشيب زندگي انسان در سه مرحله مي باشد ؛ مرحله ضعف كودكي ، دوران قوّت و قدرت جواني و مرحله ضعف و ناتواني پيري ، چنانچه مي فرمايد : " الله الّذي خلَقَكم من ضعف ثمّ جعل من بعد ضعف قوه ثمّ جعل من بعد قوة ضعفاً شبية يخلق ما يشاء و هو العليم القدير"." خدا همان كسي است كه شما را آفريد در حالي كه ضعيف بوديد ، سپس بعد ازاين ضعف وناتواني قدرت بخشيد وباز بعد ازقوت ، ضعف پيري قرار داد، او هر چه بخواهد مي آفريند واوست عالم و قادر. "

آري از نظر قرآن جواني دوران قدرت است ، وجوان بر بلنداي قلّه حيات خويش ايستاده وبايد ازاين موقعيت به نحو احسن استفاده كند .  علاوه بر بيان ارزش اين دوران ؛ خداوند متعال درآيات متعددي مراحل مختلف حيات بشر را متذكر شده ودوران جواني درقرآن تحت عنوان « بلوغ أشدّ » معرفي گرديده است. از ديدگاه قرآن ، آغاز تغيير و تحولات جسماني دوران بلوغ، مرز خروج انسان از دنياي كودكي و ورود به دنياي بزرگسالي است . از اين زمان ديگر فرزندان در زمرۀ كودكان نبوده وبايد همچون بزرگسالان مؤدب به آدابي شوند وپدر ومادر اولين كساني هستند كه بايد به اين امر مهم توجه داشته باشند وبدانند كه فرزندانشان ديگر كودك نيستند و وارد مرحله مهم وحساسي از زندگي خود شده اند؛ مرحله اي كه بايد با همدلي وكمك پدر ومادرشان آن را سپري كنندوبه سر انجام برسانند . بلوغ حلم در حقيقت همان دوران نوجواني ومدخل دنياي جواني است . دوراني كه نوجوان با تغيير وتحولات شديد جسمي ، فكري وعاطفي، اخلاقي واجتماعي روبرو مي شود .وحتي از ديدگاه برخي روانشناسان عنوان « تولد دوباره» را به خود گرفته است. به عبارتي مي توان گفت : دوران نوجواني يا بلوغ اشدّ از نظر قرآن داراي مراحلي است كه ابتداي آن مرحله بلوغ حلم است كه همان نوجوان است وكم كم با استقرار عوامل پديده بلوغ دربدن ، مرحله نوجواني شكل مي گيرد واز ديدگاه قرآن تا سن چهل سالگي ، انسان در زمرۀ جوانان مي باشد . بلوغ اشدّ به طور كلي دلالت بر مرحله اي از حيات انسان مي كند كه درآن قواي جسماني و عقلاني كم كم به نهايت رشد واستقامت و قوت خود   مي رسد و طبيعتاً منظور دوران جواني است . علاوه براين رشد معنوي وروحي نيز تا چهل سالگي ميسر است واگر انسان تا اين زمان براي رشد معنوي خويش كاري بكند به نتيجه مي رسد وگرنه ديگر اميدي به او نيست ." در حديث آمده است كه: شيطان دستش را به صورت كسي كه به چهل سالگي برسد واز گناه توبه نكند مي كشد ومي گويد پدرم فداي چهره اي باد كه هرگز رستگارنمي شود  جواني فرصت رشد وكمال است وبايد ازآن به نحو أحسن بهره برد وبراي شناخت اسرار ورموز آن نهايت تلاش خود را نمود.

 

حجت الاسلام نصيري

سرپرست اداره تبليغات اسلامي حاجي آباد

 

 

 

 

 

سه‌شنبه 21 تير 1390 - 14:19


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری