دوشنبه 23 تير 1399 - 14:11
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

تفكر خلاق و ويژگي افراد خلاق

 

اي پيامبر! در كارها با مسلمانان مشورت بنما

سوره آل عمران، آيه 159

 

هنگامي كه ما با مسئله اي روبرو مي شويم و قصد داريم آن را حل كنيم، حركتي در ذهن شكل مي گيرد كه به آن تفكر مي گويند. اين حركت كه از آن بعنوان تلاش هم مي توان ياد كرد، از زماني كه ذهن با مسئله مواجه مي شود آغاز و تا حل عيني مسئله ادامه مي يابد. اين بدين معني است كه اگرمسئله و قصدي براي حل آن در ميان نباشد، چيزي به عنوان تفكر آغاز نمي شود و وجود نخواهد داشت.

اما تفكر انواع دارد. جنس مسائل مشخص مي نمايد كه راه دستيابي و نحوه تلاش براي دستيابي به راه حل آن، چگونه باشد؛ مثلا اگر جنس مسئله از نوع كلان و بلندمدت باشد تفكري كه به كمك آن مي توان براي اين مسئله پاسخ يافت تفكر استراتژيك و سيستمي مي باشد. اگر نوع مسئله مان از نوع طلب براي بهبوديافتن وضعيت موجود باشد، نوع تفكري كه براي ايجاد بهبود به ماكمك مي كند، تفكر انتقادي است. براساس اين نگاه، مي توان تفكر خلاق را چنين تعريف نمود: لازم است براي حل شدن عده اي از مسائل، در ابتدا برايشان گزينه هاي متعددي پيدا نماييم تا بتوانيم بهترين گزينه را از ميان گزينه ها استخراج و استفاده نماييم. روش تفكري كه به ما كمك مي كند تا براي مسئله مان گزينه هاي متعددي يافت نماييم را روش تفكر خلاق مي گوييم. بنابراين تفكر خلاق را مي توان يك تفكر ايده ياب درنظر گرفت.

برخي از مهمترين ويژگي هاي افراد خلاق عبارتند از:

بخش عمده اي از وقت و انرژي خود را صرف توجه دقيق به اطراف خود مي كنند.

كنجكاوي فوق العاده نشان مي دهند، سوالات بيشتر و پيچيده تري را مطرح مي كنند.

انعطاف پذير هستند و در ارائه راه حل و انديشه بكر و بديع آمادگي بسيار دارند.

مسائل پيچيده را بر مسائل ساده ترجيح مي دهند.

علاقه مندي وافري براي يافتن راه حل هاي مسائل دارند.

محافظه كار نيستند و بيشتر ريسك مي كنند.

اعتماد به نفس فوق العاده اي دارند.

به استقلال و ناهمنوايي تمايل دارند.

 

«خلاقيت مي تواند بطور منظم بكار گرفته شود، اگر هركس بداند كجا و چگونه نگاه كند.»

پيتر دراكر

 

چهارشنبه 15 تير 1390 - 9:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری