سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 22:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

راه و روان (4) کنترل غرايز جنسي

 

راه و روان (4) کنترل غرايز جنسي                                   

پديد آورنده: محمد زارعي توپخانه                                 

انتشارات: پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

چاپ اول:  1390

 

نوشتار حاضرسؤالاتي پيرامون غرايز جنسي و شيوه هاي كنترل آن  مي باشد که توسط پديد آورنده ي اين مجموعه پاسخ دهي شده و در چهار فصل براي مخاطبان، خصوصا جوان و نوجوان به رشته تحرير در آمده است.

فصل اول به عوامل شکل گيري انحرافات جنسي پرداخته و راه هاي پيش گيري از انحراف هاي جنسي را بررسي مي کند: غريزه جنسي يکي از نعمت هايي است که خدا در وجود بشر قرار داده است که منبعي براي کسب لذت و بقاء نسل و شکل گيري خانواده و مانند آن است و در صورت ارضاي صحيح و به هنگام آن، فوايد روحي و جسمي متعددي را به دنبال دارد. اين غريزه در سن نوجواني بروز مي کند و با توجه به فاصله بلوغ جنسي تا ازدواج در صورتي که به اين نياز پاسخ مناسب داده نشود مي تواند منجر به انحراف شده و آسيب هايجبران ناپذيري را به بار آورد به همين دليل بر نوجوان لازم است ضمن اطلاع يافتن از علل شکل گيري انحراف هاي جنسي، راه کارهاي پيش گيري از اين انحراف ها و کنترل غريزه جنسي را به کار بندد.

نگارنده در ادامه ضمن پرسش و پاسخ عوامل شکل گيري انحراف هاي جنسي را به ناآگاهي، گوشه گيري و تنهايي، دوستان آلوده، بلوغ زود هنگام، ابزار و شرايط فرهنگي و اجتماعي، لباس هاي نامناسب، نگاه هاي غير مجاز، بيماري هاي روحي و جسمي،و... تقسيم مي کند و به بحث اجمالي هر کدام مي پردازد.

از اين رهگذر مي نويسد: نوجوانان به خاطر کم تجربگي و نا آگاهي، در شرايطي قرار دارند که به طور طبيعي، امکان خطا و لغزش در آنان بيش از بزرگتر هاست. آگاهي هاي آنان به خصوص درباره ي مسائل جنسي بسيار کم است. اين ناآگاهي باعث مي شود نوجوان به خاطر لذت زود گذري که در هنگام ارضاي جنسي حاصل مي شود، اين عمل را تکرار کند و به تدريج به انحراف جنسي کشيده شود.

وي در ادامه راههاي پيشگيري را ورزش، تنطيم برنامه خواب و برنامه غذايي، پرهيز از عوامل تحريک کننده، کار و اشتغال، قطع رابطه با دوستان منحرف، تقويت ايمان، اجتناب از تنهايي، روزه گرفتن و... بر مي شمارد: يکي از راههاي مهار انرژي نوجواني، ورزش است. ورزش آثار فراوان و ارزشمندي دارد، ورزش به ويژه در هواي آزاد در پيش گيري از بيماري ها و انحراف ها مؤثر است. ورزش هايي مانند پياده روي، دو، شنا، دوچرخه سواري، واليبال، کشتي و کوهنوردي که مصرف اکسيژن را افزايش مي دهند موجب کاهش فشار خون، کنترل وزن، جلوگيري از پوکي استخوان، به تأخير افتادن ناتواني جسمي ناشي از ساخوردگي، افزايش اميد به زندگي و از همه مهمتر، مهار غريزه جنسي و جلوگيري از انحرافات اخلاقي مي شود...

در فصل بعدي در اين مجموعه درباره مضرات خود ارضايي، راهکارهاي درمان آن و مشکلات اختلاط دختر و پسر، بحث مي شود.

در اين راستا آسيب ها و عوارض خود ارضايي نظير خستگي و کوفتگي، عدم تمرکز حواس، ضعف حافظه، استرس و اضطراب، تبيين شده است. در قسمتي از اين فصل در خصوص خستگي و کوفتگي ناشي از خود ارضايي آمده است:  انقباض شديد و يکباره تمام عضلات بدن در جريان انزال، باعث مصرف سريع مواد غذايي شده در عضلات و به طور عمده، کاهش گليکوژن (ماده اصلي لازم براي توليد انرژي عضلاني) مي شود. خستگي عضلاني تقريباً با سرعت کاهش گليکوژن در عضلات رابطه مستقيم دارد و هر چه اين سرعت بيشتر باشد، خستگي بيشتر است در خود ارضايي به علت انقباض هاي مکرر عضلات بدن ذخاير گليکوژن عضلات به سرعت تمام مي شود و خستگي و کوفتگي هميشه از عوارض بديهي آن است.

در اين رهگذر آسيب هاي روحي و رواني و نيز اجتماعي و همينطور آسيب هاي معنوي و اخروي اين عمل بررسي شده است و نيز در ادامه به ديدگاه صاحب نظران در خصوص خودارضايي پرداخته شده است.

همچنين راه کار هاي درمان خودارضايي که مشتمل بر اعتقاد به درمان پذيري، تقويت انگيزه، درمان تدريجي همراه با تشويق و تنبيه، تقويت اراده، گياهان دارويي و تغذيه، حذف محرک هاي جنسي و...مي باشد در دنباله اين فصل بررسي شده است.

به نقل از کتاب حاضر، آنچه مسلم است خود ارضايي در منابع ديني ما گناه شمرده شده و کسي که مرتکب گناه شود از رحمت خدا به دور است اما در صورت توبه، شخص گنه کار نه تنها آمرزيده مي شود بلکه محبوب خدا خواهد شد. و از برکات و آثار دنيوي و اخروي وصف ناپذيري بهره مند مي شود تا جايي که اميرالمؤمنين علي (ع) مي فرمايد:

پاداش مجاهد شهيد در راه خدا، بزرگتر از پاداش عفيف پاکدامني نيست که قدرت بر گناه (جنسي) دارد ولي خويشتن داري مي کند. همانا عفيف پاکدامن، فرشته اي از فرشته هاست.

نيز در ادامه آمده است بهشت ضمانت شده براي کسي است که شهوات را کنترل کند. خداوند به جوان عابد افتخار مي کند و به ملائکه مي گويد نگاه کنيد به بنده ام که به خاطر من شهوتش را ترک کرده است...

در قسمت ديگر از اين فصل بهنقش کار و اشتغال در پيشگيري و درمان انحرافات جنسي پرداخته شده و به فرموده اي از  فرمايشات حضرت علي (ع) اشاره گرديده كه مي فرمايد: اگرنفس را به کار مشغول نکني تو را به کار مشغول مي کند. هنگامي که انسان مشغول است فکر و خيالش درگير مي شود و فرصت پرداختن به تحريکات شيطاني و جنسي را ندارد کار باعث جلوگيري از گناه و معصيت مي شود، زيرا انسان با طبيعت در حال  مبادله است و آن انرژي و نيرو بايد در جايي مصرف شود در غير اين صورت انسان را به گناه و ناهنجاري مي کشاند.

در فصل بعد در جريان گفتمان دانش آموزان و مولف كتاببه مشكلات ناشي از دوستي دختر و پسر پرداخته شده  و اينکه آيا رابطه دختر و پسر در حد چت کردن و تلفن اشکال دارد يا نه و نيز فکر کردن درباره ي جنس مخالف و دوست داشتن او چه حکمي دارد. در اين راستا به عوارض دوستي دختر و پسركه برخي از آنها شامل موارد ذيل است اشاره مي شود: انحرافات جنسي و اخلاقي، شکل گيري عشق هاي آتشين، افت تحصيلي و ناکارآمدي شغلي، ازدواج هاي ناموفق، سستي بنيان خانواده و ناهنجاري هاي اجتماعي.

نوجواني مقطعي از زندگي استکه نيازهاي عاطفي و جنسي فرد ظهور و بروز پيدا مي کند و کم کم کشش عاطفي و جنسي به جنس مخالف پيدا مي شود. اين کشش عاطفي-جنسي در جواني به اوج خود مي رسيد، به گونه اي که جوان دنبال اين است كه هويت خود را در هويت فرد ديگري ادغام نمايد. بنابراين نياز جنسي و عاطفي بايد به نحو صحيح ارضا شود تا نوجوان را دچار آسيب نکند از طرفي ارضاي ناصحيح اين غريزه مي تواند خطرهاي فراواني را به بار آورد. اگر دوستي هاي بين دختر و پسر بدون يک چارچوب صحيح فرهنگي و قانوني انجام گيرد آثار مخربي را به بار خواهد آورد...

هم چنين نگارند در بيان اين مطلب كه فکر کردن درباره ي جنس مخالف چه حکمي دارد، ضمن درج توضيحاتي، نظر فقها را در اين باره آورده است، از نظر فقها فکر کردن به جنس مخالف دو صورت دارد يکي اينکه گاهي بدون تحريک شهوت و قصد گناه مي باشد و ديگر اينکه گاهي همراه با تحريک شهوت و به قصد گناه صورت مي گيرد، همه مراجع تقليد قايلند که فکر کردن به جنس مخالف که منجر به گناه شود حرام است.

به نظر مي رسد مطالعه كتاب حاضر كه به راه کارهاي کنترل غرايز جنسي مي پردازد  براي خوانندگان خصوصا نوجوانان و جوانان راه گشاي مناسبي در مسير عفت و معرفت بوده و روش درست انديشيدن و چگونه زيستن را به آنان آموزش مي دهد.

 

 

سه‌شنبه 31 خرداد 1390 - 10:27


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری