جمعه 20 تير 1399 - 5:26
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

شناخت و درك پژوهش و انديشه از نظر روايات

 

خداوندا به من نيرويي عطا كن

تا دل و نان و عطوفت را تقسيم كنم

توان و قدرت و انديشه را به من ببخش

تا در كوچه باغ هاي زندگي گم نشوم

خداوندا!

كمكم كن

تا عابد تو باشم.

امام علي(ع): در پي دريافت و درايت (سخن‌ها) باشيد، نه در پي نقل و حكايت.

 

دانش پژوهي يكي از خصوصيات خاصه انساني است. اصولا ميل به بيشتر دانستن و كشف مجهولات از ابتدا در تلاشهاي بجا مانده آدميان به چشم مي خورد.

آدمي همواره مي خواسته بداند در پس پرده جهل او چه مي گذرد و براي يافت آن به روشها، قياسها و تمثيلات گوناگون دست زده است.

در اين زمينه تمامي اوليا خدا در پي تقويت ژرف انديشي عمومي بشريت هريك به نحوي با هماهنگي مقتضيات زمان خود در اين امر كوششي فراوان نموده اند كه با مطالعه زندگي پرثمر رهبران الهي خط ظريف هدايت ذهن بشري بسوي يافت روشي مطلوب براي رسيدن به حقيقت به خوبي ترسيم مي گردد.

چرا كه براساس تبليغات آنان انتخاب بهترين راه براي رسيدن به هدفي كه جهتي الهي داشته باشد خود جزء اعمال صالحي خواهد شد كه بقا و حركت آن عمل تضمين گرديده است، لذاست كه تحقيقات و پژوهش ها چه نظري باشد و چه عملي براي آن ارزشي خارج از محدوديتهاي مادي قائل شده اند. الحاق تمامي اين تشويق ها از طريق هدايت، تبليغ و سنت عملي اولياء خدا شتاب حركتي اذهان را بسوي تحقيقات عميق سوق مي دهد.

در چشم انداز تلاشهاي بشري زيباييهاي ظريفي از خطوط معرفت به نمايش گذاشته شده است كه خبر از نگرشهاي عميقي از شكوفايي معلومات انساني دارد. اما زمينه تمامي اين تلاش ها شناخت هاي دقيق و همه جانبه بر موضوعات است. كجاست كه كوششي به ثمر رسيده باشد ولي شناختي در آن نبوده باشد و اين سخن مولاعلي بن ابيطالب(ع) است كه به كميل فرمود: اي كميل هيچ حركتي(كاري) نيست جز اينكه در آن بشناختي نيازمندي.

آري براي طراحي صورت كلي هر پژوهش و كاري ابتدا بايد به سنجش كلي امور مبتلا به آن پرداخت تا چارچوب فعاليتي مناسب را ترسيم نمود.

بنابراين بايد به نكات زير توجه و عنايت داشت:

الف- انديشيدن پيش از شروع كار:

پيش از كار بينديش تا بدانچه مي كني عيب كرده نشوي.

غررالحكم انصاري، فصل 59

تفكر همه جانبه در هر عملي موجب يافت نقاط كور و روشن آن مي گردد. صرفنظر از فوايد كلي اين مهم، فوايد ريزتر و ظريف تري را نيز دربردارد كه با استفاده از روايات بيان مي گردد.

1-انديشيدن پيش از شروع كار موجب قوام پايه هاي آن است:

امام علي(ع) مي فرمايند: آنكه پيش از هركاري بينديشد استواري كارش بيشتر باشد.

2-تفكر قبل از هركاري موجب جلوگيري از كاستي ها و كمبودها مي گردد:

امام علي(ع): انديشيدن در كار پيش از اقدام كردن به آن سبب ايمني از لغزشهاست.

3- انديشيدن پيش از كار فرصتي را براي جبران نقايص پيش مي آورد:

امام صادق(ع): پيش از پرداختن به هركار، اندكي درباره آن درنگ كن تا قبل از اينكه در آن افتي و پشيمان شوي از راه ورود و خروج آن‌ آگاه باشي.

4- انديشيدن پيش از شروع كار موجب بصيرت و تسلط بر امور و جلوگيري از سرگرداني است:

امام علي(ع): هركه از پيش به استقبال كارها رود، بينا مي شود و هركه به آنها پشت كند سرگردان مي ماند.

ب- سنجش راه ورود و خروج:

امام جواد(ع): هركس از راه هاي ورودي بي خبر باشد پيدا كردن راه هاي خروج او را خسته خواهد كرد.

هر موضوعي را مي توان از طريق مختلف مورد بررسي قرار داد. انتخاب زاويه بررسي كار بگونه اي كه نه تنها به هدف اصلي لطمه اي وارد نياورد بلكه بصورت موزوني مسائل در ارتباط منطقي با يكديگر مطرح گردد و در انتها به نتايج مطلوبي دست يازيده شود ارزشي بسزا دارد.

در حقيقت دريچه اي كه بتوان كار را با سلسله مراتبش از آنجا بخوبي ديد و استخوان بندي كلي را طراحي نمود به كل كار ارزش مي دهد.

اينجاست كه ظرافت بحث سنجش راه ورود و خروج مطرح مي گردد.

سهل انگاري و عدم توجه به اصل شور و مشورت در انتخاب چگونگي شروع كار، ما را به بيراهه هايي مي كشاند كه براي خلاصي از آن مجبور به رها كردن اصل كار و تحقيق و درمانگي در آن مي گردد.

چنانكه امام جواد(ع) فرمودند: آنكه راه وارد شدن را نداند در جستجوي راه بيرون رفتن درمانده گردد.

و مسلما چنين كسي در انتها پس از استهلاك وقت و انرژي و سرمايه هاي بسيار، پشيماني و افسوس در پي خواهد داشت.

امام صادق(ع) مي فرمايند: پيش از پرداختن به هركار، اندكي در آن درنگ كن تا قبل از اينكه در آن افتي و پشيمان شوي از راه ورود و خروج آن آگاه باشي.

چرا كه پس از پايان كار آنچه برجاي مي ماند كار و تحقيقي كوفته و محققي خسته و درمانده خواهد بود.

و ما توفيقي الا بالله

 

 

دوشنبه 30 خرداد 1390 - 9:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری