چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 5:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

شيطان پرستي

 

مجموعه بيراهه (2)    

 شيطان پرستي           

حميد رضا مظاهري سيف                 

انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

چاپ اول  بهار 1389

 

کتاب حاضر در يازده فصل به بررسي و تبيين شيطان پرستي پرداخته و مسائل انحرافي پيرامون آن را تجزيه و تحليل مي کند.

شيطان گرايي يک جريان گسترده ي ضد فرهنگي است که متأسفانه به علت جذابيت هايي که دارد، تعدادي از جوانان را به خود جذب مي کند در اينکه افراد پس از مدتي پيروي از اين جريان، احساس خستگي و ناکامي و سرخوردگي مي کنند و اگر از ابتدا اين جذابيت ها و پيامدهاي گرايش به شيطان گرايي را مي دانستند، چه بسا بسياري از آن ها از آغاز به آن آلوده نمي شدند ترديدي نيست.

اما شيطان پرستي چيست و چگونه به وجود مي آيد، نمادهاي شيطان پرستي و معني آن ها و اينکه آيا استفاده از اين نمادهاي شيطاني اشکالي دارد يا نه؟ پرداختن به اين موضوع که آيا شيطان پرستي پديده اي انحرافي است که در روزگار ما به وجود آمده يا اينکه يک جريان برنامه ريزي شده است، از مسائلي است که در اين اثر به آن پرداخته شده است.

به نقل از کتاب حاضر: شيطان از روي تکبر در برابر آدم سجده نکرد و به اين خاطر تمام جاه و جلال خويش را در محضر خداوند از دست داد از اين رو کينه ي انسان را به دل گرفت و به خاطر احساس حقارت در برابر انسان تصميم گرفت تا ماجراي سجده را بر عکس کند و فرزندان آدم را به پرستش خويش وا دارد. واقعيت اين است که شيطان تا حدودي موفق بوده و از حادثه رانده شدن حضرت آدم از بهشت تا کنون موفقيت هايي را به دست آورده است به طوري که در فرهنگ هاي مختلف و دوره هاي گوناگون تاريخ حتي آشکارا مورد پرستش قرار گرفته است.

در قسمتي از کتاب مي خوانيم: باور به اينکه شر و شيطان مستقلاً منشأ قدرت و اثر در عالم هستند، به باورهاي ثنوي و دوگانه گرايي در الوهيت و ربوبيت انجاميد و در دوره هايي از تاريخ، گروهي از مردم گمان کردند که با نيايش خداي خير و رحمت به تنهايي منافع شان تأمين نمي شود و لازم است که نيروهاي شر را هم ستايش کنند و براي تعظيم و تجليل شيطان نيز برنامه ها و آيين هايي داشته باشند تا از اراده ي شوم شيطاني در امان بمانند از اين رو به اعمال شيطاني دست مي زدند و آيين هايي شيطاني نظير قرباني کردن انسان را به منظور جلب رضايت شيطان انجام مي دادند.يکي از موضوعاتي که در اين اثر به عنوان مسئله مطرح شده است علل گرايش به شيطان پرستي است.

 از نگاه نگارنده فرد انساني در اعماق وجود خود يک تجربه ي معنوي نهفته دارد، تجربه اي که روح ما قبل از همراه شدن با جسم و تولد در اين دنياي مادي به دست آورده است همه ما با تمام وجود، کمال مطلق و پروردگار و آفريننده ي خويش را شناخته و با صفات نيکوي او آشنا شده ايم. با مشاهده ي جلوه ها و صفات لطيف و رحمت و حسن و جمال، عشق بي کران را چشيده و با درک جلوه هاي عظمت و جلال و جبروت و قهاريت، خوف و خشيت را تجربه کرده ايم. اکنون که در اين جهان فرودست از مشاهده ي آن حسن و جمال و جلال و جبروت دور افتاده ايم به سوي آن کمال بي کران گرايش داريم.

در بخش ديگري از كتاب به اسباب و وسيله هاي جذاب مروجان شيطان پرستي اشاره شده است.بنابر قول نگارنده کتاب حاضر، يکي از فراگير ترين و آشکارترين علل گرايش به شيطان پرستي موسيقي متال است. براي درک نقش موسيقي متال در جنبش شيطان گرايي لازم است کمي به عقب بر گرديم و از شرايط بعد از جنگ جهاني دوم آغاز کنيم. در جنگ جهاني دوم نظام اجتماعي و اوضاع رواني مردم بسيار آشفته بود. براي استفاده از اين وضع مجموعه مطالعاتي به نام عصر اکواريوس به سفارش مؤسسه تاويستاک، از طرف مؤسسات مرتبط با آن و به سرپرستي «ويليس هارمون» آغاز شد.عصر اکواريوس شرايطي را ايجاد مي کرد که سازمان هاي سري، خواهان تشکيل امپراطوري جهاني مي توانستند آرزوهاي خود را محقق کنند. اين پژوهش ها براي کاربردي کردن اين فرضيه انجام شد که در وضعيت آشوب ناک و بحراني مي توان هر ايده و تصميمي را بر مردم تحميل کرد. بنابر اين آرامش بعد از جنگ براي سلطه گران بسيار خطرناک بود و مردم را به تصميم مستقلي مي رساند. تصميمي خارج از چارچوب هاي القا شده از سوي نظام سلطه جهاني، زيرا مردم در وضعيت بحراني، کمتر فرصت فکر کردن دارند و بيشتر به راه نجات مي انديشند...

طرح اين مسأله که لذت بردن از زندگي که مورد تأکيد شيطان پرستي است چه اشکالي دارد و همچنين راه جلوگيري از نفوذ شيطان پرستي در ميان جوانان چيست و آيا کسي که شيطان پرست مي شود مرتد است؟. در بخش هاي ديگري از کتاب حاضر عنوان شده است: از ديدگاه شيطان گرايي لذت در ارضاي خواسته هاي نفساني است به ويژه پس از «کرولي» که شيطان گرايي را به نفس پرستي و لذت طلبي تفسير کرد و به طور شگفت انگيزي در اين باره تئوري پردازي و آيين سازي کرد.  اما از ديدگاه اسلام، لذت نتيجه و پيامد ارضاي نيازهاست و نيازها در جايي وجود دارند که نقصي وجود دارد و با برطرف کردن آن، کمال ايجاد مي شود پاسخ دادن به نيازها لذت را به دنبال مي آورد و لذت بردن نشانه ي دست يابي به کمال است به همين دليل لذت بسيار مقدس است و ويژگي آشکار کمال يابي و گذر از نقص ها، افزايش و پايداري لذت هاست. البته ايندر شرايطي است که احساس نيازها واقعي باشد نه دروغين و توهمي از ناحيه شيطان و هواي نفس. همچنين نويسنده معتقد است: شيطان پرستي اساس خود را بر هيجان قرار داده است. اگر بر اساس معارف اسلامي برنامه ها و الگو هايي براي آزاد کردن هيجانات وجود داشته باشد ديگر زمينه اي براي گرايش به جنبش هاي شيطاني باقي نمي ماند. ما مي توانيم در مناسبت هاي مذهبي دهه هايي را براي شادي تعريف کنيم. همچنين مي توانيم آموزش دين را از جنبه هاي فکري و بينش محض تا حدودي به سمت ابعاد احساسي و هيجاني ببريم تا جنبه هاي مختلف وجود انسان را سيراب سازد، اگر چه نبايد هيچ گاه دين را صرفاً به برنامه اي براي سامان دهي به احساسات و هيجانات محدود کرد.

 

چهارشنبه 25 خرداد 1390 - 12:58


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری