يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:53
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مزاياي اجراي نظام پيشنهادها

 

بر تو باد مشاوره كه آن نتيجه و محصول دورانديشي است.

اميرمومنان حضرت علي(ع)

 

فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدائهم الله و اولئك هم اولوالالباب

سوره زمر، آيه 18

بشارت ده آن بندگاني كه سخن بشنوند و به نيكوترين آن ها عمل كنند آنان هستند كه خدا آن ها را به لطف خاص خود هدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالمند.

يكي از نظام هاي مديريتي پويا كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني و در نتيجه در فرآيند توسعه كلي دارد نظام مديريت مشاركتي است. اين نظام مديريتي به عنوان يك نظام مطلوب و كارآمد هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي آزمون هاي موفق خود را گذرانيده است و هم اكنون در كشورهاي پيشرفته و نيز در كشورهاي در حال توسعه كاملا مورد استفاده بوده و از جايگاه مناسبي برخوردار است. اين سيستم صاحبان خرد و انديشه هاي سازنده را بدون درنظر گرفتن شغل و مقام آنها بطور يكسان پذيرا مي باشد و علاوه براين كه قدرت تصميم گيري و مسئوليت مديريت را به هيچ وجه تضعيف و يا مخدوش نمي كند، زمينه هاي لازم براي تشويق مادي و معنوي كاركنان سازمان را در قبال عرضه كردن انديشه هاي سازنده فراهم مي  نمايد تا از خلاقيت و پويايي تفكر ايشان براي رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آيد.

در واقع مديريت مشاركتي بر گسترده كردن دامنه درگيري ذهني كاركنان در اموري كه به سرنوشت آنان اثر مستقيمي دارد تاكيد مي كند و شمار بسياري از كاركنان سازمان را در فراگير دادو ستد انديشه و تجربه قرار مي دهد و از توانمندي هاي ذهني و فكري آنان در جهت بهبود امور بهره مي گيرد.

در زير به برخي از مزاياي ايجاد نظام مديريت مشاركتي بطور خلاصه و مختصر اشاره مي گردد:

افزايش سطح خلاقيت و نوآوري: اين نظام مديريتي به لحاظ ويژگي ها و نتايج خود بستر مناسبي را براي شكوفايي استعدادها و پرورش توانايي هاي بالقوه كاركنان فراهم مي نمايد.

افزايش سطح رضايت شغلي: كاركنان سازمان به جهت آنكه از جنبه هاي مادي و معنوي مورد تشويق قرار مي گيرند بنابراين در مجموع سطح رضايت مندي شغلي آنان افزايش مي يابد.

ايجاد روحيه تيمي و گروهي كاركردن: مشاركت در تصميمات به كاركنان آموزش مي دهد كه چگونه به صورت تيمي فعاليت نمايند. همچنين احترام و ارج گذاري به نظر ديگران را نيز موجب مي شود.

خودباوري: مشاركت، خودباوري و اعتماد به نفس را تقويت مي كند.

توسعه مهارت ها و افزايش سطح دانش و اطلاعات: حل مشكلات به توسعه مهارت ها كمك مي كند و باعث انگيزش و سوق دهي افراد به سمت يادگيري بيشتر و ارتقاء سطح دانش شغلي مي گردد.

كاهش تنش ها: رضايت كاركنان و توسعه فرهنگ ارتباطات در سطوح مختلف تنش هاي فردي را تخفيف مي دهد.

كمك به بهبود كيفيت محصولات و طرح ها و برنامه هاي سازمان: وقتي كاركنان سازمان خود را در تصميمات سازماني موثر مي يابند، همراه با انگيزه بيشتر براي نيل به نتايج مطلوب تلاش مي نمايند. بنابراين بستر فرهنگ مديريت كيفيت فراگير هموار گشته و كيفيت كالاها و خدمات بهبود مي يابد. اين مهم در ترويج و توسعه طرحها و سيستم هاي مديريتي كه كيفيت محور آنها مي باشد (از جمله سيستم مديريت كيفيت iso) نيز بسيار موثر است.

كمك به ارتقاء سطح بهره وري: مشاركت باعث بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و دوباره كاري ها مي شود و ساير عواقب فعاليت هاي غيرسيستمي را كاهش مي دهد در نتيجه با افزايش كمي و كيفي خروجي ها ارتقاء سطح بهره وري را ممكن مي سازد.

همسوشدن اهداف فردي و سازماني.

توسعه وحدت سازماني و افزايش حس تعلق سازماني.

كاهش اوقات فراغت و بيكاري كاركنان.

تقويت و توسعه ارتباطات كاركنان و مديريت و آگاهي مديريت از تواناييهاي كاركنان.

و بالاخره بهبودشرايط كاري سازمان و افزايش اثربخشي و كارآيي.

 

دوشنبه 23 خرداد 1390 - 13:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری