يكشنبه 11 خرداد 1399 - 16:42
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كردستان

 

ديدگاه علماي اهل سنت در مورد توسل

 

در مورد توسل حساسيت ايجاد شده است و نبايد اين طور موضوع را پيچيده كرد بلكه هركس كه توسل نكند هيچ گناهي مرتكب نشده و هيچ عيبي ندارد كه توسل نكند ولي اينكه متوسلين را مشرك بداند اين ديگر گناهي بزرگ است چون سنگين ترين تهمت و سنگين ترين گناه را به عده ي كثيري از مسلمين مي زنند حال اينکه اين همه فتوي و تاييديه توسط فقهاي اهل سنت ثابت شده است.اگر چه ابن تيميه بعضي اقسام توسل را رد كرده است و همين نيز به عنوان بهانه اي براي  افرادي شده است اما بايد دانست كه نظر ابن تيميه يك نظر شخصي بوده است اما عقل انسان جوياي حقيقت وقتي مي بيند كه چندين عالم و مفسر قرآن و حافظ حديث و فقيه بزرگ قائل به توسل اند و فقط يك عالم ديگر مي گويد توسل( در بعضي از اقسام) غلط است به نظر شما عقل يك مومن كدام را مي پذيرد ؟ شايد فقط نام امام محمد غزالي رحمته الله عليه كافي بود و همواره علمايي كه بعد از امام غزالي رحمته الله عليه آمده اند همگي وي را از بزرگترين عالمان تارخ اسلام مي دانند اما به هر حال ما بيست و سه عالم بزرگ اهل سنت را كه وهابيت نيز آنها را تا حدود زيادي قبول دارد آورديم چون وهابيان در بسياري از كتب خود كه پيرامون مسائل مختلف نوشته اند از اسامي اماماني كه نامشان در زير خواهد آمد بسيار نقل قول مي كنند

 اسامي عده اي از بزرگان اهل سنت  كه  در اين باره تاليفات داشته اند  :

1- امام محمد غزالي رحمته الله عليه كه علم ايشان بر هيچ يك از فرق اسلامي پوشيده نيست. ايشان را از نظر علمي از بزرگترين و سرشناس ترين عالمان تاريخ اسلام هستند و به عنوان يك صوفي واقعي در جاي جاي تأليفاتشان قائل به توسل اند.ايشان در يكي از رساله هاي خويش بابي جدا در مورد توسل دارند و با دلايل شرعي توسل را جايز دانسته اند.

2-حافظ ابوبكر بيهقي دركتابش به نام«دلائل النبوة»داســــــتان توسل آدم وغير او را آورده است،درضمن اين عالم تعهد كرده اســت كه حديث موضوع را در كتابش نياورد.

3-امام جلاالدين سيوطي از بزرگترين عالمان تاريخ اسلام در كتابش«الخصائص الكــــــبري» و چندين كتاب ديگر توسل حضرت آدم را بيان مي كند.

4- امام حافظ ابو عبدالله الحاكم در كتاب«المستدرك»برصــــحيحين وداستان توسل آدم به حضرت رسول صلوات الله عليه ذكر كرده است

5-امام حافظ قاضي عياض دركتابش به نام«الشـــــفا في الــــتعريب بحقوق المصطفي»درباب زيارت وباب فصل النبي،بسياري از اين احاديث و وقايع را نوشته است.

6- امام مفسر قرآن ابو عبدالله قرطبي در تفسير آيه «ولـــــو أنهم إذ ظلمواأنفسهم»در جلد5صفحه265 نيز توسل را جايز دانسته وآنرا تـأييدكرده است.

7-علامه احمد شهاب الدين خفاجي در كتابش شرح شـــــــفا به نام«نسيم الرياض»موارد زيادي ذكر كرده است

8-امام حافظ قسطلاني در كتابش به نام «مواهب اللدنيه»در مـــــقصداول.

9- علامه شيخ محمد عبدالباقي زرقاني در شرح مواهب جـــــــلد 1صفحه44.

10-امام شيخ الاسلام ابو زكريا يحي نووي در كتابش بنام«ايــــضاح»در باب ششم صفحه498.

11-علامه ابن حجرهيتمي مکي در حاشيه بركتاب ايضاح صـــــفحه499،وعلاوه بر اين در اين باره يك كتاب مستقل به نام«الجوهر الــمنظم»دارد.

12-حافظ شهاب الدين محمد بن محمد بن جزري دمشقي در كتابش به نام«عدةالحصن الحصين»در بحث فضيلت دعا.

13-علامه امام محمد بن علي شوكاني در كتابش به نام «تــــــــحفةالذاكرين»درصفحه161.

14-علامه امام محدث علي بن عبدالكافي السبكي در كتابـــش به نام«شفاء السقام في زيارت خير الأنام».

15-شيخ احمد سرهندي ملقب به امام رباني مجدد الف ثاني رحمته الله عليه ايشان به عنوان يك عالم بزرگ و يك مرشد صوفيه كه بسيار به رعايت شريعت شهره بودند و در تشرع در بين صوفيان شهره ي عام و خاص اند در كتاب مكتوبات خود قائل به توسل اند.

16- حافظ ابن حجر عسقلاني ،  داستان آمدن آن مرد اعرابي كه بر قــــــبر حضرت رسول صلوات الله عليه و به آن توسل كرد و سند آن را صحيح دانسته است دركتاب فنح الباري جلد2صفحه495 بيان نموده است.

17- امام ابوالقاسم قشيري مفسر سرشناس صاحب رساله ي قشيريه

18-امام فخر رازي از بزرگترين مفسران قرآن در چندين قسمت تأليفاتش اشاره به جواز توسل دارد. خواندن دقيق تفسير فخر رازي مبين اين موضع مي باشد.

19- حافظ ابوالفرج ابن جوزي در كتاب خود بــــنام«الوفاء»حديث را ذكر كرده است.

20-حافظ عماد الدين ابن كثير درتفسيرآيه«ولـــــو أنهم إذ ظلمواأنفسهم»داستان گفتگوي عتبي با يك نفر عرب كه به خدمت قـــــــبر پيغمبرصلي الله عليه و سلم آمد و از او شفاعت طلبيد وهيچ گونه اعتراضي از او نگرفت و همچنين قصه توسل آدم را در كتابش به نام«البداية والنــــــــهاية»در جلد1صفحه80 آورده است.علاوه در جلد1صفحه91 همـــــان كتـاب گفته است كه اسناد داستان توسل عرب به قبر حضرت رسول صــحيح مي باشد.و باز شعار مسلمانان«يامحمداه»را در جلد 6 صفحه 324آورده است.

21- شهاب الدين رملي رحمته الله عليه در بسياري تأليفاتش.ايشان نيز در قسمت هاي مختلفي از تأليفات خويش به توسل معتقدند.

22- امام شيخ نورالدين قاري،معروف به ملا علي قاري در شـــــرحش برشفا  موارد بسيار آورده است.

23-امام نسفي صاحب كتاب شرح عقايد اهل سنت كه از معتبر ترين كتب عقيده در حوزه هاي اهل سنت است ايشان در كتب خود قائل به توسل هستند.

  

 

 طالب محموديان

كارشناس فرهنگي تبليغات اسلامي سقز

 

 

سه‌شنبه 10 خرداد 1390 - 14:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری